HTC 10 evo‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Uključivanje Pojačanje baterije u igri za odabrane igre

Ako ste aplikaciju dodali na popis Pojačanje baterije u igri telefon će automatski optimizirati resurse sustava dok igrate tu igru. To pomaže u produljivanju radnog vijeka baterije telefona.
Bilješka: Navedena značajka možda neće biti dostupna za sve telefone.
  1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Boost+.
  2. Dodirnite Pojačanje baterije u igri.
  3. Za dodavanje igre na popis dodirnite Dodaj i odaberite jednu ili više aplikacija koje želite uključiti.
  4. Dodirnite Dodaj.
  5. Na zaslonu Pojačanje baterije u igri dodirnite sklopku Uklj./isklj. pokraj aplikacije kako biste je uključili.

    Kad dobijete upit možete otvoriti aplikaciju i provjeriti odgovara li optimizirani rezultat vašem omiljenom načinu pregledavanja.

Savjet: Za uklanjanje aplikacije s popisa dodirnite Tipka za više mogućnosti > Ukloni. Odaberite jednu ili više aplikacija, a zatim dodirnite Ukloni.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?