HTC Desire 825‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Što možete učiniti na Google Photos

Navedene su samo neke dostupne značajke kad koristite Google Photos na HTC Desire 825.
  • Pregledavajte, uređujte i dijelite fotografije i videozapise koje ste snimili s HTC Desire 825. Možete i pristupiti medijskim datotekama koje ste prethodno sigurnosno kopirali na svoj Google račun.

    Ako na minijaturi vidite ili to znači kako je medijska datoteka spremljena samo na telefonu i još nije sigurnosno kopirana na vaš Google račun. Ako te ikone nema, fotografija ili videozapis već su sigurnosno kopirani na vašem računu.

  • Za odabir fotografija ili videozapisa, pritisnite i držite njihovu minijaturu. Dodirnite datum kako biste odabrali sve medijske datoteke pod tim datumom. Ili, pritisnite i držite minijaturu kao prvi odabir i zatim povucite prstom do posljednje stavke koju želite odabrati.
Savjet: Kako biste saznali više o značajkama Google fotografija dodirnite > Pomoć. Ili posjetite support.google.com/photos.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?