HTC One M9+‎

Guide Downloads

< < Menu

A kijelző jelenlegi tartalmának rögzítése

A biztonság érdekében, ha szeretne megmutatni valakinek valamit a telefonon, a kijelzőrögzítési funkcióval rögzítheti az aktuális alkalmazást a képernyőn.
  1. A Kezdőképernyőről kiindulva érintse meg a > Beállítások > Biztonság elemet.
  2. A Speciális területen érintse meg a Kijelző rögzítése elemet, majd a Be/ki kapcsolóval kapcsolja be a funkciót.
  3. Válassza ki, hogy a rögzítés feloldásakor a lezárási képernyő jelenjen-e meg. Ha a kijelzőtartalom rögzítésének feloldásakor képernyőzárat szeretne használni, akkor tegye a következőket:
    • Ha még nem adott meg képernyőzárat, a képernyőzár beállításához érintse meg a Készülék lezárása feloldáskor elemet.
    • Ha be van állítva képernyőzár, érintse meg a Feloldási minta kérése feloldás előtt elemet, ha annak Be/ki kapcsolója nincs bekapcsolva.
  4. Nyissa meg a kívánt alkalmazást, majd nyomja meg a gombot.
  5. Érintse meg az utoljára megnyitott alkalmazás miniatűrjén található elemet.
  6. A kijelző rögzítésének feloldásához nyomja meg egyszerre a és a gombot.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?