HTC U Ultra‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Memorijska kartica

Memorijsku karticu upotrebljavajte za spremanje fotografija, videozapisa i glazbe. Kada trebate osloboditi prostor na Vašem uređaju, ukoliko aplikacija nudi ovu funkciju, možete određene aplikacije prebaciti na memorijsku karticu.
Bilješka: Memorijska kartica nije obavezna dodatna oprema i prodaje se zasebno.

Umetanje microSD kartice

 1. Okrenite uređaj prema gore.
 2. Umetnite vrh alata za izbacivanje ladice - ili malenu savinutu spajalicu - u otvor za izbacivanje kartice.
 3. Umetnite vrh skroz do kraja dok se ladica ne izbaci te je zatim izvucite.

  Model s dva SIM-a: SIM 2 i SD označeni su na istom držaču u ladici. Izvadite drugu nano SIM karticu kad želite koristiti microSD karticu. Istodobno nije moguće umetnuti obje kartice.

 4. Stavite microSD karticu—zlatni kontakti usmjereni prema dolje i užom stranom prema unutra—u držač SD kartice u ladici.
 5. Nakon ponovnog umetanja ladice provjerite je li okrenuta prema gore kako nano SIM i microSD kartica ne bi ispala. Prstima držite ladicu s vanjskim držačem kartice, a zatim polagano kližite ladicu u utor do kraja.
 6. Pritisnite poklopac pričvršćen na ladicu kako bi je čvrsto zatvorili.

Ukoliko je to prvi put da umećete microSD karticu, dobit ćete upozorenje da je trebate postaviti.

Odjava memorijske kartice

Kada trebate ukloniti memorijsku karticu dok je HTC U Ultra uključen, najprije odjavite memorijsku karticu kako biste spriječili oštećivanje na njoj pohranjenih datoteka.
Važno: Ako se vaša memorijska kartica koristi kao unutarnja memorija i ima aplikacija koje su na nju premještene, nećete moći otvoriti te aplikacije nakon odjave kartice.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite > Postavke > Memorija.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Ako se memorijska kartica pojavi u popisu pod Uklonjiva memorija dodirnite pored naziva kartice i zatim dodirnite Izbaci.
  • Ako se memorijska kartice pojavi u popisu Unutarnja memorija dodirnite naziv kartice, a zatim > Izbaci.

Uklanjanje microSD kartice

Važno: Uvjerite se da ste odjavili svoju microSD karticu prije njezinog uklanjanja. Pogledajte Odjava memorijske kartice.
 1. Okrenite uređaj prema gore.
 2. Umetnite vrh alata za izbacivanje ladice - ili malenu savinutu spajalicu - u otvor za izbacivanje kartice.
 3. Gurnite vrh skroz do kraja dok se ladica ne izbaci.
 4. Izvucite ladicu i izvadite microSD karticu.

Nakon uklanjanja microSD kartice svakako umetnite praznu ladicu natrag u utor uređaja.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?