HTC Desire 12‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Wi‍-Fi veza

Ako želite koristiti Wi‍-Fi trebate imati pristup bežičnoj pristupnoj točki ili "‍hotspotu"‍.
Bilješka: Dostupnost i jačina Wi‍-Fi signala varirat će ovisno o objektima (kao što su zgrade ili zid između prostorija) kroz koje mora proći Wi‍-Fi signal.

Uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi

 1. Na početnom zaslonu povucite prema gore, pronađite i dodirnite Postavke.
 2. Dodirnite Wi-Fi, a zatim sklopku Uklj./isklj. za uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi. Vidjet ćete spisak dostupnih bežičnih mreža.
Savjet:
 • Za ručno traženje Wi‍-Fi mreža dodirnite > Osvježi.
 • Dodirnite kako biste prikazali spremljene mreže, omogućili obavijesti kada je javna Wi‍-Fi dostupna i postavili status Wi‍-Fi tijekom stanja mirovanja.

Povezivanje na Wi‍-Fi mrežu

 1. Uključite Wi‍-Fi provjerite popis otkrivenih Wi‍-Fi mreža.

  Pogledajte Uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi.

 2. Dodirnite Wi‍-Fi mrežu s kojom se želite povezati.
 3. Ako ste odabrali zaštićenu mrežu, dobit ćete upit za unos mrežnog ključa ili lozinke.
 4. Dodirnite Poveži. Kada je uređaj povezan vidjet ćete ikonu Wi‍-Fi u statusnoj traci.

Povezivanje s Wi‍-Fi mrežom putem WPS-a

Ako koristite Wi‍-Fi usmjernik s Wi‍-Fi zaštitom postavki (WPS), možete jednostavno povezati s HTC Desire 12.
 1. Uključite Wi‍-Fi provjerite popis otkrivenih Wi‍-Fi mreža.

  Pogledajte Uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi.

 2. Dodirnite > Napredne > WPS Push tipka, a zatim pritisnite tipku WPS na vašem Wi‍-Fi usmjerniku.
  Bilješka: Za postavljanje Wi‍-Fi zaštićene mreže PIN brojem dodirnite > Napredno > Unos WPS PIN-a.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?