HTC One X+
မ်က္ႏွာျပင္Gorilla ႏွင့္အတူ ၄.၇ လက္မ စူပါ LCD 2 တို႔ထိဖန္သားျပင္® Glass 2
CPU အျမန္နႈန္း

NVIDIA® Tegra® ၃ ၁.၇ GHz, Quad core

ဘက္ထရီ

ႏွစ္ျမွဳပ္ထားေသာ & အားျပန္သြင္းႏိုင္သည့္ လီယြန္ေပၚလီမာဘက္ထရီ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ- ၂၁၀၀ mAh

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အစုံ
အကူအညီလိုပါသလား။
HTC အြန္လိုင္း ပံ့ပိုးမႈ

ပိုင္ဆုိင္သည္ HTC One X+ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကူညီႏိုင္သည္။

ပိုမုိေလ့လာပါ။ >

Performance and speed.
Turbocharged: ေနာက္ဆံုးေပၚ ၁.၇ GHz Quad Core ပ႐ိုဆက္စာ
Turbocharged: ေနာက္ဆံုးေပၚ ၁.၇ GHz Quad Core ပ႐ိုဆက္စာ
Performance and speed.

The HTC One X သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚႏွင့္အျမန္ဆံုး Quad Core ပ႐ိုဆက္စာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ သင့္၏မိုဘိုင္းအေတြ႕အႀကံဳအား မႀကံဳဖူးေအာင္ ပိုမိုေပါ့ပါးၿပီးတုန္႔ျပန္မႈျမန္ဆန္ေစလိမ့္မည္။ ယခင္ကမျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ဘေရာက္စ္၊ စထရင္းႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ။ ဂိမ္းမ်ားအား ဖန္တီးသူရည္ရြယ္သည့္အတိုင္း ပိုမိုသဘာ၀က်ၿပီး အေသမဟုတ္ေသတင္ဆက္မႈျဖင့္ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈကို႐ႈျမင္ပါ။ ခရီးသြားေနစဥ္အခါတြင္လည္း ေျမာက္္မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္မႈတို႔ကို မပင္မပန္းေဆာင္ရြက္ပါ။
2X more storage.
စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ ၈၉ GB ကန္႔သတ္မဲ့ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ ၈၉ GB ကန္႔သတ္မဲ့ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
2X more storage.

ပါ၀င္ေသာ ၆၄ GB သိမ္းဆည္းႏိုင္မႈသည္ ျမင့္မားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးကိုျဖစ္ေစၿပီး၊ ၂၅ GB ထပ္ေဆာင္းဒေရာ့ေဘာက္စ္စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ အဆံုးမဲ့ျဖစ္ႏိုင္မႈတို႔ကို ေပးစြမ္းသည္။ ဓါတ္ပံု ၃၀၀၀၀ (သို႔) သီခ်င္းပုဒ္ေရ ၁၅၀၀၀ (သို႔) နာရီ ၁၀၀ ေက်ာ္ HD ဗီဒီယိုအတြက္ ေနရာရိွသည္။
Up to 50% more battery life.
တေနကုန္စြမ္းေဆာင္မႈ
တေနကုန္စြမ္းေဆာင္မႈ
Up to 50% more battery life.

၂၁၀၀ mAh ဘက္ထရီသည္ သိသာေလာက္ေအာင္ ျမင့္မားေသာခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ဖုန္းေျပာခ်ိန္အတြက္ ၃၅% ပိုၾကာရွည္ခံသည္။ တစ္ႀကိမ္အားသြင္း႐ံုျဖင့္ တေနကုန္ခံေသာ အေကာင္းဆံုးဖုန္းတစ္ခုျဖစ္ေစသည္။
Never miss the perfect moment.
အေကာင္းဆံုးေသာအခိုက္အတန္႔ကို ဘယ္ေတာ့မွမလြတ္ပါေစႏွင့္။
အေကာင္းဆံုးေသာအခိုက္အတန္႔ကို ဘယ္ေတာ့မွမလြတ္ပါေစႏွင့္။Never miss the perfect moment.

