HTC 10 evo‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Upravljanje porukama e-pošte

Aplikacija Pošta omogućuje jednostavno premještanje, uređivanje ili brisanje poruka e-pošte.

Razvrstavanje poruka e-pošte

Osobno prilagodite način razvrstavanja svojih poruka e-pošte.

U poštanskom sandučiću e-pošte dodirnite Tipka za više mogućnosti > Sortiraj i odaberite neku od mogućnosti sortiranja.

Premještanje poruka e-pošte u drugu mapu

  1. Prijeđite na račun e-pošte koji želite koristiti.
  2. Označite polja pokraj poruka e-pošte koje želite premjestiti.
    Savjet: Za odabir svih poruka, prvo dodirnite jednu poruku, a zatim dodirnite Tipka za više mogućnosti > Odaberi sve.
  3. Dodirnite Premjesti u i odaberite mapu.

Brisanje poruka e-pošte

  1. Prijeđite na račun e-pošte koji želite koristiti.
  2. Označite poruke e-pošte koje želite izbrisati.
    Bilješka: Za odabir svih poruka, prvo dodirnite jednu poruku, a zatim dodirnite Tipka za više mogućnosti > Odaberi sve.
  3. Dodirnite Izbriši.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?