Hent HTC Sync Manager

Understøttet Enheder:

HTC X2, HTC One X10, HTC U Play, HTC U Ultra, HTC U11, HTC U11 life, HTC U11+, HTC U11 EYEs, HTC One S9, HTC One A9s, HTC One E9+, HTC One E9s, HTC One E9s dual sim, HTC One X9, HTC One X9 dual sim, HTC 10, HTC 10 evo, HTC Desire 10 lifestyle, HTC Desire 10 pro, HTC Desire 10 compact, HTC Desire 830, HTC Desire 830 dual sim, HTC Desire 828, HTC Desire 828 dual sim, HTC Desire 826 4G, HTC Desire 826, HTC Desire 826 dual sim, HTC Desire 825, HTC Desire 820G dual sim, HTC Desire 820G+ dual sim, HTC Desire 820G PLUS dual sim, HTC Desire 820s, HTC Desire 728, HTC Desire 728 dual sim, HTC Desire 728G dual sim, HTC Desire 650, HTC Desire 650 dual sim, HTC Desire 630 dual sim, HTC Desire 628, HTC Desire 628 dual sim, HTC Desire 626s, HTC Desire 626 dual sim, HTC Desire 626G+ dual sim, HTC Desire 626G dual sim, HTC Desire 625, HTC Desire 555, HTC Desire 550, HTC Desire 530, HTC Desire 526, HTC Desire 526G, HTC Desire 526G+, HTC Desire 526G+ dual sim, HTC Desire 520, HTC Desire 326G dual sim, HTC One A9, HTC One E9 dual sim, HTC Desire 700, HTC Desire 610, HTC One M8S, HTC Butterfly 3, HTC One ME dual sim, HTC One M9+, HTC One E9+ dual sim, HTC Desire 626, HTC One (M9), HTC Desire EYE, HTC One(E8), HTC One mini 2, HTC Desire 612, HTC Desire 510, HTC Butterfly 2, HTC One (M8), HTC Desire 816, HTC One max, HTC One, HTC One dual, HTC One mini, HTC Butterfly s, HTC J One, Desire L by HTC, Desire P by HTC, Desire Q by HTC, Droid DNA by HTC, HTC Butterfly, HTC Desire 200, HTC Desire 300, HTC Desire 500, HTC Desire 600, HTC Desire 600c dual, HTC Desire 601, HTC Desire 606w, HTC Desire 609d, HTC Desire 610, HTC Desire C, HTC Desire SV, HTC Desire U, HTC Desire V, HTC Desire VC, HTC Desire X, HTC Droid Incredible 4G, HTC E1, HTC EVO 4G LTE, HTC J, HTC J Butterfly, HTC One S, HTC One S Special Edition, HTC One SC, HTC One SU, HTC One SV, HTC One V, HTC One VX, HTC One X, HTC One X+, HTC One XC, HTC One XL, HTC T327d, HTC T327w, HTC T329d, HTC T329w, INFOBAR A02.

Understøttet Sprog:

Burma(Windows only), Czech, Danish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, UK English, US English

 

HTC SLUTBRUGERLICENSAFTALE

HTC Sync Manager

VED AT DOWNLOADE, INSTALLERE ELLER ANVENDE SOFTWAREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("AFTALEN"). HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DETTE, SKAL DU UNDLADE AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUGE SOFTWAREN, OG DU SKAL UNDLADE AT KLIKKE, AT DU ACCEPTERER BETINGELSERNE. DU SKAL SLETTE ELLER DESTRUERE ENHVER KOPI, DER MÅTTE VÆRE I DIN BESIDDELSE, ELLER SOM DU BESTEMMER OVER. DENNE AFTALE INDEHOLDER EN BESTEMMELSE OM BINDENDE VOLDGIFT OG AFKALD PÅ KOLLEKTIVT SØGSMÅL. HVIS DU HAR ADRESSE I USA, BEDES DU GENNEMGÅ AFSNIT 11. Aftalen er indgået mellem HTC Corporation (eller, afhængigt af hvor du bor, et af dets tilknyttede virksomheder) og dig (en person) vedrørende HTC Sync Manager softwaren, som medfølger Aftalen, inklusive alle tilknyttede medier, trykt eller elektronisk dokumentation, opdateringer og supporttjenester til softwaren, medmindre disse elementer er omfattet af andre betingelser (samlet kaldet "Softwaren"). Du og HTC vil samlet blive kaldet "Vi".p>

