HTC U Play‎

Korisnički vodiči

< < Menu

nano SIM kartica

Koristite standardnu nano SIM karticu. Izmijenjena kartica koja je deblja od standardne nano SIM kartice neće pravilno smjestiti u ladici i može oštetiti utor za karticu.
Image warning against using a modified SIM card.

Umetanje nano SIM kartice

 1. Okrenite uređaj prema gore.
 2. Umetnite vrh alata za izbacivanje ladice - ili malenu savinutu spajalicu - u otvor za izbacivanje kartice.
 3. Umetnite vrh skroz do kraja dok se ladica ne izbaci te je zatim izvucite.
 4. Kako biste postavili nano SIM karticu u ladicu učinite sljedeće:
  • Model s jednim SIM-om: Zlatni kontakti nano SIM kartice trebaju biti okrenuti prema dolje, stavite karticu u držač SIM kartice u ladici. Poravnajte izrezani kut s oznakom na držaču.

   Stavite microSD karticu u držač SD kartice u ladici. Pogledajte Umetanje microSD kartice.

  • Model s dva SIM-a: Zlatni kontakti trebaju biti okrenuti prema dolje, stavite nano SIM kartice u držače SIM 1 i SIM 2 kartice u ladici. Poravnajte izrezane kutove s oznakama na držačima.
   Bilješka: Model s dva SIM-a:
   • Zadano će se SIM 1 povezati sa 4G LTE/3G mrežom, a SIM 2 sa 3G/2G mrežom. Kako odrediti koja će se kartica povezivati s 4G LTE pogledajte u Upravljanje nano SIM karticama s upraviteljem dvojne mreže.
   • SIM 2 i SD kartica su označene na istom držaču u ladici. U taj držač stavite drugu nano SIM karticu ili microSD karticu. Istodobno nije moguće umetnuti obje kartice.
 5. Nakon ponovnog umetanja ladice provjerite je li okrenuta prema gore kako kartice ne bi ispale. Prstima držite ladicu s vanjskim držačem kartice, a zatim polagano kližite ladicu u utor do kraja.

  Model s dva SIM-a:

 6. Pritisnite poklopac pričvršćen na ladicu kako bi je čvrsto zatvorili.

Uklanjanje nano SIM kartice

Važno: Prije uklanjanja kartice ne zaboravite isključiti uređaj HTC U Play.
 1. Okrenite uređaj prema gore.
 2. Umetnite vrh alata za izbacivanje ladice ili malenu savinutu spajalicu u otvor za izbacivanje kartice.
 3. Umetnite vrh skroz do kraja dok se ladica ne izbaci.
 4. Izvucite ladicu i uklonite nano SIM karticu.
 5. Za ponovno umetanje ladice najprije je centrirajte u utor, a zatim gurnite unutra do kraja.
 6. Pritisnite poklopac pričvršćen na ladicu kako bi je čvrsto zatvorili.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?