HTC Desire 825‎

Korisnički vodiči

< < Menu

LED za obavijesti

LED žaruljica za obavijesti prikazuje:
  • Svijetli stalno zeleno kad je HTC Desire 825 povezan na adapter napajanja ili računalo, a baterija je potpuno napunjena.
  • Trepće zeleno kad postoji obavijest koja vas čeka.
  • Svijetli stalno žuto kada se baterija puni.
  • Trepće žuto kada je baterija gotovo prazna.

Odabir kada će svijetliti LED obavijesti

Možete odabrati kada će zasvijetliti LED obavijesti i koje će je aplikacije moći uključiti ako postoje obavijesti.
  1. Na početnom zaslonu dodirnite > Postavke > Zvuk i obavijesti.
  2. Pod Obavijesti dodirnite LED žaruljica trepće za obavijesti. Odaberite želite li da LED dioda uvijek svijetli za obavijesti ili samo kada je zaslon isključen.
  3. Dodirnite Upravljanje LED obavijestima. Odaberite koje će aplikacije uključiti LED obavijesti.
Savjet: U drugim aplikacijama provjerite postavke kako biste otkrili imaju li mogućnost uključiti LED obavijesti.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?