HTC 10 evo‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Memorijska kartica

Memorijsku karticu upotrebljavajte za spremanje fotografija, videozapisa i glazbe. Kada trebate osloboditi prostor na Vašem uređaju, ukoliko aplikacija nudi ovu funkciju, možete određene aplikacije prebaciti na memorijsku karticu.
Bilješka: Memorijska kartica nije obavezna dodatna oprema i prodaje se zasebno.

Umetanje microSD kartice

 1. Okrenite uređaj prema gore.
 2. Umetnite vrh alata za izbacivanje ladice - ili malenu savinutu spajalicu - u microSD otvor za izbacivanje kartice.
 3. Umetnite vrh skroz do kraja dok se microSD ladica ne izbaci.
 4. Izvucite ladicu microSD kartice i u nju stavite microSD karticu - s kontaktima okrenutima prema gore.
 5. Za ponovno umetanje microSD ladice prvo je centrirajte u utor i zatim gurnite unutra do kraja.
 6. Pritisnite poklopac pričvršćen na ladicu. Provjerite da poklopac ne viri sa strane.

Ukoliko je to prvi put da umećete microSD karticu, možda ćete dobiti upozorenje da je trebate postaviti.

Odjava memorijske kartice

Kada trebate ukloniti memorijsku karticu dok je HTC 10 evo uključen, najprije odjavite memorijsku karticu kako biste spriječili oštećivanje na njoj pohranjenih datoteka.
Važno: Ako se vaša memorijska kartica koristi kao unutarnja memorija i ima aplikacija koje su na nju premještene, nećete moći otvoriti te aplikacije nakon odjave kartice.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite > Postavke > Memorija.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Ako se memorijska kartica pojavi u popisu pod Uklonjiva memorija dodirnite pored naziva kartice i zatim dodirnite Izbaci.
  • Ako se memorijska kartice pojavi u popisu Unutarnja memorija dodirnite naziv kartice, a zatim > Izbaci.

Uklanjanje microSD kartice

Važno: Uvjerite se da ste odjavili svoju microSD karticu prije njezinog uklanjanja. Pogledajte Odjava memorijske kartice.
 1. Okrenite uređaj prema gore.
 2. Umetnite vrh alata za izbacivanje ladice - ili malenu savinutu spajalicu - u microSD otvor za izbacivanje kartice.
 3. Umetnite vrh skroz do kraja dok se microSD ladica ne izbaci.
 4. Izvucite microSD ladicu i izvadite microSD karticu.
 5. Za ponovno umetanje microSD ladice prvo je centrirajte u utor i zatim gurnite unutra do kraja.
 6. Pritisnite poklopac pričvršćen na ladicu. Provjerite da poklopac ne viri sa strane.

Nakon uklanjanja microSD kartice, pazite kako biste umetnuli praznu ladicu microSD kartice natrag u uređaj.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?