HTC One M9+‎

Guide Downloads

< < Menu

Többoldalas háttérképek

Lehetőség van arra, hogy egy panorámaképet három részre osszon, majd a Kezdőképernyő három panelén jelenítse meg a részeket. Az egyes widgetpaneleken természetesen három különböző háttérképet is használhat.
Fontos:
 • Többoldalas háttérkép vagy a Klasszikus kezdőképernyő-elrendezés használatakor választható.
 • A Többoldalas háttérkép csak három widgetpanelre terjedhet ki. Minden további panelen a jobb oldali fénykép jelenik meg háttérképként.
 1. Tartson lenyomva egy üres területet a widget panelen.
 2. Érintse meg a Jelenlegi téma szerkesztése > Kezdőképernyő háttérképe elemet.
 3. Érintse meg a > Több elemet.Ezt követően három oldalminiatűr jelenik meg.
 4. Érintse meg az első oldalminiatűr alatti Háttérkép megváltoztatása elemet.
 5. Válasszon az előre beállított háttérképek közül, vagy érintse meg a elemet, majd válasszon a saját fényképeiből.

  Ha panorámaképet választ ki, akkor a Kezdőképernyő bal widgetpanelére eső résztől kezdődően körül kell vágnia a képet.

 6. A 4. és az 5. lépést megismételve adja meg a második és a harmadik widgetpanel háttérképét is.
 7. Érintse meg a elemet.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?