Stáhnout HTC Sync Manager

Podpora zařízení:

HTC X2, HTC One X10, HTC U Play, HTC U Ultra, HTC U11, HTC U11 life, HTC U11+, HTC U11 EYEs, HTC One S9, HTC One A9s, HTC One E9+, HTC One E9s, HTC One E9s dual sim, HTC One X9, HTC One X9 dual sim, HTC 10, HTC 10 evo, HTC Desire 10 lifestyle, HTC Desire 10 pro, HTC Desire 10 compact, HTC Desire 830, HTC Desire 830 dual sim, HTC Desire 828, HTC Desire 828 dual sim, HTC Desire 826 4G, HTC Desire 826, HTC Desire 826 dual sim, HTC Desire 825, HTC Desire 820G dual sim, HTC Desire 820G+ dual sim, HTC Desire 820G PLUS dual sim, HTC Desire 820s, HTC Desire 728, HTC Desire 728 dual sim, HTC Desire 728G dual sim, HTC Desire 650, HTC Desire 650 dual sim, HTC Desire 630 dual sim, HTC Desire 628, HTC Desire 628 dual sim, HTC Desire 626s, HTC Desire 626 dual sim, HTC Desire 626G+ dual sim, HTC Desire 626G dual sim, HTC Desire 625, HTC Desire 555, HTC Desire 550, HTC Desire 530, HTC Desire 526, HTC Desire 526G, HTC Desire 526G+, HTC Desire 526G+ dual sim, HTC Desire 520, HTC Desire 326G dual sim, HTC One A9, HTC One E9 dual sim, HTC Desire 700, HTC Desire 610, HTC One M8S, HTC Butterfly 3, HTC One ME dual sim, HTC One M9+, HTC One E9+ dual sim, HTC Desire 626, HTC One (M9), HTC Desire EYE, HTC One(E8), HTC One mini 2, HTC Desire 612, HTC Desire 510, HTC Butterfly 2, HTC One (M8), HTC Desire 816, HTC One max, HTC One, HTC One dual, HTC One mini, HTC Butterfly s, HTC J One, Desire L by HTC, Desire P by HTC, Desire Q by HTC, Droid DNA by HTC, HTC Butterfly, HTC Desire 200, HTC Desire 300, HTC Desire 500, HTC Desire 600, HTC Desire 600c dual, HTC Desire 601, HTC Desire 606w, HTC Desire 609d, HTC Desire 610, HTC Desire C, HTC Desire SV, HTC Desire U, HTC Desire V, HTC Desire VC, HTC Desire X, HTC Droid Incredible 4G, HTC E1, HTC EVO 4G LTE, HTC J, HTC J Butterfly, HTC One S, HTC One S Special Edition, HTC One SC, HTC One SU, HTC One SV, HTC One V, HTC One VX, HTC One X, HTC One X+, HTC One XC, HTC One XL, HTC T327d, HTC T327w, HTC T329d, HTC T329w, INFOBAR A02.

Podpora jazyků:

Burma(Windows only), Czech, Danish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, UK English, US English

 

LICENČNÍ SMLOUVOU KONCOVÉHO UŽIVATELE HTC

HTC Sync Manager

STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SE ZAVAZUJETE DODRŽOVAT TUTO LICENČNÍ SMLOUVU KONCOVÉHO UŽIVATELE („SMLOUVU“). POKUD NESOUHLASÍTE, NEINSTALUJTE SI SOFTWARE, NEKOPÍRUJTE JEJ ANI JEJ NEPOUŽÍVEJTE. KLIKNUTÍM DEJTE NAJEVO, ŽE PODMÍNKY PŘIJÍMÁTE. TATO SMLOUVA OBSAHUJE ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÉ ŽALOBY; POKUD ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH, PROSÍM VIZ ODDÍL 11. Tato Smlouva se uzavírá mezi společností HTC Corporation (nebo podle toho, kde žijete, některou její přidruženou společností) a vámi (jednotlivcem) ohledně softwaru HTC Sync Manager, který je s touto Smlouvou spojen, včetně všech souvisejících médií, vytištěné nebo elektronické dokumentace, aktualizací a podpůrných služeb k softwaru, pokud s těmito položkami nejsou spojeny jiné podmínky (souhrnně „Software“). Kolektivní označení „My“ platí na vás a HTC.