တစ္ႀကိမ္ႏွိပ္ဆက္တိုက္႐ိုက္ျခင္းသည္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၄ ပံုထြက္ေစသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္အေကာင္းဆံုးဓါတ္ပံုကို အခ်ိန္တိုင္း႐ိုက္ယူႏိုင္ဖို႔ ေသခ်ာေနသည္။ သင့္ကေလးမ်က္ႏွာေပၚက သူတို႔ပထမဆံုးေဘာ့စ္ေဘာကိုဖမ္းသည့္အခါ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္အၾကည့္ကဲ့သို႔ေသာ ၊သီးသန္႔ HTC VideoPic အားျဖင့္ သင္သည္ ဗီဒီယိုႏွင့္ဓါတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းကို တၿပိဳင္နက္တည္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဗီဒီယို႐ိုက္ေနစဥ္ အေကာင္းဆံုးပံုတစ္ခုလြတ္သြားပါက ျပန္ရစ္ၿပီး သင္အလိုရိွသေလာက္ေဘာင္မ်ားမွ တကယ့္ဓါတ္ပံုတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
Take great pictures even in strong backlight.
ေနာက္ခံအလင္းအလြန္မ်ားေနလွ်င္ပင္ ဓါတ္ပံုေကာင္းမ်ား႐ိုက္ယူပါ။
ေနာက္ခံအလင္းအလြန္မ်ားေနလွ်င္ပင္ ဓါတ္ပံုေကာင္းမ်ား႐ိုက္ယူပါ။Take great pictures even in strong backlight.

HDR ကိုေက်းဇူးတင္ရမည္။ မ်က္ႏွာမ်ားသည္ ေနာက္ခံ႐ႈခင္းေရွ႕ေရာက္ေနလွ်င္ပင္ မည္းမသြားပါ။ ကင္မရာခလုတ္ကိုႏွိပ္တိုင္း HDR သည္ မတူညီေသာ႐ိုက္ခ်က္ျဖင့္ အျမန္သံုးပံု႐ိုက္မည္၊ တစ္ပံုစီမွအေကာင္းဆံုးအပိုင္းမ်ားကိုယူၿပီး တစ္ပံုတည္းတြင္ေပါင္းထည့္ကာ ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ခံႏွစ္ခုလံုးတြင္ ပိုမို၍ျပတ္သားမႈအႏုစိတ္ေသာပံုရိပ္ကိုရေစမည္။ HTC ပန္ႏိုရားမားသည္ ေရျပင္ညီအတိုင္းဆက္တိုက္ဆဲြ႐ိုက္သြားျခင္းျဖင့္ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္႐ႈခင္း႐ိုက္ခ်က္မ်ားကို ရေစႏိုင္သည္။ ယင္းေနာက္ ဖုန္းမွေန၍ အလိုအေလ်ာက္ ႐ိုက္ခ်က္ ၅ ခုကိုအလွဆံုးတစ္ပံုတည္းျဖစ္ေအာင္ေပါင္းစည္းေပးသည္။
Great portraits, every time.
အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးပံုမ်ား
အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးပံုမ်ားGreat portraits, every time.

HTC One X+ ၏ဆန္းျပားေသာကင္မရာသည္ ေထာင့္မ်ိဳးစံုမွေန၍ မ်က္ႏွာမ်ားကိုအလိုအေလ်ာက္ရွာေဖြၿပီး အသားအေရႏွင့္မ်က္လံုးတို႔သို႔ အလွဆံုးျဖစ္ရန္ အေရာင္ခ်ိန္ညိွမႈမ်ား အလိုအေလ်ာက္ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ႐ိုက္ခ်က္ျပင္ဆင္ရန္ ေရွ႕ကင္မရာတြင္ အခ်ိန္ရည္တြက္မႈကိုထည့္သြင္းထားသည္။ ထို႔အတူ အံ့ၾသဖြယ္ရာဓါတ္ပံု႐ိုက္ရန္ ႐ိုက္သည့္ခလုတ္မဟုတ္ပဲ ဖန္သားျပင္တြင္မည္သည့္ေနရာကိုမဆိုတို႔ထိႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ကို ထည့္သြင္းထားသည္။ မိမိပံုမိမိပင္႐ိုက္ယူႏိုင္သည္။
HTC One X+ - Sound
ဂီတကို နားဆင္႐ံုသာမလုုပ္ပါႏွင့္၊ ထူးျခားပါ၀င္ေသာစည္းခ်က္သံႏွင့္အတူခံစားၾကည့္ပါ။
ဂီတကို နားဆင္႐ံုသာမလုုပ္ပါႏွင့္၊ ထူးျခားပါ၀င္ေသာစည္းခ်က္သံႏွင့္အတူခံစားၾကည့္ပါ။HTC One X+ - Sound

