HTC One M9

ဘဝတစ္ခု

အေကာင္းမြန္ဆံုးေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုးဒီဇုိင္း- သင္ရွိသည့္ေနရာႏွင့္ ယင္းေနရာသို႔ သင္သည္အခ်ိန္ေပၚမူတည္၍ အခ်က္အလက္အတြက္ အျပဳအမူေထာက္လွမ္းေပးသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ။ ေျပာင္လက္သည့္အနားမ်ားျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း ႏွစ္ေရာင္စပ္ဒီဇိုင္း။

သင့္တြင္ တစ္ဘဝသာရွိပါသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ၎ကို စတုိင္လ္က်က်ေနထိုင္ျဖတ္သန္းပါ။

HTC One M9

သူတို႔ေငးၾကည့္ၾကပါေစ

အလံုးစံုသတၱဳႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ကိုယ္ထည္တြင္ သင္၏ကိုင္ဆုပ္မႈႏွင့္ အလြယ္တကူအံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အသံုးလြယ္ေစရန္ပံုေဖာ္ထားေသာ ေျပာင္လက္ေနသည့္အနားမ်ားကို အထူးျပဳထားပါသည္။ ေခ်ာေမြ႕သပ္ရပ္သည့္အသြင္ႏွင့္ အမွတ္သညာတစ္ခုျဖစ္သည့္ HTC One စီးရီးစမတ္ဖုန္းမ်ား၏ ခံစားမႈကိုရရွိရန္အတြက္ ၎၏ကိုယ္ထည္တစ္ခုတည္းျဖစ္သည့္ေနာက္ေက်ာဘက္ကို ေကြးညြတ္ထားပါသည္။
ပိုမုိေလ့လာပါ

HTC One M9

အလံုးစံုသတၱဳျဖင့္ ေၾကာ့ရွင္းတင့္တယ္မႈ

HTC One M9 Gold on GoldHTC One M9 Gold on SilverHTC One M9 Gunmetal Gray
ျမင္ကြင္းလွည့္ရန္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ လက္ရွိတြင္ ျပတ္သားေသာအေရာင္သံုးမ်ိဳးျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္- ေရႊေရာင္ေပၚတြင္ေရႊေရာင္၊ ေငြေရာင္ေပၚတြင္ေရႊေရာင္ႏွင့္ သတၱဳမီးခိုးေရာင္။
 

HTC One M9

တစ္ပါးသူအားက်ေလာက္ဖြယ္

က်စ္လ်စ္ေသာအရြယ္အစားကိုရရွိရန္ အတြင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စီထပ္ထားသည့္ HTC One M9 သည္ သင့္လက္ႏွင့္အလြယ္တကူ အံဝင္သည့္ ၅ လက္မ စခရင္ကိုထည့္သြင္းထားရွိရန္ အသက္ရႈမွားေလာက္ဖြယ္ ဒီဇိုင္းကိုအသံုးျပဳထားသည္။ ၎၏နီလာအဖံုးကင္မရာမွန္ဘီလူးမ်ားသည္ ၾကာရွည္ခံစြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အၾကမ္းခံေသာ ကုတ္ျခစ္ရာကာကြယ္မႈကို ေပးစြမ္းပါသည္။

 • သူတို႔ေငးၾကည့္ၾကပါေစ
 • အလံုးစံုသတၱဳျဖင့္ ေၾကာ့ရွင္းတင့္တယ္မႈ
 • တစ္ပါးသူအားက်ေလာက္ဖြယ္

HTC One M9

သင္ကိုယ္တုိင္ေရႊ ့လုိက္ပါ

HTC One M9 တြင္ စိတ္ႀကိဳက္မြမ္းမံႏုိင္ေသာ ေရြးစရာမ်ားကို ခါတိုင္းထက္ပိုလြန္စြာ အထူးျပဳထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားေသာ HTC ရုပ္သြင္မ်ားအက္ပ္ျဖင့္ သင္ႏွစ္သက္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ဓာတ္ပံု သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းရုပ္ပံုကုိပင္အသံုးျပဳ၍ သင့္ဖုန္း၏ အသြင္ႏွင့္ခံစားမႈကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ သင့္အိုင္ကြန္မ်ား၏ပံုသဏၭာန္ႏွင့္အရြယ္အစား၊ ဖုန္းျမည္သံႏွင့္ သင့္ဖုန္း၏ မ်က္ႏွာစာရုပ္ပံုအပါအဝင္ အားလံုးကိုထိန္းခ်ဳပ္ပါ။
ပိုမုိေလ့လာပါ

