အသံုးခ် ပ႐ုိဂရမ္မ်ား

HTC Sync Manager

HTC Sync Manager

အရံကူးယူထားေသာဖိုင္မ်ားေကာင္းစြာသိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္၊ သင္၏ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဖုန္းအားအံကိုက္ေအာင္ကြန္ပ်ဴတာအတြက္ေဆာ့ဖ္၀ဲ

အားလံုး
ေဖ်ာ္္ေျဖမႈပုိင္း
ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းအား
GOOGLE အပ္ပ္မ်ား
Dot View

Dot View

အဖံုးဖြင့္စရာမလိုဘဲ သင့္ဖုန္းကို ညႊန္ၾကားႏိုင္ပါသည္။
Dot ဒီဇိုင်း

Dot ဒီဇိုင်း

အေကာင္းဆံုးပံုရိပ္- HTC Dot ဒီဇိုင္း
Google Chrome

Google Chrome

သင့္ဖုန္းႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာၾကားတြင္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းအား အလြယ္တကူုလုပ္ႏိုင္သည္။
Google Drive

Google Drive

ကေလာက္ဒ္ ထဲမွာ သင္၏ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဖိုင္မ်ားအားသိမ္းဆည္းၿပီး ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ပါသည္။
Google Maps

Google Maps

သင့္ကမၻာကုိ လမ္းညႊန္ေမာင္းႏွင္ပါ။
HTC Connect™

HTC Connect™

ကိုကစားပါ၊ ပြတ္ဆြဲပါ၊ လြင့္ေမ်ာစီးဆင္းပါ- HTC Connect®
HTC Fetch

HTC Fetch

သင္၏ဖုန္းအားေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုးရံႈးေတာ့ပါ။
HTC လမ်းညွှန်

HTC လမ်းညွှန်

သင္၏ဖုန္းကို အေကာင္းဆံုးထိန္းသိမ္းပါ။
HTC လွှဲပြောင်း တန်ဆာပလာ

HTC လွှဲပြောင်း တန်ဆာပလာ

သင့္ HTC ဖုန္းအသစ္သုိ႔ အားလုံးကို ေျပာင္းေရႊ႕ပါ။ ၎သည္’သင္ထင္သည္ထက္ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္။
HTC သင်းမ်

HTC သင်းမ်

သင့္ဖုန္း၊ သင့္အျမင္- HTC သင္းမ်ား®
Mix Radio

Mix Radio

သင္၏ကိုယ္ပိုင္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးပါ- MixRadio
Power To Give

Power To Give

ပလပ္တပ္လိုက္ပါ။ အနာဂါတ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါေစ။
Sense Themes

Sense Themes

သင္၏ဖုန္းစခရင္ကိုစိတ္ႀကိဳက္ပံုစံသို႔ေျပာင္းပါ။
Sense ပါဝင်သောနေရာ

Sense ပါဝင်သောနေရာ

အပ္ပ္မ်ားလိုအပ္ေသာအခါရယူပါ။ HTC Sense™ မူလ
Zoodles™ Kid Mode™ APP

Zoodles™ Kid Mode™ APP

ပညာရေစၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဂိမ္းမ်ားပါဝင္သည့္ ဆုရထားေသာ “kid mode” ကုိ သက္ဝင္လုပ္ေဆာင္ေစပါ။
ပြက္ခဒိန်

ပြက္ခဒိန်

မိုဘိုင္း ျပကၡဒိန္ အဆင္သင့္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
အစက်ဖျောက်ဂိမ်း

အစက်ဖျောက်ဂိမ်း

လက္ျဖင့္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ေနာက္ျပန္အခံုး- HTC ေဒါ့ ဘရိတ္ကာ
အီးမေး

အီးမေး

သင့္ဖုန္းမွလံုးလံုးလ်ားလ်ား၀င္ေရာက္သည္။