 1. UDĚLENÍ LICENCE. Po dobu platnosti této Smlouvy a v závislosti na vašem úplném dodržování všech podmínek této Smlouvy vám společnost HTC uděluje osobní, nepřenosnou, nevýlučnou licenci k instalaci a používání softwaru ve formě objektového kódu pro nekomerční účely na přiměřeném počtu osobních počítačů, které vlastníte a používáte k výměně dat (informací, souborů nebo obsahu) s přenosnými zařízeními vyrobenými společností HTC, včetně Softwaru HTC. Jednu (1) další kopii Softwaru si také můžete uchovávat výhradně pro účely zálohování.
 2. OMEZENÍ LICENCE. Licence udělená v oddílu 1 je podmíněna tím, že budete dodržovat následující omezení. Nejste oprávněni:
  a) obcházet technická omezení v Softwaru ani Software používat ve snaze nebo ve spojení se zařízením, programem nebo službou určenou k obejití technických opatření zavedených k řízení přístupu k souboru s obsahem nebo právům v tomto souboru nebo jiného díla;
  b) zpětně rozebírat, dekompilovat, dešifrovat, rozkládat ani se jinak pokoušet získat přístup ke zdrojovému kódu Softwaru, s výjimkou a pouze v rozsahu výslovně povoleném příslušnými právními předpisy, odlišně od tohoto omezení;
  c) Software publikovat, pronajímat, převádět, půjčovat ani poskytovat v rámci sublicence;
  d) Software distribuovat, přenášet, zveřejňovat ani jinak poskytovat jakékoli třetí straně;
  e) Software jako celek ani částečně upravovat či vytvářet odvozená díla;
  f) odstraňovat vlastnická upozornění či štítky ze Softwaru nebo jeho kopie;
  g) používat Software ke komerčním účelům;
  h) používat Software k omezování práv společnosti HTC, jejích přidružených společností nebo jakékoli třetí strany či jakýmkoli způsobem, který neodpovídá všem platným zákonům; nebo
  i) používat Software jakýmkoli způsobem, který tato Smlouva nedovoluje.
 3. VYHRAZENÍ PRÁV A VLASTNICTVÍ. Společnost HTC, její přidružené společnosti a její dodavatelé vlastní titul, autorská práva a další práva na duševní vlastnictví Softwaru a vyhrazují si všechna práva, která vám v této Smlouvě nejsou výslovně udělena. Software je chráněn autorským právem a dalšími právními předpisy a smlouvami na ochranu duševního vlastnictví.
 4. PODPŮRNÉ SLUŽBY. Vzhledem k tomu, že tento Software je poskytován „tak, jak je“, společnost HTC k němu nemusí poskytovat podpůrné služby. Pokud společnost HTC k Softwaru poskytne aktualizace, dodatky, přídavné komponenty nebo jakýkoli jiný komponent internetové služby po datu, kdy získáte svou původní kopii Softwaru (souhrnně „Aktualizace“), bude se na tyto Aktualizace vztahovat tato Smlouva. Pokud společnost HTC s jakoukoliv Aktualizací poskytne dodatečné podmínky, budou se tyto podmínky vztahovat k příslušné Aktualizaci. Společnost HTC si vyhrazuje právo ukončit váš přístup k jakékoli internetové službě poskytované nebo dostupné prostřednictvím používání Softwaru. Společnost HTC může podle vlastního uvážení zveřejnit pozdější verze Softwaru a požádat vás, abyste získali a používali nejnovější verzi.
 5. AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE. Společnost HTC může automaticky stahovat aktualizace firmwaru a Softwaru do vašeho zařízení pro aktualizaci, vylepšení, ochranu nebo další zkvalitnění vašeho zařízení a aplikací. Například firmware pro vaše zařízení a funkce Softwaru HTC popsané například níže mají ve výchozím nastavení povoleno připojit se prostřednictvím internetu k serverům na internetu a automaticky komunikovat s vaším počítačem a dalšími zařízeními, aniž byste museli podniknout nějakou akci. Používáním Softwaru a svého zařízení vyjadřujete souhlas s těmito aktualizacemi a fungováním těchto funkcí.