 1. LICENSTILDELING. I Aftalens løbetid og betinget af din fulde overholdelse af alle vilkår og betingelser i Aftalen tildeler HTC dig en personlig, uoverdragelig, ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge Softwaren i objektkodeform i ikke-kommercielt øjemed på et rimeligt antal personlige computere, der ejes af dig, og som du bruger til at udveksle data (informationer, filer eller indhold) med bærbare enheder, der er produceret af HTC, og som indeholder HTC's Software. Du må endvidere opbevare én (1) yderligere kopi af Softwaren udelukkende til backupformål.
 2. LICENSBEGRÆNSNINGER. Den i afsnit 1 tildelte licens er betinget af, at du overholder følgende begrænsninger. Du må ikke:
  a) omgå nogen tekniske begrænsninger i Softwaren eller bruge Softwaren i et forsøg på - eller sammen med en enhed, et program eller en tjeneste, der er designet til - at omgå tekniske foranstaltninger, der er beregnet på at styre adgangen til, eller retten til, indholdsfiler eller andet arbejde;
  b) foretage reverse engineering, dekompilere, dechifrere, disassemble eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden i Softwaren, medmindre og kun i det omfang gældende lovgivning udtrykkeligt tillader dette på trods af denne begrænsning;
  c) udgive, udleje, lease, udlåne eller viderelicensere Softwaren;
  d) distribuere, overføre, offentliggøre eller på anden måde udlevere Softwaren til tredjemand;
  e) modificere eller udarbejde afledte værker af Softwaren, hverken helt eller delvist;
  f) fjerne meddelelser eller labels om ophavsret til Softwaren eller på nogen kopi heraf;
  g) bruge Softwaren til kommercielle formål;
  h) bruge Softwaren til at krænke HTC's rettigheder, dets tilknyttede virksomheders eller en eventuel tredjemand eller på en måde, der strider mod gældende love, eller;
  i) benytte Softwaren på en måde, der ikke er tilladt i henhold til denne Aftale.
 3. FORBEHOLD AF RETTIGHEDER OG EJENDOMSRET. HTC, dets tilknyttede virksomheder og dets leverandører er indehaver af ejendomsretten, ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Softwaren og forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig i denne Aftale. Softwaren er beskyttet af ophavsretslovgivningen og af øvrige love og traktater vedrørende immaterielle rettigheder.
 4. SUPPORTTJENESTER. Da denne Software leveres "som den er", yder HTC ikke nødvendigvis support til den. Hvis HTC leverer opdateringer, tillæg, add-on-komponenter eller eventuelle internetbaserede servicekomponenter til Softwaren efter den dato, hvor du får din første kopi af Softwaren (samlet kaldet "Opdateringerne"), vil Opdateringerne være omfattet af denne Aftale. Hvis HTC udleverer yderligere vilkår sammen med en eventuel opdatering, vil det være disse vilkår, der er gældende for Opdateringen. HTC forbeholder sig ret til at afbryde din adgang til en eventuel internetbaseret tjeneste, som er leveret til dig eller stillet til rådighed for dig gennem brugen af Softwaren. HTC kan efter eget skøn frigive efterfølgende versioner af Softwaren og kræve, at du anskaffer og bruger den nyeste version.
 5. AUTOMATISKE OPDATERINGER. HTC kan automatisk overføre firmware- og softwareopgraderinger til dit udstyr for at opdatere, udvide, beskytte eller yderligere forbedre dit udstyr og applikationer. Eksempelvis firmwaren til dit udstyr og HTC softwareegenskaber, som er beskrevet nedenfor, aktiveres som standard for at oprette forbindelse via internettet til servere på internettet og kommunikere med din computer og andet udstyr automatisk uden særskilt handling fra din side. Ved at anvende softwaren og dit udstyr accepterer du disse opgraderinger og funktionen af disse egenskaber.
