HTC 10 evo‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Kopiranje i premještanje datoteka između memorije telefona i memorijske kartice

Idite na postavke kako biste pregledali i upravljali datotekama na memoriji telefona i memorijskoj kartici. Ako memorijsku karticu koristite kao uklonjivu memoriju, možete kopirati ili premjestiti datoteke između memorije telefona i memorijske kartice. Također možete kopirati i premještati datoteke na i s vanjskog USB memorijskog uređaja dok je povezan s HTC 10 evo.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite > Postavke > Memorija.
 2. Dodirnite Memorija telefona > Istraži ili dodirnite naziv memorijske kartice.

  Ili dodirnite vanjski USB uređaj za pohranu ako ste ga spojili.

 3. Otvorite mapu koja sadrži datoteke koje želite kopirati ili premjestiti.
 4. Za odabir ili poništavanje odabira datoteka:
  • Pritisnite i držite datoteku kako biste je označili. Za odabir više datoteka dodirnite svaku.
  • Dodirnite datoteku kako biste poništili odabir.
  • Za odabir svih datoteka najprije pritisnite i držite datoteku, a zatim dodirnite > Odaberi sve.
 5. Dodirnite i zatim dodirnite Kopiraj na ili Premjesti na.
 6. U kliznom izborniku odaberite vrstu memorije u koju ćete kopirati ili premještati i zatim odaberite odredišnu mapu.
 7. Dodirnite Kopiraj ili Premjesti.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?