HTC Desire 825‎

Korisnički vodiči

< < Menu

nano SIM kartica

HTC Desire 825 koristi nano SIM karticu.
Koristite isključivo standardnu nano SIM karticu. Umetanje izmijenjene kartice koja je deblja od standardne nano SIM kartice može rezultirati time da kartica ne odgovara ladici ili može uzrokovati oštećenja na utoru za kartice.

Umetanje nano SIM kartice

  1. Provjerite je li HTC Desire 825 isključen i držite ga čvrsto prednjom stranom okrenutom prema dolje.
  2. Palcem ili drugim prstom otvorite poklopac pretinca.
  3. Izvucite ladicu iz pretinca za nano SIM karticu.
  4. Stavite nano SIM karticu u ladicu sa zlatnim kontaktima okrenutima prema gore, a isječenim kutom prema van.
  5. Nakon ponovnog umetanja ladice provjerite je li okrenuta prema gore kako nano SIM kartica ne bi ispala. Kližite ladicu natrag u pretinac.
  6. Zatvorite poklopac pretinca. Pritisnite od vrha prema dolje poklopac pretinca kako bi ga učvrstili.

Uklanjanje nano SIM kartice

Važno: Prije uklanjanja kartice ne zaboravite isključiti uređaj HTC Desire 825.
  1. Palcem ili drugim prstom otvorite poklopac pretinca.
  2. Izvucite ladicu iz pretinca za nano SIM karticu i izvadite nano SIM karticu.
  3. Pritisnite plastičnu spojnicu u bočnu stranu telefona, a poklopac pretinca pritisnite od vrha prema dolje poklopac bi ga postavili na svoje mjesto.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?