HTC Desire 830‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Pokreti telefonom

Koristite pokrete telefonom za isključivanje zvuka HTC Desire 830 dual sim, utišavanje tona zvona i drugo.

Okreni za isključivanje zvuka

Ako je uređaj okrenut prema gore i zvoni, možete ga okrenuti kako biste isključili zvuk.

Otvorite Postavke, dodirnite Zvuk i obavijesti > Okreni za nečujno, možete postaviti telefon na:

Nečujno jednom Nečujno samo jednom nakon okretanja telefona. Ako je telefon okrenut prema dolje, zvonit će ponovno pri drugim dolaznim pozivima.
Uvijek nečujno Nakon okretanja telefona radi isključivanja zvona, uređaj će biti uvijek utišan sve dok je okrenut prema dolje i neće zvoniti niti pri sljedećim dolaznim pozivima.

Podignite za utišavanje tona zvona

Ako ste na poslovnom sastanku ili u restoranu i HTC Desire 830 dual sim zazvoni, podignite ga kako bi automatski smanjili glasnoću tona zvona.

Ovu postavku možete uključiti ili isključiti. Odaberite Postavke, dodirnite Zvuk i obavijesti te zatim odaberite ili uklonite oznaku sa Podignite za utišavanje tona.

Automatsko pojačavanje zvuka zvona kad je telefon u džepu ili torbi

Značajka Uređaj u džepu telefona HTC Desire 830 dual sim omogućava prepoznavanje kada se nalazi u torbi ili džepu te pojača glasnoću zvuka zvona kako biste ga čuli u bučnom okruženju.

Ovu postavku možete uključiti ili isključiti. Odaberite Postavke, dodirnite Zvuk i obavijesti te zatim odaberite ili uklonite oznaku s Uređaj u džepu.

Okrenite HTC Desire 830 dual sim za bolji pregled

Kod mnogih zaslona orijentacija s okomitog na vodoravan prikaz može se automatski promijeniti bočnim okretanjem HTC Desire 830 dual sim.

Prilikom unošenja teksta možete HTC Desire 830 dual sim okrenuti na stranu i tako dobiti veću tipkovnicu.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?