HTC Desire 825 dual sim‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Premještanje aplikacija i podataka između memorije telefona i memorijske kartice

Ako ste memorijsku karticu postavili kao unutarnju memoriju, možete premjestiti aplikacije trećih proizvođača koje ste instalirali i njihove podatke kao što su fotografije, multimedijske i preuzete datoteke na memorijsku karticu kako biste oslobodili prostor u memoriji telefona.

Ako više ne želite memorijsku karticu koristiti kao unutarnju memoriju, pazite kako biste prethodno premjestili sve aplikacije i podatke s kartice u memoriju telefona.

  1. Na početnom zaslonu dodirnite > Postavke > Memorija.
  2. Dodirnite naziv memorijske kartice ako premještate podatke aplikacije iz memorije telefona na karticu ili dodirnite Memorija telefona ako premještate podatke iz memorijske kartice natrag u memoriju telefona.
  3. Dodirnite > Premjesti podatke.
  4. Dodirnite Premjesti.
Bilješka:
  • Snimke zaslona će biti također premještene.
  • Kada snimate nove fotografije, videozapise ili snimke zaslona ili preuzimate nove datoteke nakon premještanja, one će biti spremljene na novoj lokaciji za spremanje.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?