HTC One M9 Prime Camera Edition‎

Instruktions-guides

< < Menu

Indtaste tekst

Skærmtastaturet er tilgængeligt igen, når du trykker på et tekstfelt i et program.
Tryk på tasterne på skærmtastaturet for at indtaste bogstaver og tal samt tegn og symboler.
  • Tryk på for at indtaste et stort bogstav. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock.
  • Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverst for at indtaste tal, symboler og bogstaver med accent. Nogle taster har flere tegn eller accenter knyttet til dem.
  • Glid til højre for at skifte til numerisk- og symboltastatur. For at vende tilbage til hovedtastaturet, skal du glide til venstre med fingeren.
  • Tryk på for at lukke skærmtastaturet.
Tip: Hvis du vil åbne tastaturindstillingerne, skal du trykke og holde på kommatasten, hvis du ser over tasten. Eller gå til Indstillinger > Sprog og tastatur > HTC Sense Input.

Vælge og skifte imellem tastatursprog

Hvis der er flere tastatursprog tilgængelige på HTC One M9 Prime Camera Edition, kan du vælge de sprog, du vil aktivere på skærmtastaturet.
  1. Gå til Indstillinger, og tryk derefter på Sprog og tastatur > HTC Sense Input.
  2. Tryk på Valg af tastatur, og vælg de sprog, du ønsker.
For at ændre tastatursproget, skal du gøre et af følgende:
  • Glid med fingeren til venstre på skærmtastaturet (ikke tilgængelig, hvis du bruger sporingstastatur).
  • Tryk på sprogtasten, f.eks. , indtil du ser det tastatursprog, du vil bruge.
  • Tryk og hold på sprogtasten, og træk derefter din finger til tastatursproget, du ønsker at bruge.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?