‎HTC Desire 19+‎‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Wi‍-Fi veza

Ako želite koristiti Wi‍-Fi trebate imati pristup bežičnoj pristupnoj točki ili "‍hotspotu"‍.
Bilješka: Dostupnost i jačina Wi‍-Fi signala varirat će ovisno o objektima (kao što su zgrade ili zid između prostorija) kroz koje mora proći Wi‍-Fi signal.

Uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi

  1. Na zaslonu Početak povucite prema gore i dodirnite Postavke > Mreža i internet.
  2. Dodirnite sklopku Wi‍-Fi Uklj./Isklj. za uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi.
  3. Dodirnite Wi-Fi za pregled popisa dostupnih bežičnih mreža.
Savjet: Listajte do dna zaslona kako biste vidjeli spremljene mreže.

Povezivanje na Wi‍-Fi mrežu

  1. Uključite Wi‍-Fi provjerite popis otkrivenih Wi‍-Fi mreža.

    Pogledajte Uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi.

  2. Dodirnite Wi‍-Fi mrežu s kojom se želite povezati.
  3. Ako ste odabrali zaštićenu mrežu, dobit ćete upit za unos mrežnog ključa ili lozinke.
  4. Dodirnite Poveži. Kada je uređaj povezan vidjet ćete ikonu Wi‍-Fi u statusnoj traci.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?