HTC Desire 628 dual sim‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Popisi za reprodukciju glazbe

Glazbeno iskustvo prilagodite sebi stvaranjem popisa za reprodukciju. Načinite popis za reprodukciju s vašim omiljenim melodijama ili načinite popis koji će odgovarati vašem raspoloženju. Možete načiniti koliko god želite popisa za reprodukciju.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Glazba.
 2. Prijeđite na karticu Popisi za reprodukciju.
 3. Dodirnite i unesite naziv popisa za reprodukciju.
 4. Za dodavanje pjesama dodirnite unutar tekstualnog okvira naslova, pregledajte glazbenu zbirku i dodirnite pjesmu koju želite dodati.

  Ponovite taj korak za dodavanje ostalih pjesama.

 5. Moguće je i:
  Promijeniti raspored pjesama Povucite kako biste pjesmu pomaknuli na novi položaj.
  Izbriši pjesme Odaberite koje pjesme želite ukloniti iz popisa za reprodukciju.
  Promijeni naziv popisa za reprodukciju U tekstualno polje naslova unesite novi naziv popisa za reprodukciju.
 6. Dodirnite Spremi.

Novostvorene popise za reprodukciju naći ćete u aplikaciji Glazba na kartici Popisi za reprodukciju.

Za uređivanje ili brisanje popisa za reprodukciju koji sta načinili, s kartice Popisi za reprodukciju dodirnite popis kako biste ga otvorili, a zatim dodirnite > Uredi popis za reprodukciju ili Izbriši.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?