HTC One M9

သင္ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္

Sense™ Home သည္ အျပဳအမူေထာက္လွမ္းေပးသည့္ ပင္မစခရင္ဝစ္ဂ်တ္ျဖစ္ၿပီး သင့္တည္ေနရာကို ေထာက္လွမ္းကာ သင့္တည္ေနရာႏွင့္ အသံုးျပဳရာတြင္ပို၍ႏွစ္သက္သည္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အက္ပ္မ်ားကို ေပးအပ္ပါသည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ေသာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအတြက္ သင္မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ေပၚမူတည္၍ အခ်က္အလက္ႏွင့္ တူးလ္မ်ားကို ရယူပါ။ သင္မည္သုိ႔သြားသည္ျဖစ္ေစ HTC One M9 က သင့္ကိုခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိေနေစပါသည္။

HTC One M9

ျဖတ္ခနဲအၾကည့္တစ္ခ်က္အတြင္း

HTC One M9 တြင္ သင့္တည္ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ လင့္ခ္မ်ားကို ကမ္းလွမ္းေပးသည့္ ပိုေကာင္းေသာ HTC BlinkFeed™ ကို အထူးျပဳထားပါသည္။ သင္မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ သင့္ဧရိယာအတြင္းရွိ စားေသာက္ခ်ိန္အထူးအရာမ်ားကုိ သင္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • သင္ကိုယ္တုိင္ေရႊ ့လုိက္ပါ
 • သင္ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္
 • ျဖတ္ခနဲအၾကည့္တစ္ခ်က္အတြင္း

HTC One M9

အံ့အားသင့္သြားေအာင္ လုပ္လုိက္ပါ

HTC UltraPixel™ ေရွ ့ကင္မရာႏွင့္ ၂၀မစ္ဂါပစ္ဇယ္ အဓိကကင္မရာသည္ ယခင္ကႏွင့္လံုး၀မတူသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ရုပ္ပံုရုိက္ကူးျခင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။ HTC Eye™ Experience ေဆာ့၀ဲက သင့္ကို ခြဲထုတ္ရုိက္ကူးျခင္းမ်ား ဖန္တီးရန္၊ အသံ selfie မ်ားရုိက္ကူးရန္၊ မိတ္ကပ္ျခယ္သရန္ ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကို ေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ ့အျပင္ Zoe အက္ပ္ျဖင့္ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရိုက္ကူးမႈမ်ားအတြက္ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ ေပါင္းစပ္ႏုိင္ပါသည္။

HTC One M9 ၏ကင္မရာႏွစ္ဘက္စလံုးမွ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ရုပ္ပံုမ်ားကို ရယူခံစားလိုက္ပါ။
ပိုမုိေလ့လာပါ

HTC One M9

စြဲလမ္းဖြယ္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္ပံုတူမ်ား

HTC One M9 တြင္ ေန႔ျဖစ္ေစ ညျဖစ္ေစ အထူးပင္အေသးစိတ္ေသာ ကိုယ္တိုင္ရိုက္ပံုတူမ်ားရိုက္ကူးရန္အတြက္ အလင္းေရာင္ပို၍ ရယူႏိုင္ရန္ HTC UltraPixel™ နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေရွ႕ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူထားသည့္ ကင္မရာပါရွိသည္။ ဓာတ္ပံုရိုက္ယူမႈတိုင္းတြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ေနာက္ခံမ်ားႏွင့္ သင့္မိတ္ေဆြအားလံုးပါရွိရန္အတြက္ ၎၏ေထာင့္က်ယ္မွန္ဘီလူးမ်ားအား ပို၍က်ယ္ေသာျမင္ကြင္းကို ရုိက္ကူးရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္။

HTC One M9

လြယ္ကူစြာ ဓာတ္ပံုဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈမႈ

HTC One M9 တြင္ သင့္ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ဗြီဒီယိုမ်ားကို လြယ္ကူသည့္ အစီအစဥ္ခ်မႈႏွင့္ ရွာေဖြမႈထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားျဖင့္ အုပ္စုခြဲေပးသည့္ အလုိလုိသိေသာ One Gallery တစ္ခုကို အထူးျပဳထည့္သြင္းထားသည္။ ကိုယ္ပိုင္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ရိုက္ကူးမႈအျပင္၊ လူမႈမီဒီယာႏွင့္ အြန္လိုင္းဆိုက္မ်ားမွ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ဗြီဒီယိုမ်ားကို သင္ရွာေဖြႏုိင္သည္။ One Gallery ျဖင့္ အရာအားလံုးကို ကလစ္အနည္းငယ္ႏွိပ္ရံုျဖင့္ရႏုိင္ေစရန္ ထားရွိပါ။

