HTC One A9‎

Käyttöoppaat

< < Menu

Wi‍-Fi-yhteys

Käyttääksesi Wi‍-Fi-yhteyttä puhelimessasi, sinun tarvitsee saada yhteys langattomaan tukiasemaan tai ”hotspotiin”.
Huomautus: Wi‍-Fi-signaalin saatavuus ja voimakkuus vaihtelevat kohteiden, kuten rakennusten tai huoneiden välisten seinien mukaan, joiden läpi Wi‍-Fi-signaalin on kuljettava.

Wi‍-Fi:n kytkeminen päälle tai pois

 1. Napauta Alku-näytössä ja paikallista ja napauta sitten Asetukset.
 2. Napauta Wi‍-Fi Päälle/Pois-kytkintä kytkeäksesi Wi‍-Fi-toiminnon päälle tai pois.
 3. Napauta Wi-Fi nähdäksesi luettelon tunnistetuista langattomista verkoista.
Vihje:
 • Voit hakea manuaalisesti Wi‍-Fi-verkkoja napauttamalla > Hae.
 • Jos haluamasi langaton verkko ei ole luettelossa, lisää se manuaalisesti napauttamalla > Lisää verkko.

Liittäminen Wi‍-Fi-verkkoon

 1. Kytke Wi‍-Fi ja tarkista tunnistettujen Wi‍-Fi-verkkojen luettelo.

  Katso Wi‍-Fi:n kytkeminen päälle tai pois.

 2. Napauta Wi‍-Fi-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden.
 3. Jos valitset suojatun verkon, annan verkon avain tai salasana.
 4. Napauta Yhdistä. Näet Wi‍-Fi-kuvakkeen tilapalkissa, kun olet yhdistettynä.

Yhteyden muodostaminen Wi‍-Fi-verkkoon WPS:n kautta.

Jos käytät Wi‍-Fi-reititintä, jossa on Wi‍-Fi-suojausasetus (WPS), voit yhdistää HTC One A9 -puhelimen helposti.
 1. Kytke Wi‍-Fi ja tarkista tunnistettujen Wi‍-Fi-verkkojen luettelo.

  Katso Wi‍-Fi:n kytkeminen päälle tai pois.

 2. Napauta > WPS Push ja paina sitten Wi‍-Fi-reitittimesi WPS-näppäintä.
  Huomautus: Käytä Wi‍-Fi-suojausasetus (WPS) PIN -käyttötapaa, napauta > WPS-PIN.

Kirjautuminen julkiseen Wi‍-Fi-verkkoon automaattisesti (WISPr)

Voit asetteen HTC One A9 -puhelimen kirjautumaan automaattisesti säännöllisesti käyttämääsi julkiseen Wi‍-Fi-verkkoon. Tämä säästää sinulta Wi‍-Fi-yhteydentarjoajan web-varmennuksen vaivan joka kerta, kun muodostat yhteyden palveluntarjoajan Wi‍-Fi-verkkoon. Lisää vain kirjautumistunnistetietosi WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming) -asetuksiin.
Tärkeää: Wi‍-Fi-verkon tukiaseman on tuettava WISPr-web-portaalia. Kysy lisätietoja Wi‍-Fi-palveluntarjoajalta.
 1. Napauta Alku-näytössä ja paikallista ja napauta sitten Asetukset.
 2. Jos Wi‍-Fi-yhteys on pois päältä, napauta Wi‍-Fi Päälle/Pois-kytkintä kytkeäksesi sen päälle.
 3. Napauta Wi-Fi.
 4. Napauta > Lisäasetukset.
 5. Valitse WISPr-asetuksissa Automaattinen sisäänkirjautuminen ja napauta sitten WISPr-tilin asetukset > Lisää uusi tili.
 6. Syötä palveluntarjoajan nimi, kirjautumisnimesi (täydellinen toimialueen nimi) ja salasana.
 7. Napauta > Tallenna
 8. Yhdistä julkiseen Wi‍-Fi-verkkoon.
Vihje:
 • Jos käytössäsi on useita julkisia Wi‍-Fi-verkkoja, voit lisätä enintään viisi sisäänkirjautumis-tunnistetietosarjaa WISPr -tilit -luetteloon.
 • Pidä WISPr-tilit -luettelossa poistettavaa tai muokattavaa tiliä painettuna.
Oliko tästä tiedosta apua?

Etkö löydä etsimääsi?