HTC U11+‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Kako dodati pristupnu točku u mrežu mojeg mobilnog operatera?

Većina HTC telefona može otkriti usluge kojeg mobilnog operatera koristite temeljem SIM kartice koju ste umetnuli te će zatim koristiti prethodno postavljeni naziv pristupne točke (APN) za povezivanje na podatkovnu mrežu vašeg mobilnog operatera. Možete dodati novi (APN) kad ste u roamingu ili imate poteškoća prilikom uspostave podatkovne veze.
Važno: Neki mobilni operateri možda ne dopuštaju promjenu unaprijed definiranog APN-a ili dodavanje novih.
 1. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Otvorite Postavke > Mreža i internet. Ako je podatkovna veza isključena dodirnite sklopku Uklj./isklj. sklopku pokraj Mobilna mreža kako biste je uključili.
  • Otvorite Postavke. Ako je podatkovna veza isključena dodirnite sklopku Uklj./isklj. sklopku pokraj Mobilna mreža kako biste je uključili.
 2. Dodirnite Mobilna mreža ili Mobilni podaci.
 3. Dodirnite Nazivi pristupne točke.
  Bilješka: Ako vaš telefon ima dvije SIM kartice, najprije odaberite karticu i zatim dodirnite Nazivi pristupne točke.
 4. Na zaslonu APN-ovi dodirnite i unesite APN postavke.
 5. Dodirnite > Spremi i odaberite novi APN na zaslonu APN-ovi.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?