HTC Desire 825‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Provjera e-pošte

Aplikacija Pošta je mjesto na kojem čitate, šaljete i organizirate poruke e-pošte s jednog ili više računa e-pošte koje ste postavili na HTC Desire 825.

 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta. Pojavljuje se dolazni pretinac pošte jednog od vaših računa e-pošte.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
  • dodirnite poruku e-pošte kako biste je pročitali.
  • Za prikaz poruka e-pošte u drugoj mapi e-pošte dodirnite > Mapa i dodirnite mapu koju želite pregledati.
  • Za izmjenu računa e-pošte ili pregled poruka e-pošte s drugih računa dodirnite .
  • Za promjenu postavki računa e-pošte najprije odaberite račun i zatim dodirnite > Postavke.

Organiziranje poštanskog sandučića

Imate li previše poruka e-pošte u svom poštanskom sandučiću? Organizirajte svoje poruke e-pošte u kartice i brzo pronađite poruke koje želite.
 1. Prijeđite na račun e-pošte koji želite koristiti.
 2. U poštanskom sandučiću dodirnite > Uredi oznake.
 3. Odaberite kartice koje želite dodati u dolazni pretinac.
 4. Za preuređivanje rasporeda kartica povucite i premjestite karticu na novo mjesto.
 5. Dodirnite .
 6. Prijeđite prstom na dodanu karticu kako biste provjerili svoje poruke e-pošte.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?