HTC Desire X
မ်က္ႏွာျပင္၄-လက္မ super LCD
CPU အျမန္နႈန္း

၁ GHz, Dual-core

ဘက္ထရီ

ျဖဳတ္၍ရေသာ & အားျပန္သြင္းႏိုင္သည့္ လီယြန္ေပၚလီမာဘက္ထရီ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ- ၁၆၅၀ mAh

စကားေျပာခ်ိန္-

 • WCDMA အတြက္ ၆၀၀ မိနစ္အထိ
 • GSM အတြက္ ၁၂၀၀ မိနစ္အထိ

Standby အခ်ိန္4

 • WCDMA အတြက္ ၈၃၃ နာရီအထိ
 • GSM အတြက္ ၇၅၀ နာရီအထိ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အစုံ
အကူအညီလိုပါသလား။
HTC အြန္လိုင္း ပံ့ပိုးမႈ

ပိုင္ဆုိင္သည္ HTC Desire X ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကူညီႏိုင္သည္။

ပိုမုိေလ့လာပါ။ >

HTC Desire X - Don’t just listen to your music—feel it.
ဂီတကိုနားဆင္႐ံုသာမလုပ္ပါႏွင့္ - ခံစားၾကည့္ပါ။
ဂီတကိုနားဆင္႐ံုသာမလုပ္ပါႏွင့္ - ခံစားၾကည့္ပါ။
HTC Desire X - Don’t just listen to your music—feel it.

ထူးျခားေသာစည္ခ်က္သံပါ၀င္မႈႏွင့္အတူ စိတ္ခံစားမႈ၊ အသံသြင္းစဥ္ကအႏုပညာရွင္ရည္ရြယ္ထားေသာ အႏုစိတ္ႏွင့္မူလအျမင္အတိုင္း အရည္အေသြးျမင့္နားေသာတဆင္ျခင္းအေတြ႕အႀကံဳကို သင္ခံစားေပ်ာ္ရႊင္ရလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ HTC ၏ထူးျခားေသာ ဂီတဗဟိုႏွင့္ သင္ႏွစ္သက္ေသာဂီတသို႔လြယ္ကူစြာ၀င္ေရာက္ပါ။
HTC Desire X - Stay on top with outstanding performance.
ေျပာင္ေျမာက္ေသာစြမ္းေဆာင္မႈျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွေနပါ။
ေျပာင္ေျမာက္ေသာစြမ္းေဆာင္မႈျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွေနပါ။
HTC Desire X - Stay on top with outstanding performance.

HTC Desire X သည္ အဆင့္အတန္းမွီကင္မရာႏွင့္အတူ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ဆက္တိုက္ဓါတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ အလင္းေရာင္နည္းေနစဥ္တြင္ပင္ အ့ံၾသဖြယ္ဓါတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ယူႏိုင္မည့္မွန္ဘီလူးကို သင့္အတြက္သယ္ေဆာင္လာသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာက္ပေသာျမင္ကြင္း၊ ျမန္ဆန္ေသာအင္တာနက္ရွာေဖြျခင္း၊ အဟန္႔အတားမရိွမ်ားစြာေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္ျခင္းႏွင့္ အျမန္တုန္႔ျပန္ႏိုင္သည့္အင္တာေဖ့စ္တို႔ကို သင္ႏွစ္သက္လိမ့္မည္၊ ထိုအရာအားလံုးကို အံမခန္းျမန္ဆန္သည့္ပ႐ိုဆက္စာမွေပးစြမ္းသည္။
HTC Desire X - Enjoy crisp, clear visuals under every condition.
အေျခအေနတိုင္းတြင္ ျပတ္သားရွင္းလင္းေသာအျမင္မ်ားျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္ပါ။
အေျခအေနတိုင္းတြင္ ျပတ္သားရွင္းလင္းေသာအျမင္မ်ားျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္ပါ။
HTC Desire X - Enjoy crisp, clear visuals under every condition.

