HTC Desire 620‎

Guide Downloads

< < Menu

Az akkumulátorhasználat előzményeinek megtekintése

Megtekintheti, hogy milyen hosszú ideje használja a HTC Desire 620 készüléket a legutóbbi feltöltés óta. Azt a grafikont is megtekintheti, amely azt mutatja, hogy a képernyő mióta van bekapcsolva, valamint mióta használja a kapcsolatokat, például a mobilhálózatot vagy a Wi‍-Fit.
  1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg az Energia elemet.
  2. Érintse meg az Előzmények elemet.
  3. Ha a HTC Desire 620 készüléket hosszú ideje használja a legutóbbi feltöltés óta, húzza az ujját balra vagy jobbra az akkumulátorhasználatot részletesen ábrázoló grafikon megtekintéséhez.

    A grafikon átméretezését két ujjának széttárásával vagy összehúzásával is elvégezheti.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?