HTC One M9‎

Instruktions-guides

< < Menu

Manuel justering af kameraindstillingerne

Vil du selv bestemme de mere avancerede indstillinger for kameraet, så det passer til forskellige omgivelser og lysforhold? Du kan manuelt indstille værdierne for f.eks. hvidbalance, eksponering, ISO mm.
  1. Startskærmen skal du trykke på kameraikonet, for at åbne appen Kamera.
  2. Skift til Kamera-funktionen, hvis du ikke er i denne funktion. Se Vælge en optagetilstand for detaljer.
  3. Tryk på på kamerasøgeren, for at se kameraindstillingerne.
  4. Tryk på og dernæst på .
  5. Tryk på en indstilling, og træk derefter i skyderen for at justere den.
  6. For at ændre en indstilling tilbage til auto, skal du trykke på .
  7. Når du er færdig, skal du trykke på . For at se indstillingen igen, skal du blot trykke på .
  8. Når du er klar til at tage billedet, skal du trykke på .
Tip: Du kan gemme dine tilpassede indstillinger som en ny optagetilstand. Se Sådan gemmes dine indstillingerne som en kamerafunktion for flere oplysninger.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?