  a) Synkronisering af indhold. Softwareindstillingerne kan gøre det muligt for dig at vælge at få Softwaren til automatisk at opdatere indholdet samt andre informationer (som f.eks. din musik, fotos, kontakter, kalender, bogmærker og dokumenter osv.) på din(e) enhed(er), når enheden/enhederne skaber forbindelse (enten via kabel eller via trådløs forbindelse) til din computer. Hvis du vælger at få Softwaren til automatisk at opdatere indhold og andre oplysninger på enheden/enhederne, accepterer du, at HTC og dets leverandører og indholdsleverandører kan downloade indhold og andre oplysninger til din(e) enhed(er).
  b) Softwareopdateringer. Du accepterer, at Softwaren automatisk kan kommunikere med HTC's og dets leverandørers servere på internettet med henblik på at tjekke for Opdateringer til Softwaren. Du accepterer, at HTC kan give dig besked, når Opdateringerne er tilgængelige. Hvis du indikerer, at du ønsker at modtage Opdateringer, accepterer du, at HTC eller dets leverandører kan downloade Opdateringer og installere dem som en del af Softwaren.
  c) Firmwareopdateringer. Softwaren checker HTC’s server for firmwareopdateringer på dit udstyr, som netop nu er tilsluttet eller tidligere var tilsluttet til din computer. Hvis der var nogen opdateringer tilgængelige, ville brugeren have tilladelse til at opdatere firmwaren på udstyret via softwaren.
  d) Sikkerhedskopiering. Softwareindstillingen kan tillade, at du sikkerhedskopierer personlige data på udstyret, såsom din musik, fotografier, kontakter, kalender, bogmærker og dokumenter m.v., og gemmer dem på et lokalt drev på den tilsluttede computer.
  e) Gendannelse. Softwareindstillingen kan tillade at du gendanner dine personlige data (såsom din musik, fotografier, kontakter, kalender, bogmærker og dokumenter m.v.) fra en udvalgt sikkerhedskopieret fil, der er gemt på din computer.
 6. OPHØR. Denne Aftale ophører automatisk, såfremt du misligholder nogen af vilkårene eller betingelserne i denne Aftale. I tilfælde af Aftalens ophør skal du straks destruere alle kopier af Softwaren, og følgende afsnit i denne Aftale vil forblive i kraft: afsnit 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.
 7. GARANTIFRASKRIVELSE. I DET VIDEST MULIGE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV LEVERES SOFTWAREN OG EVENTUELLE SUPPORTTJENESTER SOM DE ER OG MED ALLE FEJL OG MANGLER. HTC OG DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, SÅVEL UDTRYKKELIGE SOM UNDERFORSTÅEDE OG LOVREGULEREDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, PLIGTER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DER ER DESUDEN INGEN GARANTI FOR EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, OVERENSSTEMMELSE MED BESKRIVELSE, FRAVÆR AF VIRUS ELLER PROGRAMFEJL, NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF RESPONS ELLER RESULTATER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER SUPPORTTJENESTERNE, ELLER FOR AT SOFTWAREN FUNGERER, ELLER AT DRIFTEN VIL SKE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRIT, ELLER AT EVENTUELLE FEJL VIL BLIVE RETTET. DEN FULDE RISIKO SOM FØLGE AF BRUG AF SOFTWAREN OG EVENTUELLE SUPPORTTJENESTER ELLER SOFTWARENS PERFORMANCE LIGGER HOS DIG. DIN ADGANG TIL OG BRUG AF SOFTWAREN ER PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER SELV ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIN COMPUTER ELLER ANDRE SYSTEMER, HERUNDER TAB AF DATA, I FORBINDELSE MED SOFTWAREN.