  a) Synchronizace obsahu. Nastavení Softwaru vám může umožnit zvolit si, aby Software automaticky aktualizoval obsah a další informace (například hudbu, fotografie, kontakty, kalendář, záložky a dokumenty atd.) na vašich zařízeních, když jsou tato zařízení připojena (pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení) k vašemu počítači. Pokud si zvolíte, aby Software ve vašem zařízení automaticky aktualizoval obsah a další informace, souhlasíte s tím, že společnost HTC a její dodavatelé a poskytovatelé obsahu mohou stahovat obsah a další informace do vašeho zařízení.
  b) Aktualizace Softwaru. Souhlasíte s tím, že Software může automaticky komunikovat se servery dodavatelů společnosti HTC na internetu s cílem zjistit, zda jsou k dispozici aktualizace Softwaru. Souhlasíte, že společnost HTC vás může informovat, když jsou Aktualizace k dispozici. Pokud zadáte, že chcete Aktualizace dostávat, souhlasíte, že společnost HTC nebo její dodavatelé mohou Aktualizace stahovat a instalovat je jako součást Softwaru.
  c) Aktualizace firmwaru. Software zjistí, zda na serveru HTC nejsou k dispozici aktualizace firmwaru pro vaše zařízení, které je momentálně připojeno nebo bylo připojeno k počítači dříve. Pokud nějaké aktualizace byly k dispozici, uživatel bude mít možnost aktualizovat firmware zařízení prostřednictvím Softwaru.
  d) Zálohování. Nastavení Softwaru vám může dovolit zálohovat osobní data v zařízení (například hudbu, fotografie, kontakty, kalendář, záložky a dokumenty atd.) a ukládat je na místní disk připojeného počítače.
  e) Obnovení. Nastavení Softwaru vám může dovolit obnovit osobní data (například hudbu, fotografie, kontakty, kalendář, záložky a dokumenty atd.) ze zvoleného záložního souboru uloženého v počítači.
 6. UKONČENÍ. Tato Smlouva automaticky skončí, pokud porušíte kteroukoli z podmínek v ní uvedených. Pokud je smlouva ukončena, musíte okamžitě zničit/odstranit všechny kopie Softwaru. Následující oddíly této Smlouvy budou stále v platnosti: Oddíly 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16.
 7. PRÁVNÍ OMEZENÍ ZÁRUKY. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SE SOFTWARE A (PŘÍPADNÉ) PODPŮRNÉ SLUŽBY POSKYTUJÍ TAK, JAK JSOU, A SE VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A DODAVATELÉ TÍMTO ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ VYJÁDŘENÉ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, NEBO STANOVENÉ ZÁKONEM, VČETNĚ ALE NE VÝLUČNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. ZÁROVEŇ SE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA OHLEDNĚ TITULU, NEPORUŠENÍ SMLOUVY, KORESPONDENCE ZA ÚČELEM POPISU, ABSENCE VIRŮ ČI CHYB, PŘESNOSTI ANI ÚPLNOSTI REAKCÍ NEBO VÝSLEDKŮ S OHLEDEM NA SOFTWARE NEBO PODPŮRNÉ SLUŽBY ANI ZÁRUKA, ŽE SOFTWARE BUDE FUNGOVAT A ŽE JEHO PROVOZ BUDE NEPŘERUŠENÝ ČI BEZCHYBNÝ NEBO ŽE JAKÉKOLI ZÁVADY BUDOU OPRAVENY. VEŠKERÉ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU SOFTWARU A (PŘÍPADNÝCH) PODPŮRNÝCH SLUŽEB NESETE VY SAMI. VÁŠ PŘÍSTUP K SOFTWARU A JEHO POUŽÍVÁNÍ JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A JSTE VÝLUČNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ŠKODU ZPŮSOBENOU NA VAŠEM POČÍTAČI NEBO JINÉM SYSTÉMU JAKOŽ I ZA ZTRÁTU DAT V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU.
