ပလပ္တပ္လိုက္ပါ။ အနာဂါတ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါေစ။

HTC POWER TO GIVE အား ခ်ိတ္ဆက္ပါ

သင္သည္ ကမာၻႀကီးအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္မည့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားကူညီႏိုင္ပါသည္။

HTC Power To Give အား ေဒါင္းလုပ္ဒ္ဆြဲၿပီး သင္၏ စမတ္ဖုန္းအား သင္အိပ္ယာသို႔ဝင္ခ်ိန္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။

သင့္ HTC စမတ္ဖုန္း၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ စြမ္းအားသည္ ကမၻာ့အေရးၾကီးေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ သုေတသနအေျချပဳကိစၥရပ္မ်ားအား အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မည္။

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၊သိပၸံဆိုင္ရာႏွင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အား HTC Power To Give ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

© 2014 HTC Corporation။ မူပိုင္ခြင့္ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ HTC၊ HTC တံဆိပ္၊ႏွင့္ HTC Power To Give သည္ HTC ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း ၏ ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္သည္။ Wi-Fi သည္ Wi-Fi ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ ၏ ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။

သင္ဘယ္လိုကူညီမလဲ

၎သည္ အနာဂါတ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ အၿမဲတမ္းလြယ္ကူေနမည္မဟုတ္ပါ။

ဗြီဒီယုိကို ၾကည့္ပါ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိရန္လုပ္ပါ

ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ လုပ္အားေပး ပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္လုိက္ပါ

ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အႀကီးမားဆံုးေမးခြန္းမ်ားကုိ သင္အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္အတြင္း ကမၻာ့ထိပ္တန္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ားမွ ေျဖၾကားေပးႏုိင္ရန္ သင္က ကူညီေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ဗြီဒီယုိကို ၾကည့္ပါ

၎ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ

ေဒါင္းလုပ္ဒ္ျပဳလုပ္ပါ။ ပလပ္တပ္လိုက္ပါ။ အနာဂါတ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါေစ။

 • HTC Power To Give ကိုေဒါင္းလုပ္ဒ္ဆြဲပါ
 • Wi-Fi သို႔ခ်ိတ္ဆက္ပါ
 • ပလပ္တပ္ၿပီး သင္၏ဖုန္းအား အားျဖည့္ပါ
 1. HTC Power To Give ကိုေဒါင္းလုပ္ဒ္ဆြဲပါ
 2. Wi-Fi သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းလ္ေဒတာသို႔ခ်ိတ္ဆက္ပါ
 3. ပလပ္တပ္ၿပီး သင္၏ဖုန္းအား အားျဖည့္ပါ

ယေန႔ေခတ္တြင္ စမတ္ဖုန္းတစ္ဘီလီယံေလာက္သည္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေပါင္းစပ္ လုပ္ေဆာင္မႈ စြမ္းအားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳၾကသည္။

သင့္ စမတ္ဖုန္း၏ အပို တြက္ခ်က္မႈ စြမ္းအား ကို ကမာၻအႏွံ႔ စြမ္းအား သုေတသန ပေရာဂ်က္မ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးသည့္ မ်ားျပားလွေသာ ဂရစ္မ်ားထံ လွဴဒါန္းပါ။

ကမာၻအားကူညီပါ၊ တစ္ညလွ်င္ တစ္ႀကိမ္(ေကာင္းစြာ အိပ္ဆက္ျခင္း သည္ အနည္းငယ္ေကာင္းမြန္သည္)။

PTG ပေရာဂ်က္မ်ား

 • သန္႔႐ွင္းေသာ ေရအတြက္ တြက္ခ်က္ျခင္း

  ေရသန္႔ရွင္းမႈ လံုးဝမရတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ အနည္းငယ္သာရရွိတဲ့ လူထု၂.၆ သန္းအတြက္ သန္႕ရွင္းတဲ့ေရရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ရင္ ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

  [  ပိုမို႐ွာေဖြပါ  ]
 • ကင္ဆာ တိုက္ဖ်က္ရန္ကူညီပါ

  ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀၀ ေလာက္ ရွာေဖြၿပီးမွ ရရွိမဲ့ ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားေနရတဲ့ ကေလးေတြကုိ ကုသဖုိ႔လုိအပ္ေနတဲ့ ဓါတ္သတၱိကုိ ႏွစ္ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ရွာေဖြႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ။