 8. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING OG MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL HTC ELLER DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER ELLER LEVERANDØRER VÆRE PLIGTIGE AT BETALE - OG DU VIL IKKE KUNNE OPNÅ RET TIL - NOGEN FORM FOR ERSTATNING FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, PØNALE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING FOR TABT FORTJENESTE, TAB AF DATA, BESKADIGELSE AF DIN COMPUTER ELLER ANDRE SYSTEMER ELLER TAB AF GOODWILL), DER UDSPRINGER AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, LEVERINGEN AF ELLER MANGLENDE LEVERING AF SUPPORT ELLER ANDRE TJENESTER, INDHOLD (HERUNDER KODE) LEVERET AF TREDJEMAND, UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE DATA, ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE UDSPRINGER AF ELLER ER RELATERET TIL SOFTWAREN, SUPPORTTJENESTERNE ELLER DENNE AFTALE, UANSET SAGSGRUNDLAGETS FORM ELLER DET PÅSTÅEDE GRUNDLAG FOR KRAVET, OG UANSET OM PARTEN ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING, OG UANSET OM DE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER, DER I ØVRIGT ER FASTSAT I DENNE AFTALE, IKKE OPFYLDER DERES EGENTLIGE FORMÅL.
  HTC'S OG DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDERS OG LEVERANDØRERS FULDE ANSVAR I HENHOLD TIL DENNE AFTALE OG DIN ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE I HENHOLD TIL DENNE AFTALE VIL VÆRE BEGRÆNSET TIL DE FAKTISKE DIREKTE SKADER OG TAB, DU MÅTTE LIDE I RIMELIG TILLID TIL SOFTWAREN OP TIL US $ 5,00. INTET KRAV, UANSET FORM, DER UDSPRINGER AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, KAN GØRES GÆLDENDE MERE END ÉT ÅR EFTER, AT DU HAR FÅET KENDSKAB TIL DEN HÆNDELSE, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET.
  OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, SÅFREMT DIT LAND IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR FOR INDIREKTE TAB, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER. DU KAN HAVE YDERLIGERE FORBRUGERRETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, SOM DISSE VILKÅR IKKE KAN ÆNDRE.
 9. SKADESLØSHOLDELSE. Du giver dit samtykke til at kompensere, skadesløsholde og forsvare HTC, dets ledelse, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere for og mod alle sådanne tab, skader, bøder og udgifter (inklusive advokathonorarer og -omkostninger), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med enhver påstand om, at du har (i) set, downloadet, kodet, komprimeret, kopieret eller overført materiale (ud over materiale leveret af HTC) i forbindelse med Softwaren i strid med loven, eller (ii) overtrådt nogen af bestemmelserne i denne Aftale. Hvis du importerer Softwaren fra USA eller den Europæiske Union, skal du kompensere og skadesløsholde HTC for eventuelle import- og eksportafgifter eller andre krav i forbindelse med den pågældende import.
 10. BEGRÆNSET ANVENDELSE. Softwaren er designet til systemer, der ikke kræver fejlsikker ydelse. Du må ikke bruge Softwaren i udstyr eller systemer, hvor en fejl i Softwaren ville resultere i en forudsigelig risiko for personskade eller dødsfald. Dette omfatter drift af atomanlæg, flynavigation og -kommunikationssystemer samt flyveledelse.
 11. LOVVALG OG JURISDIKTION FOR AFGØRELSE AF TVISTER. De Forenede Nationers konvention om Aftaler om internationale løsørekøb gælder ikke for denne Aftale.
  a) Nord- og Sydamerika. Hvis du har erhvervet Softwaren i Nord-eller Sydamerika, indgår du aftalen med HTC America, Inc., og lovgivningen i staten Washington finder anvendelse ved fortolkningen af denne Aftale og ved krav om misligholdelse af Aftalen, uanset principperne for lovkonflikter. Alle andre krav, herunder krav i henhold til statens lovgivning om forbrugerbeskyttelse, lovgivning om illoyal konkurrence samt krav uden for kontrakt, vil være underlagt lovgivningen i den stat, hvori du bor i USA, eller, hvis du bor uden for USA (men i Nord- eller Sydamerika), af lovene i det land, hvor du bor. HVIS DU HAR ERHVERVET SOFTWAREN I USA, ACCEPTERER VI HVER