 8. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PROSTŘEDKŮ NÁPRAVY A ODŠKODNĚNÍ. SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU ZODPOVĚDNÍ A NELZE PO NICH VYMÁHAT ODŠKODNĚNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, REPRESIVNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ODŠKODNĚNÍ ZA ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU DAT, ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČI NEBO JINÝCH SYSTÉMECH, NEBO ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI) VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, POSKYTOVÁNÍM NEBO NEPOSKYTOVÁNÍM PODPORY NEBO JINÝCH SLUŽEB, OBSAHU (VČETNĚ KÓDU) POSKYTOVANÉM TŘETÍMI STRANAMI, NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM K VAŠIM DATŮM NEBO JEJICH UPRAVOVÁNÍM NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍM A SOUVISEJÍCÍM SE SOFTWAREM, PODPŮRNÝMI SLUŽBAMI NEBO TOUTO SMLOUVOU, BEZ OHLEDU NA FORMULACI PŘEDMĚTU ŽALOBY NEBO DOMNĚLÉHO ZÁKLADU NÁROKU, A TO I KDYŽ PŘÍSLUŠNÁ STRANA BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD NEBO KDYŽ SELŽE ZÁKLADNÍ ÚČEL NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ JINAK POSKYTOVANÝCH V RÁMCI TÉTO SMLOUVY.
  CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HTC A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ A DODAVATELŮ V RÁMCI TÉTO SMLOUVY A VÁŠ VÝHRADNÍ PROSTŘEDEK NÁPRAVY V RÁMCI TÉTO SMLOUVY BUDE OMEZEN NA SKUTEČNOU PŘÍMOU ŠKODU, KTEROU JSTE UTRPĚLI V DŮSLEDKU ODŮVODNĚNÉHO SPOLÉHÁNÍ SE NA SOFTWARE, A TO AŽ DO VÝŠE 5,00 USD. ŽÁDNÁ ŽALOBA, BEZ OHLEDU NA JEJÍ FORMU, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TOUTO SMLOUVOU NESMÍ BÝT PODÁNA DÉLE NEŽ JEDEN ROK PO TOM, CO SE DOZVÍTE O UDÁLOSTI, KTERÁ ZAVDALA PŘÍČINU K PODÁNÍ ŽALOBY.
  VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT, JELIKOŽ JE MOŽNÉ, ŽE VE VAŠÍ ZEMI NENÍ DOVOLENO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODŠKODNĚNÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO JINÝCH ŠKOD. JE TAKÉ MOŽNÉ, ŽE V RÁMCI MÍSTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ MÁTE DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT.
 9. ODŠKODNĚNÍ. Souhlasíte, že budete společnost HTC, její představitele, ředitele a zaměstnance chránit před vznikem a zároveň zamezovat v případě těchto osob vzniku jakýchkoli ztrát, škod, pokut a výdajů (včetně honoráře a nákladů na advokáty) vyplývajících nebo souvisejících s tvrzeními, že jste (i) shlédli, stáhli si, zašifrovali, zkomprimovali, zkopírovali nebo přenesli materiály (jiné než materiály poskytované společností HTC) v souvislosti se Softwarem, čímž došlo k porušení práv jiné strany nebo k porušení zákona, (ii) nebo jste porušili některou z podmínek této Smlouvy. Pokud Software dovážíte ze Spojených států nebo z Evropské unie, nebudete společnost HTC a její přidružené společnosti vystavovat odpovědnosti za placení jakýchkoliv dovozních a vývozních cel a jiných nároků vyplývajících z takového dovozu a v případě vzniku takové povinnosti společnost HTC a její přidružené společnosti odškodníte.
 10. OMEZENÉ POUŽÍVÁNÍ. Software byl navržen pro systémy, které nevyžadují bezchybný provoz. Software nesmíte používat v zařízení nebo systému, ve kterém by selhání Softwaru znamenalo předvídatelné riziko ztráty, zranění nebo smrt jakékoli osoby. K takovýmto systémům patří provoz nukleárních zařízení, leteckých navigačních nebo komunikačních systémů a řízení letového provozu.
 11. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE PRO ŘEŠENÍ SPORŮ. Na tuto Smlouvu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
  a) Severní a Jižní Amerika. Pokud jste Software získali v Severní nebo Jižní Americe, vstupujete do smluvního vztahu se společností HTC America, Inc. a rozhodným právem pro interpretaci této Smlouvy je právo státu Washington, které platí pro spory o porušení Smlouvy bez ohledu na neshodu zákonných zásad. Všechny další nároky, včetně nároků uplatňovaných na základě státních zákonů o ochraně spotřebitelů, zákonů o nekalé hospodářské soutěži a občanského práva, se řídí podle zákonů státu, ve kterém v USA žijete, nebo pokud žijete mimo USA (ale v rámci Severní nebo jižní Ameriky), podle zákonů země, ve