HTC Desire C
မ်က္ႏွာျပင္၃.၅ လက္မ တို႔ထိဖန္သားျပင္
CPU အျမန္နႈန္း

၆၀၀ MHz

ဘက္ထရီ
စြမ္းရည္ - ၁၂၃၀ mAh
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အစုံ
အကူအညီလိုပါသလား။
HTC အြန္လိုင္း ပံ့ပိုးမႈ

ပိုင္ဆုိင္သည္ HTC Desire C ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကူညီႏိုင္သည္။

ပိုမုိေလ့လာပါ။ >

Easy to Shoot and Share
ဓါတ္ပံု႐ိုက္ရ၊မွ်ေ၀ရလြယ္ကူသည္
ဓါတ္ပံု႐ိုက္ရ၊မွ်ေ၀ရလြယ္ကူသည္
Easy to Shoot and Share

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာဒီဇိုင္းႏွင့္ ပိုၿပီးအလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ေသာကင္မရာအပလီေကးရွင္းပါသည့္ 5MP ကင္မရာတစ္ခုဆိုသည္မွာ HTC Desire C ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အခိုက္အတန္႔တစ္ခုကိုပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္ သင္အၿမဲအဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္တြ၀္တာမွပိုမိုနက္႐ိႈင္းေသာလူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈျဖင့္ သင္သည္ထိုအခိုက္အတန္႔အား ကမၻာႀကီးသို႔မွ်ေ၀ရန္ ခလုတ္အနည္းငယ္သာႏွိပ္ရန္လိုေတာ့သည္။
Simple to Call and Connect
ေခၚဆိုရ၊ ခ်ိတ္ဆက္ရ႐ိုးရွင္းသည္
ေခၚဆိုရ၊ ခ်ိတ္ဆက္ရ႐ိုးရွင္းသည္
Simple to Call and Connect

HTC Desire C ရိွ HTC Sense သည္ သင္လုပ္ေဆာင္သမွ်အရာတိုင္းကို ျမန္ဆန္၍အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေစသည္။ ဖုန္းခလုတ္ေပၚတြင္ Smart Dial ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဖုန္းေခၚရန္ (သို႔) ေခၚေနၾကျဖစ္သူကိုရွာရန္ သင့္အတြက္အၿမဲတမ္း ၂ ခ်က္ႏွိပ္စာေလာက္သာရိွေတာ့သည္။ သင့္ဖုန္းကို Unlock လုပ္ၿပီး သင္ႏွစ္သက္ရာအက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို တစ္ခ်က္တည္းႏွင့္တန္းသြားပါ။
Studio quality sound with beats audio
စည္းခ်က္သံႏွင့္အတူ စတူဒီယိုအရည္အေသြးအသံ
စည္းခ်က္သံႏွင့္အတူ စတူဒီယိုအရည္အေသြးအသံ
Studio quality sound with beats audio

သင့္၏ HTC Desire C ရိွအသံပိုင္းအတြက္ ၀ါၾကြားထိုက္သည္။ စည္းခ်က္သံ™ ႏွင့္ဆိုလွ်င္ နားေထာင္ရအလြန္ကြာျခားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေပါင္းစည္းထားေသာဂီတအေတြ႕အႀကံဳအျပင္ သင့္၏ဂီတစာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ႏွစ္သက္ေသာအသံပိုင္းဆိုင္ရာအက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ေရဒီယိုတို႔ကို အဆင္ေျပေသာတစ္ေနရာမွေန၍ စဥ္ဆက္မျပတ္လြယ္ကူစြာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အရြယ္အစား
၁၀၇.၂ x ၆၀.၆ x ၁၁.၉၅ မီလီမီတာ
အေလးခ်ိန္
၁၁၈ ဂရမ္ ဘက္ထရီအပါအ၀င္
မ်က္ႏွာျပင္
၃.၅ လက္မ တို႔ထိဖန္သားျပင္
ဖန္သားျပင္
၃၂၀ x ၄၈၀ ျပတ္သားမႈ
CPU အျမန္နႈန္း

၆၀၀ MHz

Platform Android

Android™၊ HTC Sense™ ႏွင့္အတူ 4

Memory (မွတ္ႏုိင္စြမ္း)1

စုစုေပါင္းသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ:
၄ GB

ရမ္:
၅၁၂ MB

က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေပါက္

microSD™ မန္မိုရိကဒ္ (SD 2.0 လိုက္ဖက္ေသာ)

ကြန္ရက္2

HSDPA/WCDMA:

 • ဥေရာပ/အာရွ ၉၀၀/၂၁၀၀ MHz

GSM/GPRS/EDGE:

 • ၈၅၀/၉၀၀/၁၈၀၀/၁၉၀၀ MHz
Sensor မ်ား
 • အနီးရိွအာ႐ံုခံမ်ား
 • ၀န္းက်င္အလင္းေရာင္အာ႐ံုခံမ်ား
 • ဂ်ီ-အာ႐ံုခံ
ဆက္သြယ္ႏုိင္မႈ3
 • ၃.၅ မီလီမီတာ စတီရီယိုေအာ္ဒီယိုပင္
 • NFC3 (NFC ပံုစံသာလွ်င္)
 • Wi-Fi®: IEEE ၈၀၂.၁၁ b/g/n
 • စံ micro-USB (5-pin micro-USB 2.0)
ကင္မရာ

၅ မက္ဂါပစ္စယ္ ကင္မရာ

အသံစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ထားမႈ

စည္းခ်က္သံ™

မာလ္တီမီဒီယာ

အသံအေထာက္အကူပံုစံမ်ား-

 • ေနာက္သို႔ျပန္သြားျခင္း- .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9)
 • အသံသြင္းျခင္း- .amr

ဗီဒီယိုအေထာက္အကူပံုစံမ်ား-

 • ေနာက္သို႔ျပန္သြားျခင္း- .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3)
 • အသံသြင္းျခင္း- .mp4
ဘက္ထရီ
စြမ္းရည္ - ၁၂၃၀ mAh
 1. ဖုန္းေဆာ့ဖ္၀ဲကေနရာတခ်ိဳ႕ယူသျဖင့္ သင္သံုးႏိုင္မည့္သိုေလွာင္မႈပမာဏေလွ်ာ့နည္းသြားမည္။
 2. ဥေရာပႏွင့္အာရွပစိဖိတ္မွလဲြ၍ အျခားေဒသမ်ားရိွကြန္ယက္ခြင္မ်ားသည္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္သင့္၏တည္ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ျခားနားမႈရိွႏုိင္သည္။ အင္တာနက္ေပၚတင္ျခင္း၊ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔၏ျမန္ႏႈန္းသည္လည္း မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာေပၚမူတည္သည္။
 3. NFC ရရိွႏိုင္မႈသည္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္သင့္၏တည္ေနရာေပၚမူတည္သည္။ သင့္၏မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္စံုစမ္းၾကည့္ပါ။
မွတ္စု: အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရိွပဲ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးသားနားေသာဖုန္း

အခုအခါဖုန္းထြက္ရွိမႈတို႔မ်ားလာသည္ႏွင့္ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးကိုရွာရလြယ္ကူေအာင္၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္မ်ားအားလံုးကိုပါ ျမန္ဆန္စြာရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။’

အမ်ားစုေျပာေနၾကသည္မွာ - HTC One X+

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးစံုတို႕အတြက္ ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုျပဳလုပ္ထားသည့္တိုင္ေအာင္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ သင္စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႔ျပံဳးေပ်ာ္ေစမည့္ ဖုန္းတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာေထာက္ခံေပးလိုပါသည္။