HTC 10 evo‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Načinite vlastitu temu

Možete načiniti i prilagoditi vlastitu temu i čak je podijeliti s drugima kako bi je mogli preuzeti.
 1. Pritisnite i držite prazno područje na početnom zaslonu.
 2. Dodirnite Promijenite temu.
 3. Dodirnite Stvori temu > Promijeni pozadinu za postavljanje glavne pozadinske slike svoje teme.
 4. Odaberite sliku s telefona ili snimite fotografiju Fotoaparat.
 5. Premjestite ili uvećajte okvir za izrezivanje na dio slike koju želite obuhvatiti.
 6. Izrežite i spremite sliku.
 7. Dodirnite Dalje.
 8. Povucite prema gore ili dolje kako biste predodredili stil za odabir svoje teme.
 9. Moguće radnje:
  • Dodirnite Dalje ako ne želite detaljnije prilagođavati svoju temu.
  • Dodirnite Uredi, a zatim dodirnite bilo koju od kategorija koje želite prilagoditi i isprobajte postavke sve dok niste zadovoljni.

  Dodirnite Pretpregled kako biste vidjeli kako će tema izgledati.

 10. Dodirnite Završi, zatim dodijelite naziv teme i dodirnite U redu za spremanje teme.

  Za primjenu teme nakon spremanja, provjerite jeste li označili značajku Sada primijeni ovu temu.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?