které žijete. POKUD JSTE SOFTWARE ZÍSKALI V USA, OBĚ STRANY SOUHLASÍ, ŽE VŠECHNY NÁROKY A SPORY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU NEBO SMLOUVY NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ NEBO JAKÝKOLI ASPEKT VZTAHU MEZI NÁMI SE BUDOU ŘEŠIT V KING COUNTY, WASHINGTON, V POVINNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ JEDNÍM NEUTRÁLNÍM ROZHODCEM NEBO, PODLE KVALIFIKACE NÁROKU, SOUDNÍM TRIBUNÁLEM PRO MALÉ NÁROKY. SOUHLASÍME TAKÉ S TÍM, ŽE SMLOUVA MÁ DOPAD NA MEZINÁRODNÍ OBCHOD, TAKŽE SE APLIKUJE FEDERÁLNÍ ZÁKON O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ VE VZTAHU K JAKÉKOLI OTÁZCE O TOM, ZDA URČITÝ NÁROK NEBO SPOR JE PŘEDMĚTEM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ (I PŘES VOLBU ROZHODNÉHO PRÁVA V TOMTO ODDÍLE). SOUHLASÍME, ŽE BUDEME O ROZHODČÍ ŘÍZENÍ USILOVAT POUZE JEDNOTLIVĚ, A NIKOLI JAKO SPOJENÁ SKUPINA NEBO SKUPINA ZÁSTUPCŮ, BEZ OHLEDU NA UPLATNĚNÍ PROCESNÍCH PRAVIDEL PŘÍSLUŠNÝM ROZHODCEM. POKUD SOUD NEBO ROZHODCE DOSPĚJE K ZÁVĚRU, ŽE ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÉ ŽALOBY NENÍ VYMAHATELNÉ, MUSÍ SE SPOR ŘEŠIT U STÁTNÍHO NEBO FEDERÁLNÍHO SOUDU V KING COUNTY, WASHINGTON. SOUHLASÍME TAKÉ, ŽE V PŘÍPADĚ NÁROKŮ ROZHODOVANÝCH V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ BUDE ROZHODČÍ NÁLEZ KONEČNÝ A ZAVAZUJÍCÍ A MŮŽE BÝT PŘEDLOŽEN JAKO ROZSUDEK U LIBOVOLNÉHO SOUDU PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCE. U každého sporu nebo nároku dáme druhé straně příležitost vyřešit záležitost zasláním písemného popisu společně s relevantními dokumenty, podpůrnými informacemi a navrženým řešením. Oznámení adresovaná společnosti HTC America, Inc. je nutné posílat na kontaktní adresu uvedenou v oddíle 16. Pokusíme se vás informovat písemně, pokud budeme znát váš e-mail nebo poštovní adresu. Pokud vaši adresu mít nebudeme, zveřejníme sdělení v části právní sdělení na našich webových stránkách na adrese www.htc.com. Obě strany vzájemně souhlasí, že budou o sporech a nárocích jednat v dobré víře. Pokud nebude možné spor nebo nárok vyřešit do 60 dní po obdržení vašeho sdělení nebo e-mailu či poštovní zásilky od nás, můžeme spor nebo nárok podat k rozhodčímu řízení nebo, podle kvalifikace nároku, k soudnímu tribunálu pro malé nároky. Pokud chcete vyvolat rozhodčí řízení, musíte pro jeho zahájení zaslat dopis s žádostí o rozhodčí řízení a popisem vašich nároků na kontaktní adresu společnosti HTC America, Inc. uvedenou v oddíle 16. O všech sporech bude rozhodovat asociace American Arbitration Association (AAA) a budou aplikovány předpisy upravující řízení ve věcech spotřebitelských sporů AAA (“Procedures for Consumer Related Disputes”). Obě strany jsou zodpovědné za vlastní příslušné náklady související s rozhodčí řízením kromě toho, že společnost HTC America, Inc bude platit správní nebo přihlašovací poplatky, včetně poplatků rozhodce. Rozhodce může rozhodnout o jednotlivém přiznání náhrady povolené zákonem, včetně příkazu nebo deklarace odškodnění a náhrady poplatků za právní zastupování.
  b) Evropa, Střední východ a Afrika. Pokud jste Software získali v Evropě, na Středním východě a v Africe, vstupujete do smluvního vztahu se společností HTC Europe Co., Ltd. a rozhodným právem pro interpretaci této Smlouvy jsou zákony Anglie a Walesu, které platí na spory o porušení Smlouvy bez ohledu na neshodu zákonných zásad. Všechny další nároky, včetně nároků uplatňovaných na základě zákonů o ochraně spotřebitelů, zákonů o nekalé hospodářské soutěži a občanského práva, se řídí podle zákonů země, ve které žijete. Neodvolatelně souhlasíte s tím, že jakékoli spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související budou náležet do výhradní jurisdikce soudů v Londýně, Anglie a Wales.