သင့္၏သီခ်င္း၊ ဂိမ္း၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ားအားလံုးအတြက္ နက္႐ိႈင္းေသာေဘ့စ္သံႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ၀န္းရံေနသည့္အသံအေတြ႕အႀကံဳ၊ ပိုမိုျပတ္သားေသာအသံႏွင့္ အေသးစိတ္အျမင့္အသံထြက္ ျဖစ္သည္။ သင့္ႏွစ္သက္ေသာေတးသြားမ်ားသို႔ျမန္ဆန္စြာ၀င္ေရာက္ရန္ HTC ၏ ထူးျခားေသာ ဂီတဗဟိုႏွင့္ Sync မန္ေနဂ်ာကိုလည္း သင္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။
Exclusive, immersive HD entertainment on the go.
ခရီးသြားေနစဥ္ ထူးျခားေသာ၊ ၀န္းရံေသာ HD ေဖ်ာ္ေျဖမႈ
ခရီးသြားေနစဥ္ ထူးျခားေသာ၊ ၀န္းရံေသာ HD ေဖ်ာ္ေျဖမႈExclusive, immersive HD entertainment on the go.

HTC Watch 2.0 ရိွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာေခါင္းစဥ္မ်ားမွ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ျပပဲြမ်ားကို ငွားရမ္း (သို႔) ၀ယ္ယူပါ။ ေတာက္ပေသာ HD ဖန္သားျပင္ (သို႔) ႀကီးမားေသာဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈခံစားပါ။ HTC Media Link HD ၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ လူတိုင္း၏ၾကည့္႐ႈေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ မည္သည့္တီဗီေပၚတြင္မဆို သင္အႏွစ္သက္ဆံုးအရာအားလံုးအား ႀကိဳးမဲ့ထိုးျပႏိုင္သည္။
Minimalist, iconic design.
႐ိုးရွင္းေသာ၊ ႐ုပ္လံုးဒီဇိုင္း
႐ိုးရွင္းေသာ၊ ႐ုပ္လံုးဒီဇိုင္းMinimalist, iconic design.

အံၾသဖြယ္အဆင့္အတန္းမွီလကၡဏာမ်ားအားလံုးကို ေသးသြယ္ေပါ့ပါးေသာ ေပၚလီကာဗြန္နိတ္ယူနီကိုယ္ထည္တြင္ ၂.၅ D Gorilla Glass ဖန္သားျပင္အေကြးအား ဖုန္းအနားသတ္မ်ားတေလွ်ာက္၀င္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ HTC One X+ သည္ အလြန္အကၽြံေဘးတေစာင္းမွၾကည့္လွ်င္ပင္ ျမင္ႏိုင္အာင္ျပဳလုပ္ထားသည္။ အဆင့္အတန္းတစ္ခုတြင္ ဆန္းျပားေသာဒီဇိုင္းျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ေနသည့္အရာျဖစ္သည္။
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
 • HTC Media Link HD
  HTC Media Link HD
 • HTC Media Link HD
  HTC Media Link HD
  သင္၏ဖုန္းမွ အဆင့္ျမင့္တီဗြီသို႔ HTC Media Link HD ႏွင့္ၾကိဳးမဲ့မ်ွေ၀ျခင္း။ ၄င္းသည္ ျမန္ဆန္အဆင္ေျပျပီး၊လံုး၀ၾကိဳးမပါပဲ သင့္အၾကိဳက္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။

  အေသးစိတ္အျပည့္အစုံကို ၾကည့္ပါ

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အရြယ္အစား
၁၃၄.၃၆ x ၆၉.၉ x ၈.၉ မီလီမီတာ
အေလးခ်ိန္
၁၃၅ ဂရမ္ ဘက္ထရီအပါအ၀င္
မ်က္ႏွာျပင္
Gorilla ႏွင့္အတူ ၄.၇ လက္မ စူပါ LCD 2 တို႔ထိဖန္သားျပင္® Glass 2
ဖန္သားျပင္
HD ၇၂၀p
CPU အျမန္နႈန္း

