HTC One E9+ dual sim‎

User guides

< < Menu

Állapotjelző LED

Az állapotjelző LED:
  • Folyamatosan zölden világít, ha a HTC One E9‍+ csatlakozik a hálózati tápegységhez vagy egy számítógéphez és az akkumulátor teljesen fel van töltve.
  • Villogó zöld fénnyel világít, ha függőben lévő üzenete van.
  • Folyamatosan narancssárgán világít, ha az akkumulátor töltődik.
  • Narancssárgán villog, ha az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony.

Értesítő LED felvillantásának kiválasztása

Megváltoztathatja, hogy az értesítő LED mikor villanjon fel, illetve mely alkalmazások kapcsolják be a LED-et új értesítések esetén.
  1. A Kezdőképernyőről kiindulva érintse meg a > Beállítások > Hangok és értesítések elemet.
  2. Az Értesítés alatt érintse meg a Villogó értesítések elemet. Válassza ki, hogy a LED mindig villogjon vagy csak akkor, ha a képernyő ki van kapcsolva.
  3. Érintse meg az Alkalmazásfény értesítések elemet. Válassza ki, hogy mely alkalmazás értesítésekhez villanjon fel a LED.
Tipp: A többi alkalmazásban tekintse meg a beállításokat és állapítsa meg, hogy rendelkeznek-e beállítással a LED villogtatására.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?