HTC U Play‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Softverska i ažuriranja aplikacija

Preuzmite i instalirajte softverska ažuriranja za najnovija poboljšanja u izvedbi, ispravke pogrešaka i poboljšanja sigurnosti. HTC U Play može provjeriti ima li novih ažuriranja softvera i o tome vas izvijestiti.

Neka ažuriranja aplikacija pruža HTC ili vaš mobilni operater i na telefon ćete primiti obavijesti o novim ažuriranjima. Ili možete instalirati ažuriranja aplikacija s Google Play. Neke HTC aplikacije koje nisu unaprijed učitane u neke modele telefona također je moguće preuzeti s Google Play.

Bilješka: Informacije u ovom vodiču možda nisu najnovije ako su dostupna još novija softverska ili ažuriranja aplikacije.

Provjera inačice softvera sustava

Prije instalacije ažuriranja softvera sustava, provjerite koju inačicu Android imate na telefonu.
  1. Na početnom zaslonu dodirnite > Postavke > O.
  2. Dodirnite Informacije o softveru.

Omogućavanje automatskog ažuriranja

Možete odabrati automatsko preuzimanje i instalaciju ažuriranja softvera za HTC ili aplikacije mobilnog operatera.
  1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
  2. Dodirnite O > Softverska ažuriranja.
  3. Za uštedu podatkovnog prometa, možete odabrati ažuriranje samo putem Wi‍-Fi veze.
  4. Odaberite želite li automatski preuzimati ažuriranja softvera, aplikacija ili oboje.

    Ažuriranja aplikacija instaliraju se automatski. Potrebno je potvrditi instalaciju softverskih ažuriranja sustava.

Ručno provjeravanje ažuriranja softvera

Bilješka: Uključite mobilne podatke ili povežite HTC U Play s Wi‍-Fi mrežom prije provjere ažuriranja.
  1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
  2. Dodirnite O > Softverska ažuriranja. HTC U Play provjerit će ima li dostupnih ažuriranja.
Povezani savjeti
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?