NVIDIA® Tegra® ၃ ၁.၇ GHz, Quad core

Platform Android

Android™၊ HTC Sense™ ႏွင့္အတူ

SIM ကတ္အမ်ိဳးအစား

microSIM

Memory (မွတ္ႏုိင္စြမ္း)1

စုစုေပါင္းသိုေလွာင္ႏိုင္မႈ :
၆၄GB, ရိွႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္1

ရမ္ :
၁ GB

ကြန္ရက္2

HSPA/WCDMA:

 • ၈၅၀/၉၀၀/၁၉၀၀/၂၁၀၀ MHz

GSM/GPRS/EDGE:

 • ၈၅၀/၉၀၀/၁၈၀၀/၁၉၀၀ MHz
GPS

GLONASS ႏွင့္အတူ အတြင္း GPS အင္တန္နာ

Sensor မ်ား
 • Gyro အာ႐ံုခံမ်ား
 • ဂ်ီ-အာ႐ံုခံမ်ား
 • ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကြန္ပတ္စ္
 • အနီးရိွအာ႐ံုခံမ်ား
 • ၀န္းက်င္အလင္းေရာင္အာ႐ံုခံမ်ား
ဆက္သြယ္ႏုိင္မႈ3
 • ၃.၅ မီလီမီတာ စတီရီယိုေအာ္ဒီယိုပင္
 • NFC စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ3
 • ဘလူးတုသ္ ၄.၀ အတြက္မေက်နပ္ခ်က္
 • aptX ႏွင့္အတူဘလူးတုသ္™ ျဖစ္ႏိုင္သည္
 • Wi-Fi®: IEEE ၈၀၂.၁၁ a/b/g/n
 • DLNA® ဖုန္းမွကိုက္ညီေသာတီဗီ (သို႔) ကြန္ပ်ဴတာသို႔ မီဒီယာမ်ား ႀကိဳးမဲ့ေရာက္ရိွေရးအတြက္
 • USB (သို႔) HDMI ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ အဆင့္ျမင့္မိုဘိုင္းဗီဒီယိုခ်ိတ္ဆက္မႈ (MHL) ႏွင့္ micro-USB 2.0 (၅ ပင္) ထိုးရန္ေနရာ (HDMI ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ အထူးႀကိဳးလိုအပ္သည္)
အသံစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ထားမႈ

စည္းခ်က္သံႏွင့္အတူ စတူဒီယိုအရည္အေသြးအသံ™ တပ္ဆင္ၿပီး

HTC ImageSense™ ႏွင့္ကင္မရာ
 • ၈ မက္ဂါပစ္စယ္ကင္မရာႏွင့္အတူ ေအာ္တိုဆံုခ်က္အခ်ိန္အဆ၊ LED မီးအလင္း၊ BSI အာ႐ံုခံ (အလင္းနည္းဓါတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းမ်ားပိုေကာင္းရန္အတြက္)
 • အလင္း၀င္ေပါက္ F2.0 ႏွင့္ ၂၈ မီလီမီတာ မွန္ဘီလူး
 • ၁၀၈၀p HD ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
 • ၁.၆ မက္ဂါပစ္စယ္္ ေရွ႕ကင္မရာ (ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္းအတြက္ ၇၂၀p)
 • ရည္ရြယ္ထားေသာ HTC ImageChip
 • VideoPic: HD ဗီဒီယို႐ိုက္ေနစဥ္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၆ မက္ဂါပစ္စယ္ဓါတ္ပံုကို ႐ိုက္ပါ။
 • ဆက္တိုက္႐ိုက္ျခင္း- တစ္ႀကိမ္ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ ပံု ၉၉ ပံုအထိဆက္တိုက္႐ိုက္ႏိုင္သည္
 • ထူးျခားေသာမီးအလင္း- ႐ိုက္မည့္အရာႏွင့္အကြာအေ၀းအရ မီးအလင္းငါးဆင့္အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ႏိုင္သည္
 • ႐ႈခင္းမ်ားလွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္းအေနအထား ထူးကဲေသာ႐ိုက္ခ်က္ေနာက္တစ္ခုအတြက္ သင့္ကင္မရာအဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးသည္
 • ဗီဒီယိုတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ျခင္း- ေခ်ာေမြ႕ၿပီးပညာသားပါေသာဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ တုန္ခါမႈကိုဖယ္ရွားေပးသည္
 • အေႏွးေရႊ႕လ်ားမႈဗီဒီယို႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ျပန္ၾကည့္ျခင္း
မာလ္တီမီဒီယာ