ပံုရိပ္မ်ားသည္ျပတ္သားေနသည္၊ အဆင့္ျမင့္ေသာျမင္ကြင္းကိုေက်းဇူးတင္ရမည္၊ ၄င္းကဖန္သားျပင္ကိုတို႔ထိရန္ပိုမိုအာ႐ံုခံစားေစႏိုင္သည္။ ထူးကဲေသာနည္းပညာက အလင္းျပန္႔ျခင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အေရာင္၊ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ၾကည့္လွ်င္ပင္ အလင္းအေမွာင္တို႔အား ထိန္းသိမ္းေပးထားသည္။
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အရြယ္အစား
၁၁၈.၅ x ၆၂.၃ x ၉.၃ မီလီမီတာ (၄.၆၇ x ၂.၄၅ x ၀.၃၇ လက္မ)
အေလးခ်ိန္
၁၁၄ ဂရမ္၊ ဘက္ထရီအပါအ၀င္
မ်က္ႏွာျပင္
၄-လက္မ super LCD
ဖန္သားျပင္
၈၀၀ x ၄၈၀ (WVGA)
CPU အျမန္နႈန္း

၁ GHz, Dual-core

Platform Android

Android™၊ HTC Sense™ ႏွင့္အတူ 4.0a

SIM ကတ္အမ်ိဳးအစား

ပံုမွန္ SIM

Memory (မွတ္ႏုိင္စြမ္း)1

စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ- ၄ GB ၊ ရိွႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကဲြျခားႏိုင္သည္1

ခ်ဲ႕ထားေသာကဒ္ထည့္ရန္ေနရာသည္ ထပ္ေဆာင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈအတြက္ micro SD ကဒ္ကိုခြင့္ျပဳသည္။ (ကဒ္မပါ၀င္ပါ)

ရမ္- ၇၆၈ MB

ကြန္ရက္2

GSM/GPRS/EDGE:

 • ၈၅၀/၉၀၀/၁၈၀၀/၁၉၀၀ MHz

HSPA/WCDMA:

 • ဥေရာပ/ အာရွ- ၉၀၀/၂၁၀၀ MHz
 • ANZ: ကယ္ရီယာေပၚမူတည္၍ ၉၀၀/၂၁၀၀ MHz (သို႔) ၈၅၀/၂၁၀၀ MHz
GPS

အတြင္းပိုင္း GPS အင္တန္နာ

Sensor မ်ား
 • ဂ်ီ-အာ႐ံုခံ
 • အနီးရိွအာ႐ံုခံမ်ား
 • ၀န္းက်င္အလင္းေရာင္အာ႐ံုခံမ်ား
ဆက္သြယ္ႏုိင္မႈ
 • ၃.၅ မီလီမီတာ စတီရီယိုေအာ္ဒီယိုပင္
 • aptX ႏွင့္အတူဘလူးတုသ္™ ျဖစ္ႏိုင္သည္ (ဘလူးတုသ္® ၄.၀)
 • Wi-Fi®: IEEE ၈၀၂.၁၁ b/g/n
 • DLNA® ဖုန္းမွကိုက္ညီေသာတီဗီ (သို႔) ကြန္ပ်ဴတာသို႔ မီဒီယာမ်ား ႀကိဳးမဲ့ေရာက္ရိွေရးအတြက္
အသံစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ထားမႈ

စည္းခ်က္သံႏွင့္အတူ စတူဒီယိုအရည္အေသြးအသံ™ တပ္ဆင္ၿပီး

ကင္မရာ
 • ၅ မက္ဂါပစ္စယ္ကင္မရာႏွင့္အတူ ေအာ္တိုဆံုခ်က္အခ်ိန္အဆ၊ LED မီးအလင္း၊ BSI အာ႐ံုခံ (အလင္းနည္းဓါတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းမ်ားပိုေကာင္းရန္အတြက္)
 • အလင္း၀င္ေပါက္ F2.0 ႏွင့္ ၂၈ မီလီမီတာ မွန္ဘီလူး
 • WVGA ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
 • ရည္ရြယ္ထားေသာ HTC ImageChip™
 • VideoPic: ဗီဒီယိုႏွင့္ဓါတ္ပံုတခ်ိန္တည္း႐ိုက္ပါ။
 • ဆက္တိုက္႐ိုက္ျခင္း- တစ္ႀကိမ္ႏွိပ္ၿပီးဆက္တိုက္႐ိုက္ျခင္း (တစ္မိနစ္တြင္ ၂.၅ ပံု ႐ိုက္ႏိုင္သည္)
 • ထူးျခားေသာမီးအလင္း- ႐ိုက္မည့္အရာႏွင့္အကြာအေ၀းအရ မီးအလင္းငါးဆင့္အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ႏိုင္သည္
မာလ္တီမီဒီယာ