  c) Austrálie, Nový Zéland a Asie (s výjimkou Středního východu). Pokud jste Software získali v Austrálii, na Novém Zélandu a v Asii (s výjimkou Středního východu), vstupujete do smluvního vztahu se společností HTC Corporation a rozhodným právem pro interpretaci této Smlouvy jsou zákony Tchaj-wanu, které platí na spory o porušení Smlouvy bez ohledu na neshodu zákonných zásad. Všechny další nároky, včetně nároků uplatňovaných na základě zákonů o ochraně spotřebitelů, zákonů o nekalé hospodářské soutěži a občanského práva, se řídí podle zákonů země, ve které žijete. Neodvolatelně určujete Oblastní soud v Tchaj-peji jako prvoinstanční soud, do jehož jurisdikce spadají jakékoli spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související.
 12. PRÁVNÍ ÚČINEK. Tato Smlouva nemění vaše práva, která máte v rámci zákonů země, v níž žijete, pokud zákony vaší země neumožňují zákonnou změnu práv. V rámci zákonů země, v níž žijete, můžete mít práva, která doplňují práva stanovená v této Smlouvě nebo která se liší od těchto práv odlišují.
 13. DODRŽOVÁNÍ PRÁVA; VÝVOZNÍ PŘEDPISY. Budete dodržovat všechny vnitrostátní a mezinárodní zákony, pravidla a předpisy, které se vztahují k Softwaru a používání Softwaru, včetně amerických vývozních správních předpisů (které se k Softwaru vztahují) a také omezení pro koncové uživatele, koncové používání a cílové místo vydaná americkou nebo jinou vládou. Uznáváte, že Software je amerického původu.
 14. OBECNÁ USTANOVENÍ. Názvy oddílů této Smlouvy slouží pouze pro lepší přehlednost a nemají žádný právní ani smluvní význam. Pokud společnost HTC nezakročí v případě vašeho porušení této Smlouvy, nezříká se svého práva zakročit při následných nebo podobných porušeních. Žádné zřeknutí se jakéhokoli ustanovení této Smlouvy nebude účinné, pokud není v písemné podobě s podpisem, a žádné zřeknutí se práva neznamená zřeknutí se jiného ustanovení nebo stejného ustanovení při jiné příležitosti. Pokud soud příslušné jurisdikce rozhodne, že jakákoliv podmínka, dohoda nebo omezení této Smlouvy je nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, zbývající podmínky, dohody a omezení zůstanou plně platné a účinné a nebudou nijak dotčeny, oslabeny ani zneplatněny. Práva z této Smlouvy nesmíte postupovat, převádět ani poskytovat v rámci sublicence. Tato Smlouva bude závazná pro všechny právní nástupce společnosti HTC.
 15. CELÁ SMLOUVA. Tato Smlouva a případné dodatečné podmínky poskytnuté s jakýmikoliv Aktualizacemi představují celou smlouvu k Softwaru. Internetové služby a (případné) podpůrné služby mohou podléhat dalším podmínkám.
 16. SLUŽBA ROZPOZNÁVÁNÍ HUDBY GRACENOTE® Tento Software obsahuje software od společnosti Gracenote, Inc. se sídlem v Emeryville, California („Gracenote“). Software od společnosti Gracenote („Software Gracenote“) umožňuje tomuto Softwaru provádět identifikaci disku a/nebo souborů a získávat informace související s hudbou, včetně názvu, interpreta, stopy a titulu („Data Gracenote“) z online serverů nebo z vložených databází (společně „Servery Gracenote“) a provádět další funkce. Data Gracenote můžete používat pouze prostřednictvím určených funkcí pro koncového uživatele tohoto Softwaru.
  Souhlasíte, že budete používat Data Gracenote, Software Gracenote a Servery Gracenote pouze pro své osobní nekomerční využití. Souhlasíte, že nebudete postupovat, kopírovat, převádět nebo odesílat Software Gracenote nebo jakákoliv Data Gracenote třetí osobě. SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE NEBO SERVERY GRACENOTE JINAK, NEŽ JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO ZDE.
