HTC U Play‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Pretraživanje poruka e-pošte

  1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta.
  2. Dodirnite Traži.
  3. Ako želite suziti ili filtrirati svoje pretraživanje dodirnite , provjerite mogućnosti traženja i dodirnite U redu.
  4. U okvir za pretraživanje unesite riječi koje tražite.
  5. Dodirnite rezultat kako biste otvorili poruku e-pošte.

Traženje poruka e-pošte kontakta

Sjećate se pošiljatelja, no ne možete pronaći neku poruku e-pošte koju ste od njega/nje primili?
  1. Prijeđite na račun e-pošte koji želite koristiti.
  2. Pritisnite i držite poruku e-pošte kontakta.
  3. Dodirnite Prikaži svu poštu pošiljatelja. Prikazat će se sve poruke koje ste primili od navedenog kontakta.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?