HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Zadávání textu

Klávesnice bude k dispozici, když v nějaké aplikaci klepnete na textové pole.
 • Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů klepejte na klávesy na obrazovce.
 • Klepněte na TouchPal keyboard Shift key pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
 • Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky nahoře nebo dole a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
 • Klepněte na TouchPal keyboard Numeric key pro zobrazení číselných a symbolových kláves. Klepnutím na TouchPal keyboard Alphabet key se vrátíte na hlavní klávesnici.
 • Klepněte na TouchPal keyboard Emoji key, abyste si mohli zvolit ze široké nabídky emoji.
 • Klepnutím na TouchPal keyboard Settings key zaškrtněte další funkce, možnosti a nastavení.Můžete změnit velikost prostoru klávesnice, změnit rozvržení a podobu, stáhnout slovníky atd.
 • Stisknutím zavřete klávesnici na obrazovce.

Jak mohu psát rychleji?

Klávesnice na obrazovce telefonu je vysoce přizpůsobitelná. Můžete upravit její nastavení a možnosti, aby se vám psalo lépe.

Zde je několik tipů, které můžete vyzkoušet:

 • Zobrazit numerická tlačítka v horní řadě klávesnice. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Jazyk a klávesnice. Klepněte na položky Virtuální klávesnice > Touchpal – verze HTC Sense > Obecné nastavení. Vyberte možnost Číselná řada.
 • Zapněte kontextovou predikci.Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Jazyk a klávesnice. Klepněte na položku Virtuální klávesnice > TouchPal – verze HTC Sense > Chytré zadávání a potom se ujistěte, že je vybrána položka Kontextová predikce. Tato možnost povolí predikci dalšího slova a umožní také klávesnici učit se z obvyklých vzorů slov, které zadáváte, pro lepší návrhy slov.
 • Přepněte na režim na šířku. Dvěma prsty přejeďte dolů ze stavového řádku a zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Auto-rotace. Otevřete požadovanou aplikaci a potom klepněte na textové pole pro zobrazení klávesnice. Otočte telefon na stranu pro zobrazení větší klávesnice.
  Potom můžete klepnout na položku TouchPal keyboard Settings key > Rozdělit.
  Screen showing a split TouchPal keyboard.
 • Změnit velikost nebo polohu klávesnice.
  Screen showing the resize button for resizing the TouchPal keyboard.

  Otevřete požadovanou aplikaci a potom klepněte na textové pole pro zobrazení klávesnice. Klepněte na položku TouchPal keyboard Settings key a potom klepněte na položku Změnit velikost. Přetáhněte kteroukoli z šipek na okraji pro změnu velikosti vaší klávesnice.

  Pokud chcete klávesnici přesunout nahoru, přetáhněte nahoru středové tlačítko.

  Screen showing how to move the TouchPal keyboard using an upward finger gesture.

Zadání textu hlasově

 1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
 2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte TouchPal keyboard Voice input key.
 3. Až uvidíte tlačítko mikrofonu a slova „Zkuste něco říct​“‍, vyslovte slova, která chcete zadat.
 4. Zadávejte interpunkční znaménka tak, že vyslovíte jejich označení. Například řekněte „čárka​“‍.

Povolení chytrých možností klávesnice

Zapněte pokročilé funkce klávesnice, abyste mohli psát rychleji, například kontextová predikce, automatické opravy atd.
 1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na Nastavení > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položky Virtuální klávesnice > TouchPal – verze HTC Sense > Chytré zadávání.
 3. Vyberte možnosti, které chcete povolit.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?