  Souhlasíte, že vaše nevýhradní licence pro používání Dat Gracenote, Softwaru Gracenote a Serverů Gracenote bude ukončena, pokud porušíte tato omezení. Pokud vaše licenční oprávnění skončí, souhlasíte, že zcela přestanete užívat Data Gracenote, Software Gracenote a Servery Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva s ohledem na Data Gracenote, Software Gracenote a Servery Gracenote, včetně všech vlastnických práv. Za žádných okolností nebude společnost Gracenote mít jakoukoliv povinnost provést jakékoliv platby za vámi poskytnuté informace. Souhlasíte, že společnost Gracenote, Inc. může vymáhat svá práva podle tohoto Ujednání přímo proti vám svým vlastním jménem.
  Služba Gracenote používá jedinečný identifikátor pro účely sledování dotazů pro statistické účely. Účelem náhodně přiřazeného numerického identifikátoru je umožnit službě Gracenote počítat dotazy bez znalosti jakýchkoliv informací o tom, kdo jste. Více informací o službě Gracenotenajdete na webových stránkách Zásady zachování soukromí společnosti Gracenote.
  Na Software Gracenote a každou položku Dat Gracenote je vám udělena licence tak, „JAK JE“. Společnost Gracenote neposkytuje žádný výklad nebo záruky, ať již vyjádřené nebo odvozené, pokud jde o přesnost jakýchkoliv Dat Gracenote ze Serverů Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje právo odstranit data ze Serverů Gracenote nebo změnit datové kategorie z jakéhokoliv důvodu, který společnost Gracenote považuje za dostatečný. Není poskytována žádná záruka, že Software Gracenote nebo Servery Gracenote jsou bez chyb nebo že fungování Softwaru Gracenote nebo Serverů Gracenote bude bez přerušení. Společnost Gracenote není povinna poskytovat vám nové nebo dodatečné typy nebo kategorie dat, které může společnost Gracenote poskytovat v budoucnu a přerušení služeb v kterémkoliv okamžiku je zcela na jejím volném uvážení.
  SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, PŘEDEVŠÍM POKUD JDE O ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÍ NÁROK A NEPORUŠENÍ ZÁKONA. SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, POKUD JDE O VÝSLEDKY ZÍSKANÉ V RÁMCI VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU GRACENOTE NEBO LIBOVOLNÉHO SERVERU GRACENOTE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST GRACENOTE ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO VÝNOSŮ.
 17. MP3 a mp3PRO
  Dodávka tohoto produktu zahrnuje licenci pouze pro soukromé a nevýdělečné použití; neposkytuje se licence ani jakákoli nevyslovená práva k použití tohoto produktu pro jakékoli komerční (výdělečné) vysílání v reálném čase (terestrické, satelitní, kabelové, ani prostřednictvím jiných médií), vysílání po Internetu, intranetu a/nebo v jiných sítích nebo v jiných elektronických systémech pro distribuci obsahu, jako jsou aplikace pro placené vysílání nebo aplikace pro vysílání na vyžádání. Pro takové použití je nutná nezávislá licence. Pro bližší informace navštivte webwww.mp3licensing.com.
 18. KONTAKTNÍ INFORMACE. Pokud máte nějaké otázky k této Smlouvě, adresujte všechna sdělení a korespondenci na následující adresy:

  V případě HTC America, Inc.
  Určeno pro: VP pro právní záležitosti
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005

  Kopie pro: HTC Corporation
  Určeno pro: Právní rada
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan

  V případě HTC Corporation
  Určeno pro: Právní rada
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan

  V případě HTC Europe Co., Ltd.
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP,
  United Kingdom

  Kopie pro: HTC Corporation
  Určeno pro: Právní rada
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan
 

Přečetl jsem si a přijímám LICENČNÍ SMLOUVOU KONCOVÉHO UŽIVATELE