ISÆR, AT ALLE KRAV OG TVISTER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL SOFTWAREN ELLER DENNE AFTALE ELLER ETHVERT ASPEKT AF SAMARBEJDSFORHOLDET MELLEM OS, VIL BLIVE AFGJORT I KING COUNTY, WASHINGTON VED BINDENDE VOLDGIFT AF EN ENKELT NEUTRAL VOLDGIFTSDOMMER ELLER, HVIS SAGEN ER KVALIFICERET HERTIL, VED DOMSTOLEN FOR SMÅKRAVSSAGER. VI ER OGSÅ HVER ISÆR ENIGE OM, AT AFTALEN PÅVIRKER INTERSTATSLIG HANDEL, SÅ LOVEN "FEDERAL ARBITRATION ACT" FINDER ANVENDELSE, HERUNDER MED HENSYN TIL ETHVERT SPØRGSMÅL OM, HVORVIDT ET KRAV ELLER EN TVIST ER UNDERLAGT VOLDGIFT (PÅ TRODS AF VALGET AF GÆLDENDE LOV I DETTE AFSNIT). VI ER HVER ISÆR ENIGE OM, AT VI KUN VIL SØGE VOLDGIFT PÅ ET INDIVIDUELT GRUNDLAG OG IKKE I KOLLETIVT SØGSMÅL ELLER PÅ KONSOLIDERET ELLER REPRÆSENTATIV BASIS, UANSET VOLDGIFTSDOMMERENS VALG AF PROCEDUREREGLER. HVIS EN DOMSTOL ELLER VOLDGIFTSDOMMER FINDER, AT AFKALDET PÅ KOLLEKTIVT SØGSMÅL ER UGYLDIGT, SKAL TVISTEN ANLÆGGES VED EN STATSLIG ELLER FØDERAL DOMSTOL I KING COUNTY, WASHINGTON. VI ER OGSÅ HVER ISÆR ENIGE OM, AT VED VOLDGIFT ER VOLDGIFTSDOMMERENS KENDELSE ENDELIG OG BINDENDE OG KAN ANVENDES SOM EN DOM VED ENHVER KOMPETENT DOMSTOL For hver tvist eller krav vil vi hver især give den anden part mulighed for at løse tvisten eller kravet ved at tilsende denne en skriftlig beskrivelse sammen med relevante dokumenter, supplerende oplysninger og den foreslåede løsning. Underretning til HTC America, Inc. vil blive sendt til kontaktpersonen i afsnit 16. Vi vil forsøge at underrette dig skriftligt, hvis vi har din e-mail- eller postadresse. Hvis vi ikke har din adresse, vil vi slå en meddelelse op under juridiske meddelelser på vores hjemmeside på www.htc.com. Vi accepterer hver især at forhandle tvister og krav på loyal vis. Hvis vi ikke er i stand til at løse tvisten eller kravet inden for 60 dage, efter at vi har modtaget din underretning eller efter at vi har mailet eller sendt vores underretning til dig, kan vi hver især forfølge tvisten eller kravet ved voldgift eller, hvis kravet er kvalificeret hertil, ved domstolen for småkravssager. Hvis du ønsker at anvende voldgift, skal du for at påbegynde voldgiftssagen sende en skrivelse indeholdende en anmodning om voldgift og en beskrivelse af dit krav til den kontaktperson, der er anført for HTC America, Inc. i afsnit 16. The American Arbitration Association (AAA) voldgiftsbehandler alle tvister, og AAA's tillægs-procedurer for forbrugerrelaterede tvister finder anvendelse. Vi er hver især ansvarlige for vores egne omkostninger i forbindelse med voldgiftssagen, bortset fra at HTC America, Inc vil betale voldgiftens administrative eller opstartsrelaterede gebyrer, herunder voldgiftsdommerens salær. En voldgiftsdommers kendelse kan på individuel basis omfatte ethvert retsmiddel, der er tilladt ved lov, herunder nedlæggelse af forbud, påbud om anerkendelse af et retsligt faktum samt påbud om betaling af advokathonorarer.
  b) Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis du har erhvervet Softwaren i Europa, Mellemøsten eller Afrika, indgår du aftalen med HTC Europe Co., Ltd., og lovgivningen i England og Wales finder anvendelse ved fortolkningen af denne Aftale og ved krav om misligholdelse af Aftalen, uanset principperne for lovkonflikter. Alle andre krav, herunder krav i henhold til lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, lovgivning om illoyal konkurrence samt krav uden for kontrakt, vil være underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor. Du accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i London, England og Wales vil have eksklusiv jurisdiktion og være eksklusivt værneting, såfremt der opstår tvist på grundlag af eller i forbindelse med denne Aftale.
