HTC Desire 828‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Brisanje teme

Možete izbrisati temu ako je više ne želite imati na telefonu.
  1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Teme.
  2. Dodirnite > Moje teme i zatim prijeđite na karticu Moje zbirke.
  3. Dodirnite > Ukloni.
  4. Dodirnite teme koje želite ukloniti iz svoje zbirke.
  5. Dodirnite Ukloni.

Ako se trenutno koristi tema koju ste izbrisali, ona će se i dalje primjenjivati u HTC Desire 828 sve dok se ne primijeni neka druga tema.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?