HTC Desire 825‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Brisanje teme

Možete obrisati temu ako je više ne želite imati na telefonu.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na oknu miniaplikacija.
  2. Dodirnite Promijenite temu.
  3. Dodirnite > Moje teme.
  4. Pronađite i dodirnite stavku radi brisanja.
  5. Dodirnite > Ukloni.
Bilješka: Ako se stavka trenutno koristi, ona će se i dalje primjenjivati na HTC Desire 825 sve dok ne primijenite neku drugu temu.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?