HTC Desire 650‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Korištenje Android usluge sigurnosnog kopiranja

Počevši od Android 6.0 koristite Android uslugu sigurnosnog kopiranja kako biste sigurnosno pohranili svoj HTC telefon na Google Drive.

Ova usluga može sigurnosno kopirati i vratiti sljedeće sadržaje:

Podaci o aplikaciji
  • U HTC aplikacijama podaci aplikacije uključuju kontakte spremljene na HTC Desire 650, povijest poziva, popis gradova za Sat i Prognoza vremena te račune e-pošte.
  • U sigurnosnu kopiju moguće je pohraniti i podatke aplikacija treće strane ovisno o postavkama razvojnog programera aplikacije.
Postavke To uključuje melodije zvona, veličinu mreže i redoslijed razvrstavanja na zaslonu Aplikacije, Wi‍-Fi mreže i postavke te neke postavke uređaja.

Kada je omogućeno automatsko sigurnosno kopiranje Android usluga sigurnosnog kopiranja periodično snima sadržaj vašeg telefona u privatnu mapu na Google Drive. Automatsko sigurnosno kopiranje vrši se svaka 24 sata kad je telefon u stanju mirovanja, kad se puni ili je povezan na Wi‍-Fi mrežu.

Podaci sigurnosnog kopiranja ne uračunavaju se o ograničenje memorije Google Drive. Velike datoteke ili datoteke koje su razvojni programeri aplikacija odabrali isključiti iz usluge neće biti sigurnosno kopirani.

Bilješka: Obnavljanje pozadine sa starog telefona može ovisiti o kompatibilnosti razlučivosti zaslona starog telefona i HTC Desire 650.

Sigurnosno kopiranje HTC Desire 650

Automatski sigurnosno kopirajte sadržaj HTC Desire 650 na Google Drive kako biste prema potrebi mogli vratiti sadržaje poput podataka aplikacija i postavki.
  1. Na početnom zaslonu dodirnite > Postavke > Sigurnosna kopija i poništavanje.
  2. Dodirnite Napravi sigurnosnu kopiju mojih podataka.
  3. Dodirnite sklopku Uklj./Isklj. kako biste uključili, pa dodirnite .
  4. Provjerite je li uključeno Automatsko vraćanje podataka.

    To omogućava vraćanje podataka aplikacija i postavki spremljenih tijekom korištenja Android usluge sigurnosnog kopiranja tijekom ponovne instalacije aplikacije na HTC Desire 650.

Savjet: Kako biste odabrali račun za sigurnosno kopiranje koji nije vaš primarni Google račun, dodirnite Račun za sigurnosnu pohranu i odaberite drugi Google račun. Možete dodirnuti i Dodaj račun kako biste dodali novi Google račun za sigurnosno kopiranje.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?