HTC One M9‎

Instruktions-guides

< < Menu

Tips til optagelse af bedre billeder

Her er nogle tips til, hvad du kan gøre med Kamera-programmet for at tage bedre billeder.

Sådan forbedres fokus og skarphed

 • HTC One M9 har autofokus, som fungerer bedst på et motiv, der ikke bevæger sig for meget. Hvis du vil skifte fokus, skal du trykke på kamerasøgeren på det, du vil fokusere på.
 • Hvis motivet bevæger sig, trykker og holder du i kamerasøgeren på motivet for at låse fokus.
 • Du kan indstille skarpheden, før du tager et billede, hvilket gøres under Kamera, eller du kan indstille skarpheden manuelt i Fotoredigering.

  Generelt er det bedre at gøre et uskarpt billede skarpere end at reducere et billedes skarphed.

Tag billeder i god belysning

 • HTC One M9 tilpasser automatisk fokus og eksponering. Hvis billedet ser undereksponeret eller for mørkt ud i kamerasøgeren, kan du trykke på den del af billedet, der er mørk. Omvendt kan du trykke på et kraftigt belyst område i billedet, hvis billedet ser overeksponeret ud. Fokuser på et motiv med en neutral lystone for at få en balanceret eksponering. Husk på, at hvis du trykker på et andet område, kan fokus skifte væk fra dit motiv.
 • Hvis du bruger standardindstillingerne, og billederne stadig er for mørke, kan du skifte til Nattescene, men så skal du anbringe HTC One M9 på en plan overflade for at holde den stille.

 • Hvis der er dele af billedet, der ligger i skygge, og andre dele, der er belyst, kan du bruge HDR-funktionen til at optage flere billeder med forskellig eksponeringer og kombinere dem til ét billede. Hold HTC One M9 stille eller anbring den på en plan overflade, når du bruger HDR.

 • Når du tager et panoramabillede, skal du overveje hele motivet og fokusere på en genstand, der har en neutral belysning, for derved at hjælpe med at holde eksponeringsbalancen i det sammensatte billede

Andre tips

 • I Kamera-indstillinger trykker du på Gitter for at hjælpe med at indramme motivet bedre eller med at forbedre billedkompositionen.
 • Hvis du tager billeder med belysning fra lysstofrør eller glødepærer, og motivet ser forkert farvet ud, kan du trykke på og vælge en anden indstilling for hvidbalancen. Kig på billede i kamerasøgeren og vælg den indstilling, der viser motivet farvet så tæt på naturligt som muligt.

 • I Kamera-indstillinger kan du trykke på Billedjusteringer og justere kontrast, mætning og skarphed, før du tager billedet.
 • Når du har taget billedet, kan du fortsætte med at redigere kontrast, lysstyrke og meget mere i Fotoredigering.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?