HTC U Play‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Uključivanje i isključivanje lokacijskih usluga

Za određivanje vaše lokacije pomoću HTC U Play trebate uključiti izvore lokacija.
  1. Na početnom zaslonu dodirnite > Postavke > Lokacija.
  2. Dodirnite sklopku Uklj./Isklj. za uključivanje ili isključivanje lokacijskih usluga.
  3. Pod lokacijski izvori odaberite željeni način određivanja lokacije. Primjerice, za preciznije određivanje vaše lokacije, odaberite Visoka preciznost. Kako biste uštedjeli energiju baterije, odaberite Štednja baterije.

Isključivanja izvora lokacije (za primjerice GPS-a) znači kako niti jedna aplikacija na HTC U Play više neće prikupljati podatke o vašoj lokaciji iz tog izvora. No međutim, aplikacije trećeg proizvođača mogu prikupljati informacije o vašoj lokaciji - a HTC U Play ih može nastaviti slati - kroz putem Wi‍-Fi i triangulacijom signala.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?