  c) Australien, New Zealand og Asien (bortset fra Mellemøsten). Hvis du har erhvervet Softwaren i Australien, New Zealand eller Asien (bortset fra Mellemøsten), indgår du aftalen med HTC Corporation, og lovgivningen i Taiwan finder anvendelse ved fortolkningen af denne Aftale og ved krav om misligholdelse af Aftalen, uanset principperne for lovkonflikter. Alle andre krav, herunder krav i henhold til lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, lovgivning om illoyal konkurrence samt krav uden for kontrakt, vil være underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor. Du udpeger uigenkaldeligt Taipei District Court som den domstol i første instans, som har jurisdiktion over alle tvister, der måtte udspringe af eller i forbindelse med denne Aftale.
 12. RETSVIRKNING. Denne Aftale ændrer ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen i det land, hvor du bor, hvis lovgivningen i dit land ikke muliggør en sådan ændring af dine rettigheder. Du kan have rettigheder i henhold til lovgivningen i det land, hvor du bor, der er i tillæg til eller adskiller sig fra de rettigheder, der er anført i denne Aftale.
 13. OVERHOLDELSE AF LOV, EKSPORTREGULATIVER. Du forpligter dig til at overholde alle nationale og internationale love, regler og bestemmelser, der gælder for Softwaren og for din brug af Softwaren, herunder US Export Administration Regulations (som Softwaren er underlagt) samt de restriktioner for slutbrugere, slutbrug og destination, der er udstedt af USA eller andre lande. Du anerkender, at Softwaren har sin oprindelse i USA.
 14. GENERELT. Overskrifterne i denne Aftale er kun beregnet på at hjælpe parterne og har ingen juridisk eller kontraktlig betydning. Såfremt HTC undlader at reagere på en misligholdelse fra din side, er dette ikke ensbetydende med, at HTC fraskriver sig retten til at reagere i tilfælde af senere eller lignende misligholdelse. Et frafald af en bestemmelse i denne Aftale vil ikke have effekt, medmindre frafaldet er skriftligt og underskrevet, og intet frafald vil udgøre et frafald af nogen anden bestemmelse eller af samme bestemmelse ved en anden lejlighed. Hvis en kompetent domstol anser et vilkår, en klausul eller en begrænsning i denne Aftale for at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, vil de resterende vilkår, klausuler og begrænsninger fortsat have fuld kraft og virkning og vil på ingen måde blive berørt, forringet eller ugyldiggjort. Du må ikke overdrage, overføre eller viderelicensere dine eventuelle rettigheder i henhold til denne Aftale. Denne Aftale vil være bindende for alle HTCs retsefterfølgere og adkomst-erhververe.
 15. DEN SAMLEDE AFTALE. Denne Aftale og eventuelle yderligere vilkår, der følger af eventuelle Opdateringer, udgør den samlede aftale om Softwaren. Eventuelle internetbaserede tjenester og supportydelser kan være underlagt yderligere vilkår.
 16. SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR GRACENOTE® Denne Software indeholder software fra Gracenote Inc. i Emeryville, Californien (“Gracenote”). Softwaren fra Gracenote (“Gracenote-softwaren”) sætter denne Software i stand til at udføre disk- og/eller filidentifikation og indhente musikrelaterede oplysninger, inklusive oplysninger om navn, kunstner, spor og titel (“Gracenote-data”) fra onlineservere eller integrerede databaser (kollektivt “Gracenote-servere”) samt at udføre andre funktioner. Du må kun bruge Gracenote-data igennem denne Softwares tiltænkte slutbrugerfunktioner.
  Du indvilliger i, at du vil benytte Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere udelukkende til din egen personlige ikke-kommericelle brug. Du indvilliger i ikke at tildele, kopiere, overføre eller transmittere Gracenote-softwaren eller nogen Gracenote-data til nogen tredjepart. DU INDVILLIGER I IKKE AT BRUGE ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT TILLADT HERI.
  Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at bruge Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere vil ophøre, hvis du overtræder disse begrænsninger. Hvis din licens ophører, accepterer du at ophøre enhver og al brug af Gracenote-dataene, Gracenote-softwaren og Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder sig alle rettigheder i Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-serverne, inklusive alle ejendomsrettigheder. Gracenote vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen betaling til dig for nogen oplysninger, som du giver. Du accepterer, at Gracenote, Inc. kan håndhæve dets rettigheder under denne aftale mod dig direkte i dets eget navn.
  Gracenote-servicen benytter en unik identifikation til at spore forespørgsler til statistiske formål. Formålet med en vilkårlig tildelt numerisk identifikation er at lade Gracenote-servicen tælle forespørgsler uden at vide, hvem du er. Du kan få yderligere oplysninger ved at se websiden for Gracenotes Fortrolighedserklæring for Gracenote-servicen på følgende webadresse: www.gracenote.com.
  Gracenote-softwaren og hvert punkt i Gracenote-data er licenseret til dig “I FORHÅNDENVÆRENDE STAND”. Gracenote giver ingen repræsentationer eller garantier, udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til nøjagtigheden af eventuelle Gracenote-data fra Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder sig retten til at slette data fra Gracenote-serverne eller til at ændre datakategorier af enhver årsag, som Gracenote anser for tilstrækkelig. Der gives ingen garanti for, at Gracenote-softwaren eller Gracenote-servere er fejlfri, eller at funktionsdygtigheden af Gracenote-software eller Gracenote-servere vil være uden afbrydelser. Gracenote er ikke forpligtet til at forsyne dig med nye forbedrede eller yderligere datatyper eller kategorier, som Gracenote måtte levere i fremtiden, og er frit stillet til at ophøre dets serviceydelser når som helst.
  GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE. GRACENOTE GARANTERER IKKE DE RESULTATER, SOM OPNÅS GENNEM BRUGEN AF GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER NOGEN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FOR NOGEN TABT FORTJENESTE ELLER TABTE INDTÆGTER.
 17. MP3 og mp3PRO
  Leveringen af dette produkt medfører kun licens til privat, ikke-kommercielt brug og indebærer hverken licens til eller ret til at anvende produktet kommercielt (dvs. indtægtsgivende) til realtidsudsendelser (jordbaseret, satellit, kabel og/eller andre medier), broadcasts/streaming via internettet, intranet og/eller andre netværk eller i andre distributionssystemer til elektronisk indhold, f.eks. pay-audio- eller audio-on-demand-programmer. En sådan anvendelse kræver en selvstændig licens. For nærmere oplysninger henvises til www.mp3licensing.com.
 18. KONTAKTOPLYSNINGER. Hvis du har spørgsmål til denne Aftale, bedes alle henvendelser og korrespondance stilet til:

  Hvis til HTC America, Inc.
  Att: VP of Legal Affairs
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005

  Med en kopi til: HTC Corporation
  Att: General Counsel
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan

  Hvis til HTC Corporation
  Att: General Counsel
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan

  Hvis til HTC Europe Co., Ltd.
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP,
  Storbritannien

  Med en kopi til: HTC Corporation
  Att: General Counsel
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan
 

Jeg har læst og accepterer politikken til SLUTBRUGERLICENSAFTALE