HTC One M8s‎

Instruktions-guides

< < Menu

Tilstand for Forstyr ikke

Brug Tilstand for Forstyr ikke til at afvise opkald og til at gøre alarmer og meddelelser lydløse, mens du stadig har en tilgængelig dataforbindelse.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Lyd og meddelelse.
 2. Tryk på Forstyr ikke og tryk på Tilstand for Forstyr ikke for at slå funktionen til og fra, eller vælg prioritetstilstand.
Ikonet til Forstyr ikke eller ikonet for prioritet vises i statuslinjen. Meddelelsesikonerne på statuslinjen vises stadig, selvom Tilstand for Forstyr ikke er slået til, hvilket er for at gøre dig opmærksom på ubesvarede opkald, kalenderbegivenheder, alarmer og andre meddelelser.
Tip: Når skærmen er slået til, kan du trykke på LYDSTYRKE for at styre Tilstand for Forstyr ikke hurtigt. Når du vælger Prioritet, trykker du på Flere indstillinger for at angive prioriterede meddelelser som fx begivenheder og påmindelser eller opkald og meddelelser.
Bemærk: Hvis Forstyr ikke er slået til, blinker meddelelseslysdioden ikke.

Tillade prioriterede meddelelser at omgå Forstyr ikke-funktionen

Tilføj vigtige kontakter til en listen over undtagelser, så du stadig kan modtage opkald fra dem, selv om Forstyr ikke-funktionen er slået til.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Lyd og meddelelse.
 2. Tryk på Forstyr ikke.
 3. Tryk på Tilstand for Forstyr ikke og vælg Prioritet.
 4. Vælg en bestemt varighed, som Tilstand for Forstyr ikke skal vare, eller vælg Indtil funktionen er slået fra for at afslutte funktionen, når telefonen slukkes, og tryk så på OK.
 5. Tryk på omskifteren for prioriterede meddelelser Til/Fra ved siden af det element, du vil have skal omgå Tilstand for Forstyr ikke.
 6. Tryk på Beskeder fra eller Opkald fra for at vælge hvem kan kontakte dig i Forstyr ikke-funktion.
 7. Tryk på Administrer godkendte kontakter og derefter på for at tilføje Undtagelser til Forstyr ikke.

  Hvis du vil fjerne kontakter eller telefonnumre fra listen over undtagelser, skal du trykke på > Fjern kontaktpersoner.

Indstille en tidsplan for Forstyr ikke

Planlæg hvornår du vil have Forstyr ikke slået til, og hvor længe det skal vare. Du kan f.eks. indstille den til at aktiveres under et ugentligt møde.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Lyd og meddelelse.
 2. Tryk på Forstyr ikke > Tidsplaner.
 3. Tryk på Tilføj regel.
 4. Indtast et navn for reglen og vælg, om den skal baseres på tid eller en begivenhed.
  Tidsregel
  • Angiv antal dage.
  • Angiv start- og sluttidspunkterne.
  • Vælg et niveau for Forstyr ikke.
  Begivenhedsregel
  • Vælg den kalender, reglen skal baseres på.
  • Angiv en betingelse for svartypen.
  • Vælg et niveau for Forstyr ikke.
Tip: Du kan slå en planlagt regel til eller fra ved at trykke på Til/Fra-omskifteren, når du viser detaljerne for tidsplanen.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?