HTC One M8s‎

Instruktions-guides

< < Menu

Batterioptimering til programmer

Når du har slået forbindelser som fx Wi‍-Fi til, mens telefonen er i dvaletilstand, kan nogle programmer stadig bruge batteri. Fra og med Android 6.0 er batterioptimering som standard aktiveret for alle programmer, hvilket hjælper med til at forlænge batteriets standbytid, når du ikke bruger telefonen.

Telefonen skal være uden aktivitet i et længere tidsrum, før batterioptimering har effekt.

Sådan slår du batterioptimering fra i programmer

Hvis der er programmer, som du ikke vil aktivere batterioptimering for, kan du slå funktionen fra for disse programmer.
  1. Startskærmen skal du trykke på , og tryk derefter på Indstillinger.
  2. Tryk på Tænd/Sluk.
  3. Tryk på Batterioptimering.
  4. Tryk på Ikke optimeret > Alle programmer for at se en samlet liste over programmer.
  5. Du kan slå batterioptimering fra for et program ved at trykke på programmets navn og dernæst på Optimer ikke > Udført.

    Gentag dette for at slå optimering fra for andre programmer.

Du kan filtrere listen og se, hvilke programmer du har deaktiveret batterioptimering for, ved at trykke på Alle programmer > Ikke optimeret.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?