HTC U Ultra‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Načinite vlastitu temu

Možete načiniti i prilagoditi vlastitu temu i čak je podijeliti s drugima kako bi je mogli preuzeti.
 1. Pritisnite i držite prazno područje na početnom zaslonu.
 2. Dodirnite Tema.
 3. Dodirnite Stvori temu > Promijeni pozadinu za postavljanje glavne pozadinske slike svoje teme.
 4. Odaberite sliku s telefona ili snimite fotografiju Fotoaparat.
 5. Premjestite ili uvećajte okvir za izrezivanje na dio slike koju želite obuhvatiti.
 6. Izrežite i spremite sliku.
 7. Dodirnite Dalje.
 8. Prijeđite prstom prema gore ili prema dolje kako biste odabrali stil za svoju temu.
 9. Dodirnite Uredi kako biste prilagodili sastavnice stila poput boja i ikona.

  Ili dodirnite Dalje ako ne želite prilagođavati svoju temu.

 10. Nakon što završite prilagođavanje dodirnite Pretpregled kako biste pregledali kako će tema izgledati.
 11. Dodirnite Završi, zatim dodijelite naziv teme i dodirnite U redu za spremanje teme.

  Za primjenu teme nakon spremanja, provjerite jeste li označili značajku Sada primijeni ovu temu.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?