HTC 10 evo‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Slanje poruka e-pošte

 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta.
 2. Prijeđite na račun e-pošte koji želite koristiti.
 3. Dodirnite Sastavi.
 4. Unesite jednog ili više primatelja.
  Savjet: Želite li unijeti više primatelja u traci za kopiju (Cc) ili skrivenu kopiju (Bcc) poruke e-pošte? Dodirnite Tipka za više mogućnosti > Prikaži Cc/Bcc.
 5. Unesite predmet i napišite poruku e-pošte.
 6. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Dodajte privitak. Dodirnite Priloži i odaberite privitak koji želite priložiti.
  • Postavite prioritet za važnu poruku. Dodirnite Tipka za više mogućnosti > Postavi prioritet.
 7. Dodirnite Pošalji.
  Savjet: Za spremanje poruke e-pošte kao skice i njezino kasnije slanje, dodirnite Tipka za više mogućnosti > Spremi. Ili pritisnite .

Završavanje skice poruke e-pošte

 1. U poštanskom sandučiću e-pošte dodirnite Tipka za više mogućnosti > Mapa > Skice.
 2. Dodirnite poruku.
 3. Nakon što završite uređivanje poruke dodirnite Pošalji.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?