HTC One M9‎

Instruktions-guides

< < Menu

Mærke billeder og videoer

Gør det nemt at finde dine billeder og videoer ved at tilføje tags, som f.eks. et kort navn eller et søgeord.
 1. Startskærmen skal du trykke på , og tryk derefter på Galleri.
 2. Tryk på og vælg derefter hvordan du ønsker at vise dine billeder og videoer.
 3. Tryk på et felt for at åbne en gruppe af billeder og videoer.
 4. Tryk på > Tilføj tags.
 5. Vælg emner, som du vil mærke med det samme søgeord, og tryk derefter på Næste.
 6. Indtast et nøgleord og tryk på .

  Tryk blot på mærket under tekstfeltet for at bruge et eksisterende tag.

 7. Du kan tilføje flere søgeord, om nødvendigt.
 8. Hvis du vil fjerne et tag, som du har tilføjet, skal du blot trykke på tag, og derefter trykke på OK.
 9. Tryk på Gem.
Tip: For at mærke et enkelt billede eller video, skal du trykke og holde på billedet eller videoen. Tryk på Tilføj tag, og indtast derefter dit søgeord.

Vise dine mærkede billeder og videoer

 1. I Galleri trykker du på > Tags.

  Du vil se stakker af dine brugte tags, med numre, som indikerer hvor mange billeder og videoer, der hører til hvert tag.

 2. Tryk på en stak for at åbne den og vise mærkede billeder og videoer.

Omdøbning af et tag

Du kan omdøbe et tag, som du har allerede tilføjet til dine billeder og videoer.

 1. I Galleri trykker du på > Tags.
 2. Find stakken af tag, som du ønsker at omdøbe, og tryk derefter på > Omdøb tag.
 3. Indtast det nye navn for tag i tekstfeltet, og tryk derefter på .
 4. Tryk på OK for at gemme ændringerne.

Fjerne tags

 1. I Galleri trykker du på > Tags.
 2. Find stakken af tag, som du ønsker at ændre.
 3. For at fjerne et tag for billeder og videoer, skal du trykke på stakken, og derefter trykke på > Fjern tag. Vælg emnerne og tryk derefter på Fjern.
 4. For helt at slette et tag, skal du trykke på i stakken og derefter trykke på Fjern tag.
Bemærk: Når du sletter et tag, slettes dine billeder og videoer ikke.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?