  [  ပိုမို႐ွာေဖြပါ  ]
 • SCHISTOSOMA အား မ႐ွိဘူးဟု ေျပာလိုက္ပါ။

  တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ Schistosoma(ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ ကို သတ္ေနေသာ ေရာဂါဆိုး) ကို ကုသႏိုင္ဖို႔ပထမဆံုး ေျခလွမ္းသစ္ကို စလွမ္းဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီဆုိရင္ ဘယ္လုိျဖစ္မလဲ။

  [  ပိုမို႐ွာေဖြပါ  ]
 • ကမာၻႀကီးအတြက္ အာဟာရရွိေသာ ဆန္

  ကမၻာ့ဆာေလာင္မႈႏွင့္ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈေတြကုိ အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီဆုိရင္ ဘယ္လုိျဖစ္မလဲ။

  [  ပိုမို႐ွာေဖြပါ  ]

FAQ

HTC Power To Give ဆုိတာ ဘာလဲ။

HTC Power To Give သည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ဗာကေလတကၠသိုလ္မွဒါက္တာေဒးဗစ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းၿပီးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္ HTC ၏ပဏာမေျခလွမ္း CSR (လူမႈတာ၀န္ေကာ္ပိုေရးရွင္း)ျဖစ္သည္။ HTC Power To Give ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္၊ Android OS စမတ္ဖုန္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွအေျဖသုေတသနပေရာဂ်က္မ်ားထံ ပံ့ပုိးေပးျခင္းျဖင့္ 'ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္း' ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ သိပၸံဆိုင္ရာသုေတသနသည္ေဒတာစိစစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္လုပ္ေဆာင္ရသည့္ပါ၀ါပမာဏအလြန္အမင္းမၾကာခဏလိုအပ္တတ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲျခင္းစနစ္အားေ၀ငွထားေသာကမၻာ့အႀကီးမားဆံုးတစ္ခုတည္းေသာေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ BOINC မွ ပံ့ပုိးေပးထားေသာ HTC Power To Give သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား အသံုးမျပဳေသာ စမတ္ဖုန္း တြက္ခ်က္မႈ စြမ္းအားကုိ နကၡတၱေဗဒ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ေဆးပညာႏွင့္ ရူပေဗဒကဲ့သို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနယ္ပယ္မ်ားမွသိပၸံပရိုဂရမ္မ်ားသို႔ကူးေျပာင္းရာ၌ လွဴဒါန္းခြင့္ျပဳထားပါသည္။

HTC Power To Give သည္ မည္ကဲ့သို႔အလုပ္လုပ္သနည္း။

HTC Power To Give သည္၊ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲျခင္းစနစ္အားေ၀ငွထားေသာကမၻာ့အႀကီးမားဆံုးတစ္ခုတည္းေသာေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ BOINC မွတဆင့္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ကြဲျပားေသာသုေတသနပေရာဂ်က္မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါသည္။HTC Power To Give သည္၊ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲျခင္းစနစ္အားေ၀ငွထားေသာကမၻာ့အႀကီးမားဆံုးတစ္ခုတည္းေသာေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ BOINC မွတဆင့္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ကြဲျပားေသာသုေတသနပေရာဂ်က္မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ရလဒ္မွာ သိပၸံဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္မႈကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ စမတ္ဖုန္း ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြမ္းအားမ်ားပါဝင္သည့္ ကမၻာအႏွံ႕ကြန္ရက္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသနပေရာဂ်က္မ်ားအား ေသးငယ္ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအျဖစ္ခြဲေ၀ၿပီးကြန္ရက္မွတဆင့္ေ၀ငွေပးသည္။

HTC Power To Give အလုပ္လုပ္ေသာအခါ၊ ၎သည္ေပးထားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတစ္ခုခ်င္းစီအားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လိုအပ္သည့္ တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားအားစီမံရန္လိုအပ္ေသာပေရာဂ်က္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အားေဒါင္းလုပ္ဒ္ဆြဲပါသည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္၊ ရလဒ္အားပေရာဂ်က္ဆာဗာသို႔တင္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းတာ၀န္အသစ္အားခြဲေ၀ေပးသည္။

