Ice View

< < Menu

Upravljanje reprodukcijom glazbe s maske telefona

Reproducirajte pjesmu na telefonu i zatim zatvorite masku telefona kako biste vidjeli kontrole reprodukcije.
  1. Dok se pjesma reproducira u aplikaciji Play Music i maska telefona je zatvorena, dvostruki dodir na maski probudit će zaslon.

    Na maski će se prikazati kontrole reprodukcije.

  2. Moguće radnje:
    • Dodirnite ili povucite prstom prema dolje na za pauziranje reprodukcije. Dodirnite ili povucite prstom prema gore na za nastavak reprodukcije.
    • Dodirnite ili povucite udesno na za prethodnu pjesmu. Dodirnite ili povucite ulijevo na za sljedeću pjesmu.
    • Pritisak na gumbe GLASNOĆA prilagođava glasnoću.