 • အံ့အားသင့္သြားေအာင္ လုပ္လုိက္ပါ
 • စြဲလမ္းဖြယ္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္ပံုတူမ်ား
 • လြယ္ကူစြာ ဓာတ္ပံုဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈမႈ

HTC One M9

အသံကုန္ဟစ္လုိက္ပါ

HTC One M9 သည္ ရုပ္ရွင္ရံုကဲ့သုိ႔အေတြ႕အႀကံဳရရွိရန္အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ဘယ္ႏွင့္ညာ ခ်န္နယ္အသံကို ေပးအပ္ရန္ ၅.၁ ပတ္လည္အသံအထူးျပဳလုပ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ဖန္တီးေပးပါသည္။ Dolby Audio™ ႏွင့္ HTC BoomSound™ သည္ YouTube ကဲ့သို႔ ခ်န္နယ္မ်ားျပားသည့္ အြန္လုိင္းရင္းျမစ္မ်ားဆီကပင္လွ်င္ အေကာင္းမြန္ဆံုး အသံကို ေပးစြမ္းသည္။

BoomSound အသံႏွင့္နားၾကပ္မုဒ္ႏွစ္ခုလံုးျဖင့္ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ သင့္ရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ဂိမ္းမ်ားအား ဒီေလာက္ ဘယ္တုန္းကမွ် ပိုေကာင္းစြာ အသံၾကားခဲ့ရမည္မဟုတ္ပါ။
ပိုမုိေလ့လာပါ

HTC One M9

ဖြင့္ပါ၊ ပြတ္ဆြဲပါ၊ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔နားဆင္ပါ

HTC Connect သည္ HTC One M9 မွ မည္သည့္ သီခ်င္း သို႔မဟုတ္ ဗြီဒီယိုကိုျဖစ္ေစ ကိုက္ညီသည့္ ေနအိမ္စတီရီယိုကိရိယာမ်ားသို႔ သင္၏ပင္မစခရင္ကို လက္သံုးေခ်ာင္းျဖင့္ ပြတ္ရံုျဖင့္ ပို႔လႊတ္ရန္အခြင့္ေပးသည္။ အေကာင္းမြန္ဆံုး လက္ကိုင္ အလံုးစံုသတၱဳျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေဝးထိန္းကိရိယာအျဖစ္အသံုးျပဳ၍ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မ်ားစြာေသာ စပီကာမ်ားသို႔ ကြဲျပားသည့္သီခ်င္းတို႔ကို ပို႔လႊတ္ႏုိင္ပါသည္။

HTC One M9

တိက်ျပတ္သားမႈျမင့္မ်ားသည့္ အိမ္တြင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

CD အရည္အေသြးထက္ပင္သာလြန္သည့္ ႂကြယ္ဝသည့္အသံအစစ္အမွန္ကို သင္နားဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ HTC One M9 သည္ ၂၄-bit/၁၉၂kHz ေထာက္ပံ့မႈကိုေပးစြမ္းပါသည္။

 • အသံကုန္ဟစ္လုိက္ပါ
 • ဖြင့္ပါ၊ ပြတ္ဆြဲပါ၊ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔နားဆင္ပါ
 • တိက်ျပတ္သားမႈျမင့္မ်ားသည့္ အိမ္တြင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

HTC One M9

သံုးသပ္ခ်က္ေရးသားမည္

သင္၏ HTC One M9 ကိုအဆင့္သတ္မွတ္ပါ

သံုးသပ္ခ်က္ ေရးလိုက္ပါ
ကင္မရာ
3.8564
အသံအရည္အေသြး
4.6919
ဖန္သားျပင္
4.6413
သုံးရလြယ္ကူမႈ
4.4973
ဘက္ထရီသက္တမ္း
3.7760
ၾကည့္ပါ & ခံစားပါ
4.6828
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 4.3 / 5

HTC One M9

တဲြဖက္ပစၥည္းမ်ား

တြဲဖက္ပစၥည္မ်ား အားလံုး
 • HTC Single Port Car Charger
  HTC 10W Car Charger
  သြားလာတုန္းပါဝါ
 • HTC Mini+
  HTC Mini+
  သင့္စမတ္ဖုန္းကို ပို၍ သပ္ရပ္ခန္႔ညားရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ

HTC One M9

ယခုပင္ စာရင္းေပးသြင္းလုိက္ပါ

HTC One M9 မိတ္ဆက္ျခင္း -
- တိက်ေသာ တည္ေနရာေထာက္လွမ္းႏုိင္သည့္ home screen
- HTC UltraPixel™ ပါ၀င္သည့္ ေရွ ့ကင္မရာ
- Dolby အသံစြမ္းရည္ေပါင္းစည္းထားေသာ HTC BoomSound

ဘ၀တစ္ခုသာ သင့္တြင္ရွိေသာေၾကာင့္ ဘ၀မွာ စတိုင္က်က် ျဖတ္သန္းလုိက္ပါ။

 • ယခုပင္ စာရင္းေပးသြင္းလုိက္ပါ
 • အရြယ္အစား

  ၁၄၄.၆ x ၆၉.၇ x ၉.၆၁ မီလီမီတာ
 • CPU အျမန္နႈန္း

  Qualcomm® Snapdragon™ ၈၁ဝ၊ octa core

  • Qualcomm® Snapdragon™ ၈၁ဝ၊ octa core
  • ၆၄-bit ၊ ၄ x ၂.ဝGHz + ၄ x ၁.၅GHz
 • Memory (မွတ္ႏုိင္စြမ္း)1

  ROM- ၃၂GB / RAM- ၃GB

  • ROM- ၃၂GB / RAM- ၃GB
  • တိုးခ်ဲ႕မမ္မိုရီ- မိုက္ခရိုSD™ ၁၂၈ GB အထိ
 • Sensor မ်ား

  • ပတ္ဝန္းက်င္အလင္းေရာင္ျပဳဆင္ဆာ
  • နည္းကပ္မႈသတိေပးဆင္ဆာ
  • ပို၍ျမန္ေအာင္ျပဳလုပ္မႈမွုတုိင္းတာေသာမီတာ
  • သံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္ ဆင္ဆာ
  • Gyro ဆင္ဆာ
  • သံလိုက္အာရံုခံကိရိယာ
  • ဗဟိုအာရံုခံကိရိယာ
 • ကင္မရာ

  ပင္မကင္မရာ - ၂ဝMP ၊ ၄K ဗြီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္း
  ေရွ႕ကင္မရာ- HTC UltraPixel™၊ ၁ဝ၈ဝp ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္း

  • အဓိက ကင္မရာ- စဖိုင္းရား ဖံုးအုပ္ထားေသာ မွန္ဘီလူးျဖင့္ ၂၀ MP ၊ အလိုအေလွ်ာက္ -ဆံုခ်က္၊ BSI အာရံုခံကိရိယာ၊ f/၂.၂၊ ၂၇.၈ မီလီမီတာ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ ၄K ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္း
  • ေရွ႕ကင္မရာ - HTC UltraPixel™၊ BSI အာရံုခံကိရိယာ၊ f/၂.ဝ၊ ၂၆.၈ မီလီမီတာ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ ၁ဝ၈ဝp ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္း
  • နီလာပံုေဆာင္ခဲမွန္ဘီလူးမ်ားအဖံုး
 • အပို္အဂၤါရပ္မ်ား

  • ႏွစ္ေရာင္စပ္သတၱဳကိုယ္ထည္တစ္ခုတည္း
  • ရုပ္သြင္မ်ား
  • HTC Sense™ ပင္မ
  • One ျပခန္း
  • ဓာတ္ပံုျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ကိရိယာ
 • အေလးခ်ိန္

  ၁၅၇ ဂရမ္
 • Platform Android

  HTC Sense ႏွင့္အတူ™ Android™

 • ကြန္ရက္2

  • 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE-
  • ၈၅၀/၉၀၀/၁၈၀၀/၁၉၀၀ MHz
  • 3G UMTS-
  • 850/900/1900/2100 MHz
  • 4G LTE-
  • FDD - ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၂ဝ၊ ၂၈ မီတာခြင္မ်ား
  • TDD - ၃၈၊၄ဝ၊၄၁ မီတာခြင္မ်ား
 • ဆက္သြယ္ႏုိင္မႈ

  • NFC
  • ဘလူးတုသ္® ၄.၁
  • ဝိုင္-ဖိုင္® - ၈ဝ၂.၁၁ a/b/g/n/ac (၂.၄ & ၅ GHz)
  • DLNA®
  • HDMI MHL ၃.ဝ
  • CIR
  • ၃.၅ မီလီမီတာ စတီရီယိုေအာ္ဒီယိုပင္
  • မိုက္ခ႐ို-USB 2.0 (ပင္ ၅ခု) အေပါက္
 • မာလ္တီမီဒီယာ

