HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Režim Nerušit

Zapněte režim Nerušit pro blokování vizuálních rušení, ztlumení zvuku a přerušení vibrace.
 1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů z horní části obrazovky otevřete položku Rychlé nastavení.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Klepněte na Do not disturb is on icon pro zapnutí či vypnutí režimu Nerušit. Je-li to nutné, pro zobrazení ikony přejeďte na další obrazovku na panelu Rychlá nastavení.

Blokování nebo ztlumení oznámení

Blokujte vizuální rušení, jako jsou vyskakovací oznámení, nebo ztlumte zvuk oznámení.
 1. Přejděte do Nastavení a klepněte na Zvuk > Nerušit.
 2. Klepněte na Oznámenía poté vyberte možnost:
  • Žádný zvuk při oznámení: Ztlumí zvuk oznámení, ale bude stále zobrazovat vizuální oznámení.
  • Žádné vizuální oznámení ani zvuk při oznámení: Brání zobrazení vizuálních oznámení a tlumí jejich zvuk.
  • Vlastní: Umožňuje vám přizpůsobit chování, když je obrazovka zapnutá či vypnutá.

Nastavení výjimek pro možnost obejít režim Nerušit

Nastavte výjimky, abyste mohli obejít režim Nerušit a mohli stále přijímat hovory, zprávy a další.
 1. Přejděte do Nastavení a klepněte na Zvuk > Nerušit.
 2. V sekci Výjimkyvyberte možnosti, u kterých chcete umožnit obejít režim Nerušit.

  U hovorů a zpráv vyberte, zda je chcete dostávat od kohokoli, pouze svých kontaktů, oblíbených kontaktů nebo schválených kontaktů.

  Tip: Pokud jste se rozhodli přijímat hovory a zprávy od schválených kontaktů, klepněte na Spravovat schválené kontakty. Poté klepněte na Add icon a vyberte, které kontakty mohou obejít režim Nerušit.

Nastavení plánu Nerušit

Naplánujte si režim Nerušit tak, aby se automaticky zapnul. Například pokud chcete, můžete si nastavit její zapnutí během každotýdenního setkání.
 1. Přejděte do Nastavení a klepněte na Zvuk > Nerušit.
 2. V sekci Naplánovat klepněte na Zapnout automaticky > Přidat pravidlo.
 3. Vyberte, zda chcete nastavit pravidlo podle času či události, zadejte název pravidla a poté klepněte na Přidat.
 4. Upravte nastavení daného pravidla.
  Pravidlo Nastavení
  Čas
  • Nastavte dny.
  • Nastavte počáteční a koncový čas.

  Můžete také zvolit, zda chcete, aby se pravidlo přerušilo buď v čase ukončení pravidla nebo příštím nastaveným alarmem.

  Událost
  • Vyberte kalendář, pro který chcete vytvořit pravidlo.
  • Nastavte podmínku pro typ odpovědi.
Tip: U vytvořeného pravidla můžete zapínat či vypínat událost či čas. Klepněte na pravidlo a poté na přepínač Použít pravidlo Zap./Vyp..
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?