HTC Desire VC
မ်က္ႏွာျပင္ျပတ္သားမႈ ၄၈၀ x ၈၀၀ ပစ္စယ္
CPU အျမန္နႈန္း

၁.၀ GHz

ဘက္ထရီ
စြမ္းရည္-
၁၆၅၀ mAh
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အစုံ
အကူအညီလိုပါသလား။
HTC အြန္လိုင္း ပံ့ပိုးမႈ

ပိုင္ဆုိင္သည္ HTC Desire VC ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကူညီႏိုင္သည္။

ပိုမုိေလ့လာပါ။ >

Authentic Sound by Beats Audio
စည္းခ်က္သံအားျဖင့္စစ္မွန္ေသာအသံ
စည္းခ်က္သံအားျဖင့္စစ္မွန္ေသာအသံ
Authentic Sound by Beats Audio

HTC Desire VC ျဖင့္သင့္ေတးဂီတ၏စစ္မွန္ေသာအသံကိုေဖာ္ထုတ္ပါ။) အသံသြင္းစတူဒီယိုတြင္ၾကားရေသာအသံအရည္အေသြးအတိုင္းျဖစ္ေစဖို႔ စည္းခ်က္သံႏွင့္ဒြန္တဲြထားသည္ - အျမင့္ဆံုးေဘ့စ္ဒရမ္၊ အသံအတက္ႏွင့္ ပိုမုိစူးရွေသာအျမင့္သံတို႔ကို အႏုပညာရွင္မူလရည္ရြယ္ထားသည့္အတိုင္း သင္နားဆင္ရမည္။
Active dual SIM
အလုပ္လုပ္ေနေသာ SIM ႏွစ္ခု
အလုပ္လုပ္ေနေသာ SIM ႏွစ္ခု
Active dual SIM

The HTC Desire VC သည္ တခ်ိန္လံုး ဖုန္းတစ္လံုးထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာနံပါတ္ႏွစ္ခုႏွင့္ တကယ့္စစ္မွန္သည့္ စမတ္ဖုန္းျဖစ္သည္။ ေျပာင္းစရာမလိုပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ အပိုထပ္လုပ္စရာမလိုပဲ ေရြးခ်ယ္မႈ ၂ ခု သင္ရရိွမည္။
Premium design built to perform
စြမ္းေဆာင္မႈအတြက္ ရွားပါးအဆင့္ျမင့္ေသာဒီဇိုင္းပါ၀င္မႈ
စြမ္းေဆာင္မႈအတြက္ ရွားပါးအဆင့္ျမင့္ေသာဒီဇိုင္းပါ၀င္မႈ
Premium design built to perform

HTC Desire VC တြင္ ေရွ႕ဒီဇိုင္းႏွင့္သင့္ေတာ္ေအာင္အျပည့္တပ္ဆင္ထားသည့္ ေတာက္ပေသာ ၄.၀” WVGA ဖန္သားျပင္သည္ သင့္လက္ထဲႏွင့္အိတ္ထဲတြင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေနမည္။
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အရြယ္အစား
၁၁၉.၅ x ၆၂.၃ x ၉.၄၂ မီလီမီတာ
အေလးခ်ိန္
၁၁၈ ဂရမ္၊ ဘက္ထရီအပါအ၀င္
မ်က္ႏွာျပင္
ျပတ္သားမႈ ၄၈၀ x ၈၀၀ ပစ္စယ္
ဖန္သားျပင္
4” WVGA တို႔ထိဖန္သားျပင္
CPU အျမန္နႈန္း

၁.၀ GHz

Platform Android

Android™၊ HTC Sense™ ႏွင့္အတူ

Memory (မွတ္ႏုိင္စြမ္း)1
အတြင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ- ၄ GB

MicroSD ကဒ္ထည့္ရန္ေနရာ

၂၅ GB ဒေရာ့ေဘာက္စ္ - ၂ ႏွစ္အခမဲ့
ကြန္ရက္2

CDMA ၂၀၀၀ (၈၀၀ MHz), EVDO Rev.A:

GSM/GPRS Triband (၉၀၀/၁၈၀၀/၁၉၀၀ MHz)

SIM ႏွစ္ခု- CDMA + GSM

ဆက္သြယ္ႏုိင္မႈ3
 • ၃.၅ မီလီမီတာ စတီရီယိုေအာ္ဒီယိုပင
 • ဘလူးတုသ္® 4.0
 • Wi-Fi®
 • Micro-USB တပ္ရန္ေနရာ
ကင္မရာ

ဖလက္ရွ္ႏွင့္အတူ ၅ မက္ဂါပစ္စယ္ အလိုအေလ်ာက္ဆံုခ်က္ခ်ိန္ညိွျခင္း ကင္မရာ

WVGA ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း

အသံ

စည္းခ်က္သံ™ အေထာက္အကူ

မာလ္တီမီဒီယာ

အသံအေထာက္အကူပံုစံမ်ား-

 • ေနာက္သို႔ျပန္သြားျခင္း- .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9)
 • အသံသြင္းျခင္း- .amr

ဗီဒီယိုအေထာက္အကူပံုစံမ်ား-

 • ေနာက္သို႔ျပန္သြားျခင္း- .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP ˜a MP3)
 • အသံသြင္းျခင္း- .mp4
ဘက္ထရီ
စြမ္းရည္-
၁၆၅၀ mAh
 1. အမွန္တကယ္ရိွႏိုင္မည့္အတြင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈသည္ သင့္ဖုန္းေပၚရိွ ေဆာ့ဖ္၀ဲေပၚဖဲြ႕စည္းပံုေပၚမူတည္ကဲြျပားႏိုင္သည္။
 2. ဥေရာပႏွင့္အာရွပစိဖိတ္မွလဲြ၍ အျခားေဒသမ်ားရိွကြန္ယက္ခြင္မ်ားသည္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္သင့္၏တည္ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ျခားနားမႈရိွႏုိင္သည္။ သင့္၏မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္စံုစမ္းၾကည့္ပါ။
 3. တကယ့္ေဒတာျမန္ႏႈန္းသည္ ကြန္ယက္ (သို႔) Wi-Fi လိႈင္းအားေပၚမူတည္သည္။
မွတ္စု: အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရိွပဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးသားနားေသာဖုန္း

အခုအခါဖုန္းထြက္ရွိမႈတို႔မ်ားလာသည္ႏွင့္ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးကိုရွာရလြယ္ကူေအာင္၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္မ်ားအားလံုးကိုပါ ျမန္ဆန္စြာရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။’

အမ်ားစုေျပာေနၾကသည္မွာ - HTC One X+

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးစံုတို႕အတြက္ ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုျပဳလုပ္ထားသည့္တိုင္ေအာင္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ သင္စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႔ျပံဳးေပ်ာ္ေစမည့္ ဖုန္းတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာေထာက္ခံေပးလိုပါသည္။