  • ေအာ္ဒီယိုကိုပံံ့ပိုးသည့္ပံုစံမ်ား-
  • ျပန္ဖြင့္ျခင္း - .aac ၊ .amr ၊ .ogg ၊ .m4a ၊ .mid ၊ .mp3 ၊ .wav ၊ .wma ၊ .flac ၊ ac3 ၊ ec3 ၊ eac3
  • မွတ္တမ္းတင္ျခင္း- .aac
  • ဗီြဒီယိုကိုပံံ့ပိုးသည့္ပံုစံမ်ား-
  • ျပန္ဖြင့္ျခင္း - .3gp ၊ .3g2 ၊ .mp4 ၊ .wmv ၊ .avi ၊ .mkv
  • မွတ္တမ္းတင္ျခင္း - .mp4
 • မ်က္ႏွာျပင္

  ၅.၀လက္မ၊ ျပည့္၀ေသာ HD 1080p

  ၅.၀လက္မ၊ ျပည့္၀ေသာ HD 1080p

 • SIM ကတ္အမ်ိဳးအစား

  nano SIM

 • GPS

  အတြင္းပိုင္း GPS အင္တန္နာ + GLONASS

 • အသံ

  Dolby အသံ™

  ႏွင့္ HTC BoomSound™

  Dolby အသံ™ ႏွင့္ HTC BoomSound™

 • ဘက္ထရီ3

  ဝင္ဆန္႔စြမ္းေဆာင္ရည္- ၂၈၄ဝ mAh

  • ဝင္ဆန္႔စြမ္းေဆာင္ရည္ - ၂၈၄ဝ mAh
  • စကားေျပာခ်ိန္ - 2G အတြက္ 25.4 နာရီအထိ/ 3G အတြက္ 21.7 နာရီအထိ
  • အသင့္အေနအထားအခ်ိန္ - 2G အတြက္ 391 နာရီအထိ/ 3G အတြက္ 402 နာရီအထိ
 1. ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲေၾကာင့္ ရႏိုင္မည့္သိုေလွာင္မႈပမာဏေလွ်ာ့နည္းသြားသည္။ သံုးစြဲသူပါဝင္မႈအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ သိုေလွာင္မႈပမာဏ ခန္႔မွန္းေျခသည္ ၁၈. 21 GB ျဖစ္သည္။ ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္ အသံုးခ်ပ႐ိုဂရမ္မ်ား အသံုးျပဳမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ရရွိႏိုင္ေသာ သိုေလွာင္မႈပမာဏ ေျပာင္းလဲသည္။

 2. ေဒသတြင္းရိွ ကြန္ရက္လႈိင္းခြင္မ်ားသည္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္ သင္၏ တည္ေနရာေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားျခားနားႏုိင္ပါသည္။ 4G LTE သည္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းသာ ရရွိႏိုင္သည္။ အင္တာနက္ေပၚတင္ျခင္း၊ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ျခင္းတို႔၏ ျမန္ႏႈန္းသည္လည္း မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာေပၚမူတည္သည္။

 3. ဘက္ထရီၾကာရွည္အခ်ိန္ (ေျပာဆိုခ်ိန္၊ အဆင္သင့္ အခ်ိန္၊အျပင္) သည္ကြန္ယက္ႏွင့္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈေပၚတြင္မူတည္သည္။
  အသင့္အေနအထားအခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ ("specification") သည္ တူညီေသာအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ကြဲျပားေသာမိုဘိုင္းကိရိယာမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္မႈအား ခြင့္ျပဳရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစံႏႈန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ Standby အေျခအေနတြင္ ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈသည္ ကြန္ယက္၊ စက္တင္မ်ား၊ တည္ေနရာ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ အခ်က္ျပစြမ္းအား၊ ဆဲလ္အသြားအလာလိုင္း အစရိွသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အလြန္မူတည္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္မ်ားထက္မကရိွႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး မတူညီေသာမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းမ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာဓါတ္ခဲြခန္းတြင္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ မိုဘုိင္းဖုန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႕ဘ၀အေျခအေနမ်ားတြင္သံုးေသာအခါ standby အခ်ိန္သည္ သိသိသာသာေလွ်ာ့နည္းၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားေပၚတြင္အခိုင္အမာမူတည္ေနလိမ့္မည္။

မွတ္ခ်က္: အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြဟာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲနဲ႔လည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။