အသံအေထာက္အကူျပဳေသာပံုစံမ်ား-

 • ျပန္ဖြင့္ျခင္း- .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9)
 • အသံသြင္းျခင္း- .amr

ဗီဒီယိုအေထာက္အကူျပဳပံုစံမ်ား-

 • ျပန္ဖြင့္ျခင္း- .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3)
 • အသံသြင္းျခင္း- .mp4
ဘက္ထရီ4

ႏွစ္ျမွဳပ္ထားေသာ & အားျပန္သြင္းႏိုင္သည့္ လီယြန္ေပၚလီမာဘက္ထရီ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ- ၂၁၀၀ mAh

AC အဒပ္ပတာ

ဗို႔အားအပိုင္းအျခား/ႀကိမ္ႏႈန္း- ၁၀၀ ~ ၂၄၀ V AC, ၅၀/၆၀ Hz

DC အထြက္- ၅ V and ၁ A

 1. ဖုန္းေဆာ့ဖ္၀ဲေၾကာင့္ ရႏိုင္ေသာသိုေလွာင္မႈေလ်ာ့နည္းသည္။
 2. ဥေရာပႏွင့္အာရွပစိဖိတ္မွလဲြ၍ အျခားေဒသမ်ားရိွကြန္ယက္ခြင္မ်ားသည္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္သင့္၏တည္ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ျခားနားမႈရိွႏုိင္သည္။ အင္တာနက္ေပၚတင္ျခင္း၊ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔၏ျမန္ႏႈန္းသည္လည္း မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာေပၚမူတည္သည္။
 3. NFC ရရိွႏိုင္မႈသည္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္သင့္၏တည္ေနရာေပၚမူတည္သည္။ သင့္၏မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္စံုစမ္းၾကည့္ပါ။
 4. ဘက္ထရီၾကာခ်ိန္ (စကားေျပာခ်ိန္၊ standby လုပ္ထားခ်ိန္ ႏွင့္ အျခား) သည္ ကြန္ယက္ႏွင့္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈအေပၚမူတည္သည္။

  Standby အခ်ိန္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ ("specification") သည္ စက္႐ံုစံႏႈန္းျဖစ္ၿပီး တူညီေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ မတူညီေသာမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Standby အေျခအေနတြင္ ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈသည္ ကြန္ယက္၊ စက္တင္၊ တည္ေနရာ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ အခ်က္ျပစြမ္းအား၊ လိုင္းက်ပ္ေနမႈ အစရိွသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အလြန္မူတည္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္မ်ားထက္မကရိွႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး မတူညီေသာမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာဓါတ္ခဲြခန္းတြင္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ မိုဘုိင္းဖုန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႕ဘ၀အေျခအေနမ်ားတြင္သံုးေသာအခါ standby အခ်ိန္သည္ သိသိသာသာေလွ်ာ့နည္းၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားေပၚတြင္မူတည္ေနလိမ့္မည္။

မွတ္စု: အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရိွပဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးသားနားေသာဖုန္း

အခုအခါဖုန္းထြက္ရွိမႈတို႔မ်ားလာသည္ႏွင့္ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးကိုရွာရလြယ္ကူေအာင္၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္မ်ားအားလံုးကိုပါ ျမန္ဆန္စြာရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။’

အမ်ားစုေျပာေနၾကသည္မွာ - HTC One X+

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးစံုတို႕အတြက္ ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုျပဳလုပ္ထားသည့္တိုင္ေအာင္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ သင္စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႔ျပံဳးေပ်ာ္ေစမည့္ ဖုန္းတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာေထာက္ခံေပးလိုပါသည္။