HTC One M9+‎

Guide Downloads

< < Menu

Kapcsolattartási adatok összevonása

Kerülje el a többsözr szereplő bejegyzáseket a különböző forrásokból (például közösségi oldalak fiókjaiból) származó kapcsolattartási adatok összevonásával egyetlen névjegybe.

Javasolt névjegykapcsolatok elfogadása

Ha a HTC One M9+ összevonható névjegyeket talál, akkor egy kapcsolási értesítés jelenik meg az Emberek alkalmazás megnyitásakor.

 1. A Kezdőképernyőn érintse meg a elemet, majd keresse ki és érintse meg az Emberek elemet.
 2. Az Emberek lapon érintse meg a Névjegycsatolási javaslat értesítést, ha az megjelenik. Látni fogja a összefűzésre javasolt névjegyek listáját.
 3. Érintse meg az egyesíteni kívánt névjegy melletti . Máskülönben, érintse meg a hivatkozási javaslat elutasításához.
Tipp: Ha azt szeretné, hogy a névjegy-összevonási értesítések ne jelenjenek meg, akkor az Emberek lapon érintse meg a > Beállítások elemet. Törölje a Névjegycsatolás ajánlása jelölőnégyzetet.

Partneradatok kézi összevonása

 1. Az Emberek lapon érintse meg annak a partnernek a nevét (ne az ikonját vagy a fényképét), amelyet egyesíteni szeretne.
 2. Érintse meg az > Csatolás elemet.
 3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
  • A Javasolt linkek lapon fiókhoz csatolható a névjegy.
  • További névjegyek csatolásához az Ismerős felvétele alatt érintse meg az egyik elemet.

Kapcsolat bontása

 1. Az Emberek lapon érintse meg annak a partnernek a nevét (ne az ikonját vagy a fényképét), amelynek kapcsolatát bontani szeretné.
 2. Érintse meg az > Egyesítés elemet.
 3. A Kapcsolt névjegyek rész alatt érintse meg a fiók mellett levő gombot, hogy megszakítsa a kapcsolatot.
 4. Érintse meg a Kész gombot.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?