မည္သို႔စတင္ႏုိင္မည္နည္း။

Google Play စတိုးမွ HTC Power To Give ကိုေဒါင္းလုပ္ဒ္ဆြဲပါ။ ၎သည္ HTC စမတ္ဖုန္းမ်ား၏က်ယ္ျပန္႔ေသာက႑တစ္ရပ္ျဖင့္ ႀကိဳတင္တပ္ဆင္ထားသည္ - သင္၏ HTC ကိရိယာတြင္ HTC Power To Give ကို အလြယ္တကူရွာေဖြပါ။

HTC Power To Give ကိုဖြင့္၍၊ အေကာင့္တစ္ခုမွတ္ပံုတင္ၿပီး သင္ေထာက္ပံ့လိုေသာ ပေရာဂ်က္(မ်ား)ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
HTC Power To Give သည္ ဖုန္းအားအသံုးမျပဳေနစဥ္၊ Wi-Fi သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းလ္ေဒတာ ႏွင့္ ျပင္ပပါ၀ါရင္းျမစ္တစ္ခု (ဥပမာ။ နံရံကပ္ပလတ္ေပါက္၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ႏွင့္ ၾကိဳးမဲ့အားသြင္းစက္မ်ား)သို႔ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာအခါမိ်ဳးတြင္သာ အလုပ္လုပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ဖုန္း၏ထုတ္လုပ္ေသာပါ၀ါကိုသာအသံုးျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ Andriod ကိရိယာတြင္ HTC Power To Give ထည့္သြင္းရန္ မည္သည့္နည္းပညာလိုအပ္ပါသနည္း။

HTC Power To Give သည္ Andriod ကိရိယာမ်ားတြင္ေအာက္ပါလုိခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမွသာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္-

 • Android ၄.၄ KitKat သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ျမင့္ေသာဗားရွင္း
 • ၁.၅ GHz dual-core၊ ၁ GHz quad-core ပေရာ္ဆက္ဆာ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ျမန္ေသာ
 • ၁ G RAM သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္မ်ားေသာ
 • ျပင္ပပါ၀ါရင္းျမစ္သိုအားသြင္းခဲ့သည္
 • Wi-Fi သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းလ္ေဒတာသို႔ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္
 • ဘက္ထရီအသံုးျပဳႏိုင္မႈသည္ ၉၀% သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုေသာ(ပုံေသသတ္မွတ္ခ်က္)
 • အမ်ားဆံုးဘတ္ထရီအပူခ်ိန္သည္ ၄၀°C ၌သတ္မွတ္ထားသည္

ကၽြႏု္ပ္ကိရိယာမ်ား အပူလြန္ကဲလာမည္လား။

သာမန္အသံုးျပဳခ်ိန္အတိုင္း၊ ကိရိယာသည္အသံုးျပဳေနသည့္အခါတြင္ပူေႏြးလာလိမ့္မည္။ အမ်ားဆံုးဘတ္ထရီအပူခ်ိန္ကို ၄၀°C သို႔သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း၊ ကိရိယာသည္၎အပူခ်ိန္သို႔ေရာက္ရွိေသာအခါ HTC Power To Give သည္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရပ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ မိုဘိုင္းလ္ ေဒတာ အစီအစဥ္အား ပိုမိုကုန္က်ေစႏိုင္မလား။

ပံုေသအားျဖင့္၊ သင္၏ကိရိယာသည္ Wi-Fi ကြန္ရက္တစ္ခုသို႔ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါတြင္ HTC Power To Give သည္ ေဒတာကိုေပးပို႔ပါသည္။ သင္သည္ မိုဘိုင္းလ္ေဒတာကိုအသံုးျပဳရန္ အက္ပ္၏ ဆက္တင္မ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

HTC Power To Give သည္မွတ္ႏိုင္စြမ္းမည္မွ် အသံုးျပဳသနည္း။

သင္၏ကိရိယာသည္ ၁ GB RAM ရွိလ်ွင္ သတ္မွတ္ထားေသာမွတ္ႏိုင္စြမ္းဆက္တင္သည္ ၁၀%တြင္ရွိျပီး၊ သင္၏ကိရိယာသည္ ၁ GB RAM ထက္ပိုပါက ၂၅%တြင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ HTC Power To Give ကိုသံုးရန္ သင္၏ဖုန္းစနစ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားထိခုိက္သည္ဟုထင္လွ်င္ သင္သည္မွတ္ႏိုင္စြမ္းပမာဏအားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

[  FAQS အားလံုးဖတ္ပါ  ]