အသံအေထာက္အကူျပဳေသာပံုစံမ်ား-

 • ျပန္ဖြင့္ျခင္း- .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9)
 • အသံသြင္းျခင္း- .amr

ဗီဒီယိုအေထာက္အကူျပဳပံုစံမ်ား-

 • ျပန္ဖြင့္ျခင္း- .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3)
 • အသံသြင္းျခင္း- .mp4
ဘက္ထရီ3

ျဖဳတ္၍ရေသာ & အားျပန္သြင္းႏိုင္သည့္ လီယြန္ေပၚလီမာဘက္ထရီ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ- ၁၆၅၀ mAh

စကားေျပာခ်ိန္-

 • WCDMA အတြက္ ၆၀၀ မိနစ္အထိ
 • GSM အတြက္ ၁၂၀၀ မိနစ္အထိ

Standby အခ်ိန္4

 • WCDMA အတြက္ ၈၃၃ နာရီအထိ
 • GSM အတြက္ ၇၅၀ နာရီအထိ
 1. ဖုန္းေဆာ့ဖ္၀ဲေၾကာင့္ ရႏိုင္မည့္သိုေလွာင္မႈပမာဏေလွ်ာ့နည္းသြားသည္။
 2. ဥေရာပႏွင့္အာရွပစိဖိတ္မွလဲြ၍ အျခားေဒသမ်ားရိွကြန္ယက္ခြင္မ်ားသည္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္သင့္၏တည္ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ျခားနားမႈရိွႏုိင္သည္။ အင္တာနက္ေပၚတင္ျခင္း၊ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔၏ျမန္ႏႈန္းသည္လည္း မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာေပၚမူတည္သည္။
 3. ဘက္ထရီၾကာခ်ိန္ (စကားေျပာခ်ိန္၊ standby လုပ္ထားခ်ိန္ ႏွင့္ အျခား) သည္ ကြန္ယက္ႏွင့္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈအေပၚမူတည္သည္။


  Standby အခ်ိန္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ ("specification") သည္ စက္႐ံုစံႏႈန္းျဖစ္ၿပီး တူညီေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ မတူညီေသာမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Standby အေျခအေနတြင္ ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈသည္ ကြန္ယက္၊ စက္တင္၊ တည္ေနရာ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ အခ်က္ျပစြမ္းအား၊ လိုင္းက်ပ္ေနမႈ အစရိွသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အလြန္မူတည္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္မ်ားထက္မကရိွႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး မတူညီေသာမိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာဓါတ္ခဲြခန္းတြင္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ မိုဘုိင္းဖုန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႕ဘ၀အေျခအေနမ်ားတြင္သံုးေသာအခါ standby အခ်ိန္သည္ သိသိသာသာေလွ်ာ့နည္းၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားေပၚတြင္မူတည္ေနလိမ့္မည္။

မွတ္စု: အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရိွပဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးသားနားေသာဖုန္း

အခုအခါဖုန္းထြက္ရွိမႈတို႔မ်ားလာသည္ႏွင့္ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးကိုရွာရလြယ္ကူေအာင္၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္မ်ားအားလံုးကိုပါ ျမန္ဆန္စြာရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။’

အမ်ားစုေျပာေနၾကသည္မွာ - HTC One X+

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးစံုတို႕အတြက္ ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုျပဳလုပ္ထားသည့္တိုင္ေအာင္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ သင္စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႔ျပံဳးေပ်ာ္ေစမည့္ ဖုန္းတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာေထာက္ခံေပးလိုပါသည္။