HTC Desire 650‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Upisivanje kućnih i radnih lokacija

U HTC Sense Home miniaplikaciji upišite svoje kućne i radne lokacije na temelju svoje adrese, Wi-Fi mreže ili oba podatka.

Za svaku od ovih lokacija možete odrediti nekoliko adresa i Wi‍-Fi mreža. Korištenjem upisanih adresa ili Wi‍-Fi mreža HTC Sense Home miniaplikacija moći će odrediti gdje se nalazite i prikazati odgovarajuće aplikacije.

  1. Na početnom zaslonu kližite ulijevo ili udesno dok ne vidite miniaplikaciju HTC Sense Home.
  2. Dodirnite > > Postavi lokacije.
  3. Odaberite lokaciju koju želite postaviti.
  4. Dodirnite i zatim učinite nešto od sljedećeg:
    • Dodirnite Adresa i unesite svoju kućnu adresu ili je odaberite na karti.
    • Dodirnite Wi-Fi mreža i odaberite jednu ili više Wi‍-Fi mreža koje želite pridružiti lokaciji.
  5. Nakon završetka unosa kućnih i radnih adresa, pritisnite .
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?